Tehnici de Impunere a Venitului

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Tehnici de Impunere a Venitului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Impozitul pe venit - aspecte generale
2. Impunerea venitului – necesitate si rol
3. Tehnici de impunere
4. Impozitul pe venitul global
5. Impozitul pe veniturile din salarii
6. Concluzii

Extras din document

1. Impozitul pe venit - aspecte generale

Dispozitiile generale privind impozitul pe venit sunt prevazute in Codul Fiscal al Romaniei, in cadrul Titlului III, Capitolul I .

Categorii de contribuabili

Persoanele care datoreaza plata impozitului sunt persoanele fizice rezidente. De asemenea, sunt obligate sa plateasca impozitul pe venit si persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, cele care desfasoara activitati dependente in Romania si cele care obtin venituri din alte activitati care nu au fost mentionate anterior.

Venituri carora li se aplica impozitul

Impozitul se aplica urmatoarelor venituri:

- in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

- in cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele mentionate anterior, numai veniturilor obtinute din Romania si anume: venituri din activitati independente, venituri din salarii, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din pensii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare si venituri din alte surse;

- in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului permanent;

- in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta;

- in cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile din alte activitati decat activitatea independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania si activitatea dependenta in Romania, venitului determinat conform regulilor prevazute in prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.

Persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal. Conditiile de rezidenta sunt urmatoarele: domiciul persoanei se afla in Romania; centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania; persoana este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt:

- venituri din activitati independente;

- venituri din salarii;

- venituri din cedarea folosintei bunurilor;

- venituri din investitii;

- venituri din pensii;

- venituri din activitati agricole,

- venituri din premii si din jocuri de noroc,

- venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

- venituri din alte surse.

Cota de impozitare si perioada impozabila

Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor, investitii, pensii, activitati agricole, premii, alte surse. Fac exceptie cotele de impozit prevazute expres pentru anumite categorii de venituri.

Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.

2. Impunerea venitului – necesitate si rol

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie directa din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit.

Sarcina achitarii impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevazuta de lege.

Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, cel mai important fiind rolul impozitelor care se manifesta pe plan financar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistrubuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si cele juridice.

Impunerea veniturilor nete, tinand cont de identificarea acestora (tratamentul diferentiat al veniturilor dupa natura acestora), de cheltuielile necesare realizarii acestora, de acordarea unor deduceri prin care se asigura personalizarea impunerii, de anumite facilitati si scutiri, asigurandu-se astfel un tratament corect si nediscriminatoriu al impunerii, raspunde necesitatii indeplinirii obiectivelor statului, prin asigurarea resurselor bugetare (aceasta fiind finalitatea financiara a impunerii), de distribuire a produsului national brut creat, prin aplicarea unor politici de importanta economico-sociala ( finalitatea sociala).

3. Tehnici de impunere a venitului net

Sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de concepte, principii, metode, procese cu privire la o mulţime de elemente (materie impozabilă, subiecţi fiscali,cote,etc.) intre care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării,legiferării,asezării si perceperii impozitelor si care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale,în scopul realizării obiectivelor sistemului.

Materia impozabilă reprezintă venitul realizat,repartizat si capitalizat.

Impunerea venitului net reprezinta un complex de masuri si operatiuni ( politice si de tehnica fiscala), efectuate in baza legii, care au ca scop final stabilirea impozitului ce revine in sarcina unei persone fizice.

Tehnica impunerii se refera la operatiunile efectuate si metodele utilizate pentru a stabili cunatumul unui impozit. Ea cuprinde urmatoarele operatiuni:

A. Asezarea impozitului (stabilirea obiectului impozabil)

B. Determinarea sumei impozitului;

C. Perceperea impozitelor

D. Urmarirea impozitelor

A. Stabilirea venitului impozabil

Aceasta operatiune are drept scop constatarea si evaluarea materiei impozabile. Obiecte impozabile pot fi: veniturile persoanelor fizice (salarii, beneficii, onorarii, dividende, venituri din chirii, dobanzi, etc.);

Evaluarea materiei impozabile se poate realize apeland fie la metoda evaluarii indirecte, bazata pe prezumtie, fie pe metoda evaluarii directe bazata pe probe.

Metoda evaluarii indirecte cunoaste trei variante de realizare:

1. Evaluarea pe baza semnelor exterioare ale obiectului impozabil - este specifica impozitelor de tip real. Un exemplu este impozitul funciar

2. Metoda forfetara – consta in aaceea ca organele fiscale, cu acordul subiectului impozabil, atribuie o anumita valoare obiectului impozabil.

3. Evaluarea administrativa – are caracteristic faptul ca organele fiscale stabilesc valoarea materiei impozabile pe baza datelor pe care le au la dispozitie. In masura in care subiectul impozitului nu este de acord cu evaluarea facuta de organul fiscal, el are dreptul sa o conteste, prezentand argumentele de rigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnici de Impunere a Venitului.doc