TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4543
Mărime: 51.17KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Universitatea Ştefan cel Mare – Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Extras din document

„O acţiune nu poate fi justificată decât printr-o referinţă la o tablă de valori”

Ovidiu Cotrus

Abstract

The thesis is structural presented in two parts that contains the period before and after espousal of Romania to European Union regarding VAT.

In general, when we broach the subject regarding to the modifications of the law, in the context of acquisitions/deliverables between the counties of EU, VAT taxes, VAT calculation and reverse taxing, it creates a real chaos between salesmen.

Today, VAT represents a particularity regarding the area of applicability and using complex procedures.

This tax is maintained by an unstable and unclear law and on the other hand the ones that should correctly answer.

The conclusion of this study represents the tax importance in our country and in EU , when we by a good from EU and when we export a good in to EU.It is important for as to know what means this tax and how this tax, contribute to build the state budget. Also it is important for as to know the differences between this two period of time before and after 2007. We observed that it is a substantial change in this tax before and after 2007., change that will be present in our study case.

Introducere

În general, când abordăm tematica legată de modificările legislative, în contextul achiziţiilor/livrărilor intracomunitare, plăţii TVA-ului, calculului şi decontului de TVA cât şi taxarea inversă, se crează un adevarat haos în rândul agenţilor economici.

TVA-ul constituie în ziua de astăzi o chestiune ce se caracterizează prin particularitate în ceea ce priveşte aria de aplicabiliate şi prin o oarecare complexitate a procedurii.

Acest impozit este întreţinut pe de o parte de legislaţia instabilă si neclară, iar pe de altă parte de cei în drept să acorde răspunsurile corecte. Având în vedere cuantumul amenzilor aplicate pentru cea mai mică abatere, se poate spune că lanţul de modificări ce apar la nivelul unui exerciţiu financiar cu referire expresă la TVA are ca scop atragerea de venituri la bugetul de stat.

Trecerea timpului a impus generalizarea situaţiilor, întâlnite de la un exerciţiu financiar la altul, astfel încât astăzi putem pune în discuţie existenţa a două perioade care centrează modificări majore aduse sferei de aplicabilitate a TVA-ului, şi anume: perioada post-aderare şi perioada dupa aderare la U.E.

Prezenta lucrare centrează tranzacţiile interstatale, dificultăţiile precum şi procedura de înregistrare a acestora în contabilitate, evidenţiată în cadrul studiului de caz, având drept scop accentuarea importanţei taxei pe valoare adăugată în contextul armonizării legislaţiei ţării la Directivele Europene.

Aplicarea TVA-ului in contextul necesităţii de adaptare la practica ţărilor dezvoltate

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect deoarece se aplică pe fiecare stadiu al circuitului economic al produsului final, asupra valorii adăugate realizate de producători, inclusiv asupra distribuţiei către consumatorul final.

În ţara noastră, în condiţiile trecerii la economia de piaţă şi ca urmare a intenţiei adaptării fiscalităţii la practica ţărilor dezvoltate, impozitul pe circulaţia mărfurilor care circula ca un impozit direct, a fost înlocuit cu taxa pe valoarea adăugată. Pentru introducerea taxei pe valoare adăugată au fost luate o serie de măsuri privind impozitul pe circulaţia mărfurilor, pentru a facilita trecerea de la un impozit la altul.

Introdusă în România încă din anul 1993, taxa pe valoarea adăugată a fost legiferată după modelul Directivei a VI-a a CEE, care reglementează taxa pe valoarea adăugată în statele membre ale Uniunii. La vremea respectiva România nu era ţară candidată la aderare, astfel încât legislaţia adoptată nu respecta întocmai prevederile Directivei a VI-a.

În anul 2001, când România a început negocierile cu Uniunea Europeană în domeniul impozitării, s-a angajat sa transpună în legislaţia naţională prevederile directivelor europene în domeniu. Acest lucru s-a realizat prin modificarea adusă Codului Fiscal prin Legea nr. 343/2006, ce va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006. Practic, întreg titlul VI din Codul Fiscal a fost înlocuit, introducându-se noţiuni noi şi modificându-se esenţial modul de impozitare al livrărilor de bunuri şi a prestarilor de servicii intracomunitare.

Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect care se stabileşte asupra operaţiunilor care privesc livrările de bunuri mobile, transferul proprietăţii bunurilor imobile, importuri de bunuri, prestările de servicii si operaţiunile asimilate. Înţelegerea conţinutului TVA şi a modului de funcţionare a conturilor contabile folosite pentru reflectarea ei presupune însuşirea noţiunii de taxă pe valoare adăugată.

Dacă în România Tva-ul este de 19 % iată şi alte cote ale taxei pe valoarea adăugată în :

Preview document

TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 1
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 2
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 3
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 4
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 5
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 6
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 7
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 8
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 9
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 10
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 11
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 12
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 13
TVA în Achizițiile și Livrările Intracomunitare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • TVA in Achizitiile si Livrarile Intracomunitare.doc

Alții au mai descărcat și

Alinierea TVA la Cerintele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Taxa pe Valoarea Adaugata - Regimul Intracomunitar si International

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA regimul intracomunitar si international Agenda Operatiuni intracomunitare Teritorialitatea Faptul generator /...

Tot despre TVA

TITLUL VI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PREVEDERI PASTRATE DUPA ADERARE PREVEDERI NOI ARMONIZARE LEGISLATIVA Directiva I – înlocuirea sistemelor...

Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA) ÎN ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Taxa pe Valoarea Adăugată ( TVA ) este un impozit...

Livrari Intracomunitare si Achizitii Intracomunitare de Bunuri

Definitii Livrarea de bunuri O livrare de bunuri inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri (corporale) ca si proprietar. Art. 128(1)-...

Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată

CAP. 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Repere istorice După primul război mondial Franţa a trecut la impunerea indirectă (asupra cheltuielilor). La...

Taxa pe Valoare Adăugată

I. DEFINIȚIA ȘI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ Taxa pe valoare adăugată este o taxă care cuprinde toate fazele circuitului economic,...

Ai nevoie de altceva?