Veniturile

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Veniturile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii.

Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ.

Drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii.

Indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome.

Sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica.

Sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de administratie si în comisia de cenzori.

Sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii.

Sndemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurari sociale.

Sumele acordate de personale juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice.

Orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite în legatura cu o activitate dependenta includ, însa nu sunt limitate la:

Utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-întors de la domiciliu la locul de munca;

Cazare, hrana, îmbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decât pretul pietei.

Imprumuturi nerambursabile si diferenta favorabila dintre dobânda preferentiala si dobânda de referinta a Bancii Nationale a României, pentru depozite si credite.

Anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului.

Abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal.

Permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal.

Primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decât cele obligatorii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Veniturile.doc

Alte informatii

Vorbeste despre cadrul legislativ al veniturilor mai exact "sunt considerate venituri