Despre BISERICA

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Despre BISERICA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Crestinism

Extras din document

Astfel, omul a ramas aici cu dascalul si a mers la Sfânta Biserica, apoi, dupa o sfatuire mai cu temei, i-am dat si o brosura în care se combateau ratacirile adventiste si asa, împre- una cu dascalul, a plecat, urmând Biserica pe care o parasise.

Asadar, aducându-mi aminte de multele întrebari puse de predicatorul adventist, m-am gândit ca in cele ce urmeaza, sa raspund - macar mai pe scurt -, atât lui, cât si la alti sectari, sub forma unui dialog între preot si sectar, în acest fel:

Preotul: Pentru care pricina ai venit aici dumneata?

Sectarul: Am venit aici ca sa-ti arat adevarul!

Preotul: Da, adevarul este bine de a se cauta întru toate. Dar cam despre ce vrei sa întrebi mai întâi?

Sectarul: sa-mi spui dumneata, mai întâi, ce este Biserica?

Preotul: Asculta, omule. Biserica este asezamantul sfânt, întemeiat de Cuvântul cel întrupat al lui Dumnezeu, spre sfintirea si mântuirea oamenilor.

Sectarul: Eu vreau sa stiu cum întelegeti voi, ortodocsii, cuvântul Biserica din Sfânta Scriptura.

Preotul: la aminte, omule, cele ce-ti spun: Cuvântul Biserica în dumnezeiasca Scriptura are mai multe întelesuri si mai multe numiri. lar Sfânta Scriptura se foloseste când de un înteles, când de altul, când de o numire, când de alta.

Sectarul: Care sunt acele întelesuri si numiri diferite ale Bisericii în Sfânta Scriptura?

Preotul: Mai întâi, prin cuvântul Biserica, Sfânta Scriptura a Noului Testament întelege ierarhia superioara si conducatoare a Bisericii, pe care a întemeiat-o Mântuitorul nostru lisus Hristos.

Sectarul: Care este acea ierarhie superioara si conduca- toare pusa de Mântuitorul în Biserica?

Preotul: Aceasta ierarhie o formeaza Sfintii Apostoli si urmasii lor: episcopii, preotii, diaconii (Matei 18, 18; Fapte 6, 3-6; 20, 28; loan 20, 22-23; Efes. 4, 11-12; I Tim. 3, 1-12; 4, 14; Apoc. 21, 14; Evrei 13, 17). lerarhia bisericeasca are obârsia în însusi Domnul nostru lisus Hristos (Matei 10, 1; Luca 10, 1) si în pogorarea Sfântului Duh peste apostoli la Cincizecime. Nici unul dintre ei nu si-a luat singur cinstea, ci cei chemati de Dumnezeu, ca si Aaron, zice Sfântul Apostol Pavel (Evrei 5, 4). Si El (lisus Hristos) a dat pe unii apostoli, pe altii prooroci, pe altii evanghelisti, pe altii pastori si învatatori, spre desavârsirea sfintilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos (Efes. 4, 11-12). Comunitatea Bisericii este organizata ierarhica. Biserica face deosebire între pastori si turma, cler si popor, împreuna slujitori sau lucratori cu Dumnezeu (I Cor. 3,9).

Fisiere in arhiva (1):

  • Despre BISERICA.doc