Toate referatele din domeniul Criminologie

 • Truse Criminalistice Moderne folosite la Fata Locului

  Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea adevărului - se numără şi cercetarea locului faptei, activitate iniţială pe care se sprijină întreaga gamă a probatoriului tehnico-ştiinţific. Atunci când aceasta nu este efectuată la timp şi în mod corespunzător poate influenţa cursul procesului penal, poate zădărnici aflarea adevărului şi, ca urmare, numeroase infracţiuni pot să nu fie descoperite, să...

 • Exonerarea Raspunderii Contraventionale

  CAPITOLUL I INTRODUCERE Statutul juridic al organelor cu atribuţii poliţieneşti în stat, în special ale poliţiei, a fost şi este o problemă capitală de care depinde caracterul democratic sau totalitar al unui stat. Funcţionarea democratică a statului de drept nu poate fi concepută în afara unui cadru normativ care să coordoneze comportamentul indivizilor conform conduitei tip statornicite în societate. Pornind de la premisa conform căreia fenomenul infracţional este anormal din punct de...

 • Femeia - Victima a Traficului de Persoane

  CAP.I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND FEMEIA 1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE Femeia face parte din categoria persoanelor ce prezintă un grad mare de vulnerabilitate victimală (alături de copii şi de persoanele foarte în vârstă), date fiind caracteristicile sale bio-constituţionale şi psiho-comportamentale . Foarte mult timp femeia a trebuit să suporte o serie de umilinţe, forme de maltratare datorită unor norme social-culturale acceptate şi promovate de macro-grupurile sau microgrupurile de...

 • Amprentele Papilare

  CAP. 1 INTRODUCERE Activitatea de identificare cel mai frecvent utilizata in criminalistica este cea care are ca scop identificarea persoanei, fiind cunoscuta si sub denumirea de ,,indentificare judiciara”. Referitor la identificarea judiciara a persoanei in cazul savarsirii infractiunilor s-au ridicat doua probleme: -identificarea dupa urme (si alte elemente ale savarsirii infractiunii) a persoanei care a incalcat legea. - inregistrarea acestei persoane astfel incat daca mai comite o...

 • Categoriile de Participanti la Infractiune

  1.INTRODUCERE Conform prevederilor art.41 CP, infracţiunea poate fi săvîrşită de două sau de mai multe persoane, adică în comun. Activitatea în comun a două sau a mai multor persoane este tratată de legea penală ca o formă specifică de activitate infracţională -participatie. Instituţia participaţiei permite a determina coraportul dintre pericolul social al activităţii infracţionale a mai multor persoane şi activitatea infracţională a unei persoane, a constata cine dintre par¬ticipanţi şi în...

 • Institutii de Drept International Penal - Infractiunea Internationala

  INFRACŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ 1. Noţiunea de infracţiune internaţională Dreptul internaţional penal s-a constituit ca ramură distinctă a dreptului internaţional abia în ultimul secol, iar răspunderea internaţională pentru săvârşirea de infracţiuni s-a adăugat celorlalte forme ale răspunderii internaţionale, îndeosebi în legătură cu crimele de război, dar şi cu săvârşirea de către persoane particulare în timp de pace a unor infracţiuni a căror periculozitate afectează societatea umană în...

 • Ted Bundy

  Era un tanar frumos, atletic,cu darul vorbirii. Era educat, sofisticat, manierat si avea chiar diploma universitara in psihologie. Multe femei il vedeau ca pe un prieten demn de incredere si confident. A lucrat la o clinica de asistenta sociala, fiind un consilier pentru ajutarea sinucigasilor si a fost de asemenea admis la facultatea de drept din Seattle. Statul l-a angajat in postul de consilier in privinta controlului crimei si a scris o carte pentru femei pentru prevenirea violurilor....

 • Cercetarea la Fata Locului in Cazul Infractiunulior cu Arme de Foc

  Actualitatea temei şi gradul de studiere a acesteia. Investigaţiile asupra acestei teme sunt consacrate unei problematici juridice importante, în special din domeniul dreptului penal, procesual penal şi al criminalisticii. Atât în Romania, cât şi în celelalte state est-europene, se constată că, în ultimii cinsprezece ani, infracţionalitatea tinde sǎ se globalizeze, să se internaţionalizeze, infractorii folosind metode tot mai noi şi devenind mult mai ingenioşi. Crima organizată se manifestă...

 • Criminalistica - Urmele de Maini

  I.NOTIUNI GENERALE Notiunea de criminalistica in literatura de specialitate are un continut foarte restrans, fiind integrata in criminologie, iar alteori, are un sens larg, cuprinzand medicina legala, pshiologia judiciara. Aceasta disciplina constituie o stiinta autonoma avand stranse legaturi cu alte stiinte. Putem defini criminalistica ca fiind stiinta care elaboreaza si foloseste mijloacele tehnice, metodele si procedeele tactice necesare descoperirii si cercetarii infractiunilor si a...

 • Falsificarea de Moneda

  Întroducere Criminalitatea ca fenomen social, structură, cauzele şi condiţiile existenţei ei sunt adecvate stării social-politice şi economice a statului. Republica Moldova este încă în proces de construire a unui stat democratic bazat pe drept şi de trecere la economia de piaţă. De regulă, cînd societatea e zguduită de mari reforme proprii etapelor de trecere, sau de crize politice, economice, se face simţită o înviorare în activitatea ilicită a lumii criminale, ce are drept consecinţă...

 • Instigarea

  Participatia penala se prezinta sub mai multe forme, in raport cu natura contributiei pe care diferiti participanti o au la savarsirea faptei. Aceste moduri corespund, asadar, diferitelor moduri de cooperare la savarsirea infractiunii. Formele participatiei au caracter absorbant, in sensul ca cele mai grave, cum sunt cele de coautorat, le absorb pe cele mai putin grave (cele de instigare si complicitate). Deci, participarea unei persoane la savarsirea aceleiasi infractiuni nu poate fi...

 • Analiza Criminologica a Cauzelor si Conditiilor ce Determina Personalitatea Ucigasului in Serie

  Introducere Actualitatea temei investigate. Macabrul interes pentru fenomenul ucigaşilor în serie a generat şi continuă să genereze efectul nesecat al actualităţii temei. Or, deşi, omorurile în serie nu reprezintă o constantă a vieţii sociale, acestea, deseori, fac obiectul cercetării pentru varii domenii ale ştiinţei, precum ar fi: genetica, psihiatria sau sociologia. Partajarea subiectului între respectivele ramuri ale ştiinţei, pe lângă faptul pozitiv al abordării de detaliu a temei,...

 • Expertiza Medico – Legala Psihiatrica

  Expertiza Medico-Legală Psihiatrică are rolul de a contura personalitatea psiho-patologică a unei persoane implicate în comiterea unei infracţiuni (acţiune antisocială sub incidenţă penală) sau să ateste sănătatea mintală în unele cazuri civile : punerea sub interdicţie, capacitatea de a testa, de a încheia acte de vânzare-cumpărare, donaţie. Expertiza Medico-Legală Psihiatrică este o activitate interdisciplinară ce are ca scop depistarea tulburărilor psiho-patologice şi a influenţelor pe...

 • Raportul dintre Notiunile de Victima si Parte Vatamata

  În literatură de specialitate s-au făcut multe dezbateri în privinţa celor două noţiuni de „victimă” şi „partea vătămată”. Însă noi, cred că trebuie să nu contrapunem aceste noţiuni şi nici să nu le absolutizăm, ci să delimităm graniţa între ele şi să le folosim înţelesul la momentul potrivit. Până nu demult în literatura procesual penală română era folosit numai conceptul de „partea vătămată”. Însă odată cu modificarea codului de procedură penală au fost introduse noţiunile de ...

 • Teoria Psihanalitica

  cadrul referatului nostru ne propunem să prezentăm cauzele şi factorii ce declanşează apariţia unui comportament criminal din perspectiva psihanalizei. Reprezentantul teoriei analitice este Sigmund Freud (1856-1939). Concepţia psihologică a lui Freud - Freudismul sau Psihanaliza - constituie unul dintre principalele curente ale psihologiei contemporane, care nu numai că a deschis cu hotărâre drumul interpretării unitare, integrative şi determinist-dinamice a fenomenelor psihice şi a...

Pagina 6 din 9