Analiza Criminologica a Cauzelor si Conditiilor ce Determina Personalitatea Ucigasului in Serie

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Criminologica a Cauzelor si Conditiilor ce Determina Personalitatea Ucigasului in Serie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 78 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciobanu Igor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Criminologie

Cuprins

Eficienta Economica a Investitiei
Introducere 3
Capitolul I - Aspecte introductive privind ucigaşii în serie 6
§ 1. Analiza generală a portretului ucigaşului în serie 6
§ 2. Analiza noţiunii de omor în serie 19
Capitolul II - Condiţiile ce circumstanţiază omorul în serie 26
§ 1. Condiţiile de ordin biologic 28
1.1. Ereditatea 28
1.2. Surplusul de cromozomi 39
1.3. Enzima monoamina oxidaza 42
§ 2. Condiţiile de ordin psihic: afecţiunile psihice 47
§ 3. Condiţiile de ordin social: neglijarea şi abuzurile manifestate faţă de persoană 55
Concluzii 65
Anexa 1 71
Anexa 2 72
Anexa 3 72
Anexa 4 73
Bibliografie 76

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei investigate. Macabrul interes pentru fenomenul ucigaşilor în serie a generat şi continuă să genereze efectul nesecat al actualităţii temei. Or, deşi, omorurile în serie nu reprezintă o constantă a vieţii sociale, acestea, deseori, fac obiectul cercetării pentru varii domenii ale ştiinţei, precum ar fi: genetica, psihiatria sau sociologia.

Partajarea subiectului între respectivele ramuri ale ştiinţei, pe lângă faptul pozitiv al abordării de detaliu a temei, generează, de altfel, şi problema interpretării unilaterale a cauzelor şi condiţiilor ce circumstanţiază personalitatea ucigaşului în serie. Astfel, o bună parte a cercetărilor practice din sfera respectivă se rezumă la statuarea existenţei unei singure cauze generale şi imuabile, care în concepţia autorilor acestor studii trebuie şi poate explica sută la sută fenomenul ucigaşilor în serie.

O atare tratare, însă, are ca efect simplificarea absolută a cauzelor până la nivelul unor condiţii, care, de fapt, subzistă şi nu determină rezultatul configurării fizionomiei comportamentale a unui ucigaş în serie.

În aceeaşi ordine de idei, promovarea unor asemenea studii nu face decât să ne ciocnim din nou cu problema stigmatizării persoanelor, care, deşi, fiind purtători a acelor elemente considerate a fi „cauza absolută” a comportamentului criminal agresiv în general, totuşi sunt membri exemplari ai societăţii.

Scopul şi obiectivele referatului. Scopul referatului constă în demonstrarea faptului că o anumită condiţiei de ordin bio-psiho-social, nu are capacitatea, prin conţinutul ei invariabil, de a determina comportamentul unui ucigaş în serie, atât timp cât nu este cumulată cu o altă circumstanţă de acest gen, care însumate vor genera carul variabil al unei cauze.

Pentru a atinge acest scop, au fost stabilite următoarele obiective:

- Analiza noţiunilor de ucigaş şi omor în serie;

- Delimitarea conceptuală a termenilor de cauză şi condiţie;

- Cercetarea conţinutului condiţiilor de ordin bio-psiho-social ce circumstanţiază personalitatea ucigaşului în serie;

- Concretizarea conţinutului cauzei ce determină personalitatea ucigaşului în serie;

- Stabilirea raportului cauzal dintre variaţiile cauzei şi efectul comportamentului ucigaşului în serie;

Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică. Cercetările întreprinse se bazează pe studierea doctrinei din varii domenii, precum cele ale criminologiei, geneticii, psihiatriei, matematicii şi conflictologiei.

Ca metode de cercetare au fost folosite metoda logică, metoda istorică, sistemică şi metoda comparativă.

Baza teoretică a investigaţiei o constituie lucrările doctrinarilor autohtoni şi celor străini. În acest sens au fost preluate studiile din monografiile ce se referă la aprofundarea cercetărilor în domeniu, un rol important revenind lucrărilor din sfera ştiinţelor concrete (matematica, genetica şi psihiatria).

Conţinutul şi structura referatului. Referatul este compusă din două capitole, analizate după principiul de le general la special, a căror conţinut este sintetizat în secţiunea concluziilor şi se încheie cu trecerea în revistă a tuturor surselor utilizate la scrierea respectivei lucrări.

Primul capitol are menirea de a face o introducere în studiul noţiunilor de ucigaş şi omor în serie, evidenţiind problemele de determinare a portretului şi motivaţiei ucigaşului în serie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Criminologica a Cauzelor si Conditiilor ce Determina Personalitatea Ucigasului in Serie.doc

Alte informatii

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Drept Catedra Drept Penal şi Criminologie