Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 23828
Mărime: 117.03KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Igor
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Drept Catedra Drept Penal şi Criminologie

Cuprins

Eficienta Economica a Investitiei

Introducere 3

Capitolul I - Aspecte introductive privind ucigaşii în serie 6

§ 1. Analiza generală a portretului ucigaşului în serie 6

§ 2. Analiza noţiunii de omor în serie 19

Capitolul II - Condiţiile ce circumstanţiază omorul în serie 26

§ 1. Condiţiile de ordin biologic 28

1.1. Ereditatea 28

1.2. Surplusul de cromozomi 39

1.3. Enzima monoamina oxidaza 42

§ 2. Condiţiile de ordin psihic: afecţiunile psihice 47

§ 3. Condiţiile de ordin social: neglijarea şi abuzurile manifestate faţă de persoană 55

Concluzii 65

Anexa 1 71

Anexa 2 72

Anexa 3 72

Anexa 4 73

Bibliografie 76

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei investigate. Macabrul interes pentru fenomenul ucigaşilor în serie a generat şi continuă să genereze efectul nesecat al actualităţii temei. Or, deşi, omorurile în serie nu reprezintă o constantă a vieţii sociale, acestea, deseori, fac obiectul cercetării pentru varii domenii ale ştiinţei, precum ar fi: genetica, psihiatria sau sociologia.

Partajarea subiectului între respectivele ramuri ale ştiinţei, pe lângă faptul pozitiv al abordării de detaliu a temei, generează, de altfel, şi problema interpretării unilaterale a cauzelor şi condiţiilor ce circumstanţiază personalitatea ucigaşului în serie. Astfel, o bună parte a cercetărilor practice din sfera respectivă se rezumă la statuarea existenţei unei singure cauze generale şi imuabile, care în concepţia autorilor acestor studii trebuie şi poate explica sută la sută fenomenul ucigaşilor în serie.

O atare tratare, însă, are ca efect simplificarea absolută a cauzelor până la nivelul unor condiţii, care, de fapt, subzistă şi nu determină rezultatul configurării fizionomiei comportamentale a unui ucigaş în serie.

În aceeaşi ordine de idei, promovarea unor asemenea studii nu face decât să ne ciocnim din nou cu problema stigmatizării persoanelor, care, deşi, fiind purtători a acelor elemente considerate a fi „cauza absolută” a comportamentului criminal agresiv în general, totuşi sunt membri exemplari ai societăţii.

Scopul şi obiectivele referatului. Scopul referatului constă în demonstrarea faptului că o anumită condiţiei de ordin bio-psiho-social, nu are capacitatea, prin conţinutul ei invariabil, de a determina comportamentul unui ucigaş în serie, atât timp cât nu este cumulată cu o altă circumstanţă de acest gen, care însumate vor genera carul variabil al unei cauze.

Pentru a atinge acest scop, au fost stabilite următoarele obiective:

- Analiza noţiunilor de ucigaş şi omor în serie;

- Delimitarea conceptuală a termenilor de cauză şi condiţie;

- Cercetarea conţinutului condiţiilor de ordin bio-psiho-social ce circumstanţiază personalitatea ucigaşului în serie;

- Concretizarea conţinutului cauzei ce determină personalitatea ucigaşului în serie;

- Stabilirea raportului cauzal dintre variaţiile cauzei şi efectul comportamentului ucigaşului în serie;

Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică. Cercetările întreprinse se bazează pe studierea doctrinei din varii domenii, precum cele ale criminologiei, geneticii, psihiatriei, matematicii şi conflictologiei.

Ca metode de cercetare au fost folosite metoda logică, metoda istorică, sistemică şi metoda comparativă.

Baza teoretică a investigaţiei o constituie lucrările doctrinarilor autohtoni şi celor străini. În acest sens au fost preluate studiile din monografiile ce se referă la aprofundarea cercetărilor în domeniu, un rol important revenind lucrărilor din sfera ştiinţelor concrete (matematica, genetica şi psihiatria).

Conţinutul şi structura referatului. Referatul este compusă din două capitole, analizate după principiul de le general la special, a căror conţinut este sintetizat în secţiunea concluziilor şi se încheie cu trecerea în revistă a tuturor surselor utilizate la scrierea respectivei lucrări.

Primul capitol are menirea de a face o introducere în studiul noţiunilor de ucigaş şi omor în serie, evidenţiind problemele de determinare a portretului şi motivaţiei ucigaşului în serie.

Preview document

Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 1
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 2
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 3
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 4
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 5
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 6
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 7
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 8
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 9
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 10
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 11
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 12
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 13
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 14
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 15
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 16
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 17
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 18
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 19
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 20
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 21
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 22
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 23
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 24
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 25
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 26
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 27
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 28
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 29
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 30
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 31
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 32
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 33
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 34
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 35
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 36
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 37
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 38
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 39
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 40
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 41
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 42
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 43
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 44
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 45
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 46
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 47
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 48
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 49
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 50
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 51
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 52
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 53
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 54
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 55
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 56
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 57
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 58
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 59
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 60
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 61
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 62
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 63
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 64
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 65
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 66
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 67
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 68
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 69
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 70
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 71
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 72
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 73
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 74
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 75
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 76
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 77
Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Analiza Criminologica a Cauzelor si Conditiilor ce Determina Personalitatea Ucigasului in Serie.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

INTRODUCERE În cercetarea criminologică se acordă atenţie şi criminalităţii după sex, precum şi după vârstă, poziţie economică, etnie şi...

Efectele Victimizării

I. Victimizarea. Noțiune Victimizarea constă în procesul de transformare al persoanelor în victime infracționale și în consecințele infracțiunilor...

Crima și criminali în serie

Conceptul de crimă, reprezintă unul din elementele obiectului de studiu al criminologiei, fiind legat aproape inseparabil de persoana criminalului....

Orientarea Biologica in Teoria Cauzalitatii in Criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Criminalistica

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Ai nevoie de altceva?