Aspecte Practice privind Detinerea si Folosirea Armelor Letale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Aspecte Practice privind Detinerea si Folosirea Armelor Letale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Criminologie

Extras din document

INTRODUCERE

Contravenţiile săvârşite la regimul armelor şi muniţiilor, prezintă un grad mai ridicat de pericol social, punând în primejdie statul, viaţa şi integritatea fizică sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ordinea şi liniştea publică.Armele reprezintă mijlocul cel mai eficace folosit de către infractori atât pentru a săvârşi fapte de natură penală, cât şi pentru a-şi asigura scăparea, în cazul în care sunt surprinşi la locul infracţiunii, ori sunt urmăriţi de organele judiciare, persoana vătămată sau martori.De aceea s-a impus, ca o necesitate de prin ordin, crearea unui cadru legislativ, menit să asigure protecţia valorilor, implicit a relaţiilor sociale a căror ocrotire este realizată prin apărarea ordinii de drept, siguranţei persoanelor, proprietăţii publice şi private.

Schimbările produse în România după Decembrie 1989, în toate planurile vieţii economice, sociale şi politice, precum şi deschiderea către toate ţările lumii, inclusiv posibilitatea cetăţenilor români de a călători liber pe alte meleaguri ale planetei, benefice şi absolut normale într-un stat de drept, au fost din păcate, urmate şi de proliferarea fenomenului infracţional în domeniul armelor şi muniţiilor.

În anul 1996, Parlamentul României a emis Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, lege cu destule lacune care au fost însă îndreptate prin publicarea în anul 2004 a Legii nr.295 privind privind regimul armelor şi al muniţiilor, care stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României şi prin publicarea Hotărârii Guvernului României nr. 130 din 24 februarie 2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004.

Noul cadru legal instituit se constituie într-un instrument mai eficace de luptă şi combatere a acestui flagel al zilelor noastre. La toate acestea contribuie – în egală măsură – şi ultimele modificări aduse Codului penal român.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEŢINEREA ŞI FOLOSIREA ARMELOR LETALE

Actele normative în vigoare stabilesc ce se înţelege prin arme şi muniţii supuse acestui regim, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice sau juridice pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor, cazurile în care se face uz de armă, operaţiunile cu arme şi muniţii, modul de funcţionare a atelierelor de reparat arme, eliberarea, preschimbarea ori retragerea permiselor de armă, precum şi înscrierea sau anularea din permis a unei arme de foc.

Astfel în conformitate cu prevederile Legii 295/2004

- armele militare pot fi deţinute şi folosite numai de către structurile specializate care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

- armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile legii.

- armele neletale pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia înregistrării acestora la autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de lege.

Evidenţa posesorilor de arme letale şi neletale, a armelor deţinute de aceştia, precum şi a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deţine, purta şi folosi se ţine, la nivel local, de către inspectoratele de poliţie judeţene şi de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – acestea fiind şi cele care au competenţă în eliberarea acestor documente – iar, la nivel central, pentru armele de apărare şi pază, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În ceea ce priveşte regimul armelor şi dispozitivelor militare, acesta este apreciat de către legiuitor şi trebuie să fie, unul, special – persoanele fizice şi persoanele juridice române, cu unele excepţii ce au caracter special, neputând desfăşura operaţiuni cu arme şi dispozitive militare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Practice privind Detinerea si Folosirea Armelor Letale.doc