Exonerarea Raspunderii Contraventionale

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 33159
Mărime: 106.20KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 5

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL II 7

CONSIDERAŢII GENERALE 7

Secţiunea I-a 7

Dreptul contravenţional sub ramură a dreptului administrativ 7

1.- Definiţia şi obiectul dreptului contravenţional 7

2.- Evoluţia reglementărilor contravenţionale 10

3.- Trăsăturile caracteristice ale dreptului contravenţional 13

Secţiunea a II-a Principiile fundamentale ale dreptului contravenţional 14

CAPITOLUL III 22

CONTRAVENŢIA - INSTITUŢIE A DREPTULUI ADMINISTRATIV 22

Secţiunea I-a Caracterizare generală 22

1.- Caracterizarea contravenţiei în raport cu alte fapte ilicite de natură administrativă 23

2.- Organe legislative ce au competenţă să emită acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile 28

Secţiunea a II-a Contravenţia - Noţiune, trăsături şi elemente constitutive 31

1.- Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale contravenţiei 31

2.- Elementele constitutive 36

Secţiunea a III-a Sancţiuni 41

1.- Sancţiunile contravenţionale principale 42

2.- Sancţiunile contravenţionale complementare 48

CAPITOLUL IV 52

CAUZE JUSTIFICATIVE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 301 DIN 2004 52

1.- Unele consideraţii privind cauzele justificative 52

Secţiunea I-a Legitima apărare 54

1. Noţiune şi caracterizare 54

2. Condiţiile legitimei apărări 56

3. Efectele legitimei apărări 62

Secţiunea a II-a Starea de necesitate 62

1. Noţiune şi caracterizare 62

2. Condiţiile stării de necesitate 63

3. Efectele stării de necesitate 67

Secţiunea a III-a Ordinul legii şi comanda autorităţii legitime 68

1. Noţiune şi caracterizare 68

2. Condiţii 70

Secţiunea a IV-a Consimţământul victimei 71

1. Noţiune şi caracterizare 71

CAPITOLUL V 76

CAUZE DE EXONERARE A RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE 76

Secţiunea I-a Constrângerea fizică 78

1. Noţiune şi caracterizare 78

2. Condiţii 80

3. Efectele constrângerii fizice 82

Secţiunea a II-a Constrângerea morală 82

1. Noţiune şi caracterizare 82

2. Condiţii 83

3. Efectele constrângerii morale 85

Secţiunea a III-a Cazul fortuit 85

1. Noţiune şi caracterizare 85

2. Condiţiile cazului fortuit 87

3. Efectele cazului fortuit 88

Secţiunea a IV-a Minoritatea făptuitorului 89

1.Noţiuni şi caracterizare 89

2. Condiţiile minorităţii 90

3. Efectele minorităţii 92

Secţiunea a V-a Iresponsabilitatea 92

1. Noţiune şi caracterizare 92

2. Condiţiile stării de iresponsabilitate 94

3. Efectele iresponsabilităţii 95

Secţiunea a VI-a Măsuri ce pot fi luate în caz de iresponsabilitate 95

Secţiunea a VII-a Eroarea de fapt 98

1. Noţiune şi caracterizare 98

2. Condiţii 100

3. Efectele erorii de fapt 103

Secţiunea a VIII-a Cauze care înlătură răspunderea juridică a făptuitorului 103

1.- Prescrierea aplicării sancţiunii contravenţionale 104

2. - Prescripţia executării sancţiunii 105

CONCLUZII 106

BIBLIOGRAFIE 111

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Statutul juridic al organelor cu atribuţii poliţieneşti în stat, în special ale poliţiei, a fost şi este o problemă capitală de care depinde caracterul democratic sau totalitar al unui stat. Funcţionarea democratică a statului de drept nu poate fi concepută în afara unui cadru normativ care să coordoneze comportamentul indivizilor conform conduitei tip statornicite în societate.

Pornind de la premisa conform căreia fenomenul infracţional este anormal din punct de vedere moral şi totuşi normal din punct de vedere sociologic, trebuie să acceptăm ideea că acesta a existat şi va continua să existe, problema punându-se doar în legătură cu ponderea şi structura sa.

În orice societate şi în orice perioadă istorică impactul cel mai puternic asupra oricărui individ, fie că apare în postura de victimă sau doar ca spectator, îl reprezintă săvârşirea unei fapte ilicite, cu toate consecinţele ce decurg, mergând de la urmările socialmente periculoase ce se produc şi până la sancţiunile ce sunt aplicate de organele abilitate ale statului, în contextul realizării actului de justiţie.

Profundele schimbări democratice produse după decembrie 1989, la nivelul întregii societăţi, au deschis calea spre instaurarea unui stat de drept. Măsurile întreprinse de forţele publice poliţieneşti şi organelor din componenţa acestora, funcţiile specifice statului de drept au determinat iniţierea unui amplu proces de restructurare, democratizare şi profesionalizare a organelor respective.

Protecţia socială pe care trebuie să o asigure statul prin organele sale cu atribuţii poliţieneşti, mai ales în condiţiile existenţei reale a statului de drept este o problemă fundamentală ce trebuie soluţionată atât printr-un cadru legislativ corespunzător cât şi prin măsuri de organizare a activităţii la nivelul diverselor organe ce pun în aplicare dreptul de poliţie al statului.

Pentru organele cu atribuţii poliţieneşti în stat, un rol deosebit de important îl are Poliţia Română, ea fiind instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii. Activitatea acestei instituţii constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Demilitarizarea poliţiei, a însemnat un pas înainte în lupta contra infracţionalităţii, o activitate mai calificată şi mai responsabilă a poliţiştilor la toate nivelele. Trecerea poliţiştilor din structura militară în cea civilă nu înseamnă doar dispariţia gradelor militare, ci înseamnă o creştere a competenţei profesionale şi a responsabilităţii poliţiştilor faţă de lege şi comunitate.

Eliberată de presiuni şi influenţe politice poliţia se supune doar legii şi adevărului, poliţistul neavând alt judecător decât legea şi conştiinţa sa. Prin adoptarea Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, s-au stabilit drepturile, îndatoririle şi restricţiile pe care le au poliţiştii în îndeplinirea atribuţiilor conferite de legea de organizare a poliţiei. Cele două acte normative adoptate înscriu o pagină nouă în istoria poliţiei române, ridicând această instituţie la starea juridică a unui serviciu public fundamental ce funcţionează pe baza unor principii de drept unanim recunoscute în toate statele.

Preview document

Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 1
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 2
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 3
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 4
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 5
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 6
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 7
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 8
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 9
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 10
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 11
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 12
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 13
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 14
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 15
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 16
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 17
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 18
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 19
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 20
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 21
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 22
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 23
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 24
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 25
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 26
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 27
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 28
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 29
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 30
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 31
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 32
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 33
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 34
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 35
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 36
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 37
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 38
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 39
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 40
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 41
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 42
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 43
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 44
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 45
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 46
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 47
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 48
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 49
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 50
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 51
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 52
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 53
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 54
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 55
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 56
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 57
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 58
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 59
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 60
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 61
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 62
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 63
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 64
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 65
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 66
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 67
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 68
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 69
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 70
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 71
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 72
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 73
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 74
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 75
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 76
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 77
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 78
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 79
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 80
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 81
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 82
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 83
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 84
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 85
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 86
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 87
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 88
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 89
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 90
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 91
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 92
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 93
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 94
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 95
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 96
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 97
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 98
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 99
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 100
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 101
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 102
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 103
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 104
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 105
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 106
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 107
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 108
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 109
Exonerarea Raspunderii Contraventionale - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Exonerarea Raspunderii Contraventionale.doc

Alții au mai descărcat și

Truse Criminalistice Moderne folosite la Fata Locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Considerații privind Concordanța Cursului de Criminalistică cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

1. Locul criminalisticii în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminalistica are strânse legături cu multe alte discipline,...

Securitatea Zonelor Locuite în Perioade post-conflict

I. Utilitatea studierii securităţii zonelor locuite în perioade post-conflict În definirea securităţii, cea mai mare parte a literaturii de...

Procesul de Convergență Contabilă

1.1. De la armonizare la convergenta contabila 1.1.1. Teorie, normalizare si obiective ale contabilitatii De la prima lucrare publicata de Luca...

Psihologia Judiciară

în ce mai popular în toata lumea (Arrigo, 2000). Datorita impactului mass-media, artei cinematografice si romanelor politiste, atât disciplina...

Tratamentul Socio-juridic al Copiilor Care au Comis Infracțiuni

Tratamentul socio-juridic al copiilor care au comis infracţiuni. Principii, valori şi norme elaborate în sistemul Naţiunilor Unite. Tratamentul...

Expertiza Medico-legala pentru Amanarea Executarii Pedepsei

Expertiza medico - legala este o activitate specifica institutiei medico legale care consta in examinarea persoanelor , conform dispozitiilor...

Ai nevoie de altceva?