Expertiza Medico – Legala Psihiatrica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Expertiza Medico – Legala Psihiatrica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Valentin Iftenie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Criminologie

Extras din document

Expertiza Medico-Legală Psihiatrică are rolul de a contura personalitatea psiho-patologică a unei persoane implicate în comiterea unei infracţiuni (acţiune antisocială sub incidenţă penală) sau să ateste sănătatea mintală în unele cazuri civile : punerea sub interdicţie, capacitatea de a testa, de a încheia acte de vânzare-cumpărare, donaţie.

Expertiza Medico-Legală Psihiatrică este o activitate interdisciplinară ce are ca scop depistarea tulburărilor psiho-patologice şi a influenţelor pe care acestea le au asupra capacităţii individului de a putea aprecia conţinutul şi consecinţele faptelor sale.

În cadrul expertizei medico-legale psihiatrice sarcina fundamentală este de a aprecia discernământul persoanelor,cu referire specială la starea psihică în momentul comiterii faptei.

Discernământul este funcţia psihică de sinteză prin care persoana este în măsură să conceapă planul unei acţiuni, etapele de desfăşurare a acesteia şi urmările care decurg din săvârşirea ei, sau capacitatea individului de a-şi organiza motivat o acţiune

Responsabilitatea reprezintă posibilitatea tragerii la răspundere penală, sau altfel spus totalitatea particularităţilor psihice ale individului care îl fac pe acesta capabil să înţeleagă conţinutul şi consecinţele faptelor sale când acţionează contra normelor de convieţuire socială şi a legilor.

În conformitate cu art. 116 C. pr. penală şi 201 C. pr. civilă, efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, ca şi alte tipuri de expertize, este cerută de organele de urmărire penală sau de instanţă ori de câte ori este necesară lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei atunci când există suspiciuni asupra stării psihice a inculpatului, părţii vătămate sau a martorului, în proces penal, pârâtului şi reclamantului în proces civil.

Expertiza medico-legală psihiatrică este obligatorie, conform art. 117 C. pr. pen., în omor deosebit de grav sau când există îndoieli asupra stării psihice a inculpatului (conduită anormală în timpul anchetării, deosebită cruzime, lipsa unui mobil evident sau când există date că inculpatul a suferit de o boala psihică).

Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează numai pe baza unei ordonanţe scrise emise de organele de urmărire penală sau instanţă.

Ordonanţa de efectuare a expertizei medico-legale psihiatrice conţine: denumirea instituţiei emitente, numărul de înregistrare şi data emiterii, numele experţilor (sau denumirea instituţiei medico-legale care urmează să efectueze), datele de identitate a persoanei expertizate, descrierea amănunţită a circumstanţelor faptelor, obiectivele expertizei (întrebările la care vor răspunde experţii). Ordonanţa trebuie să conţină şi elementele de siguranţă (semnătura şi ştampila unităţii). La prezentarea persoanei expertizate în faţa comisiei vor fi puse la dispoziţie: dosarul complet al cauzei, documentaţia medicală pe numele persoanei expertizate, ancheta socială. În cazul în care aceste elemente lipsesc sau datele sunt insuficiente, în conformitate cu prevederile normative, experţii pot să refuze efectuarea expertizei, motivând refuzul şi precizând elementele care sunt necesare.

Principalele obiective expertale sunt:

1. Dacă expertizatul suferă de vreo boală psihică? În caz

afirmativ, care este diagnosticul acesteia.

2. Dacă se exclude simularea sau disimularea unei boli

psihice?

3. Dacă expertizatul are capacitate psihică în momentul

expertizării?

4. Dacă expertizatul avea discernământul critic păstrat în

momentul comiterii faptei?

5. Dacă în prezent se impun măsuri de ordin medical pentru prevenirea, tratarea şi reinserţia socială?

Fisiere in arhiva (1):

  • Expertiza Medico - Legala Psihiatrica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREŞTI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE – MASTERAT SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE JUDICIARĂ ŞI VICTIMOLOGIE