Expertiză medico - legală psihiatrică

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1136
Mărime: 9.32KB (arhivat)
Publicat de: Raluca Roșu
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin Iftenie
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREŞTI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE – MASTERAT SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE JUDICIARĂ ŞI VICTIMOLOGIE

Extras din referat

Expertiza Medico-Legală Psihiatrică are rolul de a contura personalitatea psiho-patologică a unei persoane implicate în comiterea unei infracţiuni (acţiune antisocială sub incidenţă penală) sau să ateste sănătatea mintală în unele cazuri civile : punerea sub interdicţie, capacitatea de a testa, de a încheia acte de vânzare-cumpărare, donaţie.

Expertiza Medico-Legală Psihiatrică este o activitate interdisciplinară ce are ca scop depistarea tulburărilor psiho-patologice şi a influenţelor pe care acestea le au asupra capacităţii individului de a putea aprecia conţinutul şi consecinţele faptelor sale.

În cadrul expertizei medico-legale psihiatrice sarcina fundamentală este de a aprecia discernământul persoanelor,cu referire specială la starea psihică în momentul comiterii faptei.

Discernământul este funcţia psihică de sinteză prin care persoana este în măsură să conceapă planul unei acţiuni, etapele de desfăşurare a acesteia şi urmările care decurg din săvârşirea ei, sau capacitatea individului de a-şi organiza motivat o acţiune

Responsabilitatea reprezintă posibilitatea tragerii la răspundere penală, sau altfel spus totalitatea particularităţilor psihice ale individului care îl fac pe acesta capabil să înţeleagă conţinutul şi consecinţele faptelor sale când acţionează contra normelor de convieţuire socială şi a legilor.

În conformitate cu art. 116 C. pr. penală şi 201 C. pr. civilă, efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, ca şi alte tipuri de expertize, este cerută de organele de urmărire penală sau de instanţă ori de câte ori este necesară lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei atunci când există suspiciuni asupra stării psihice a inculpatului, părţii vătămate sau a martorului, în proces penal, pârâtului şi reclamantului în proces civil.

Expertiza medico-legală psihiatrică este obligatorie, conform art. 117 C. pr. pen., în omor deosebit de grav sau când există îndoieli asupra stării psihice a inculpatului (conduită anormală în timpul anchetării, deosebită cruzime, lipsa unui mobil evident sau când există date că inculpatul a suferit de o boala psihică).

Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează numai pe baza unei ordonanţe scrise emise de organele de urmărire penală sau instanţă.

Ordonanţa de efectuare a expertizei medico-legale psihiatrice conţine: denumirea instituţiei emitente, numărul de înregistrare şi data emiterii, numele experţilor (sau denumirea instituţiei medico-legale care urmează să efectueze), datele de identitate a persoanei expertizate, descrierea amănunţită a circumstanţelor faptelor, obiectivele expertizei (întrebările la care vor răspunde experţii). Ordonanţa trebuie să conţină şi elementele de siguranţă (semnătura şi ştampila unităţii). La prezentarea persoanei expertizate în faţa comisiei vor fi puse la dispoziţie: dosarul complet al cauzei, documentaţia medicală pe numele persoanei expertizate, ancheta socială. În cazul în care aceste elemente lipsesc sau datele sunt insuficiente, în conformitate cu prevederile normative, experţii pot să refuze efectuarea expertizei, motivând refuzul şi precizând elementele care sunt necesare.

Principalele obiective expertale sunt:

1. Dacă expertizatul suferă de vreo boală psihică? În caz

afirmativ, care este diagnosticul acesteia.

2. Dacă se exclude simularea sau disimularea unei boli

psihice?

3. Dacă expertizatul are capacitate psihică în momentul

expertizării?

4. Dacă expertizatul avea discernământul critic păstrat în

momentul comiterii faptei?

5. Dacă în prezent se impun măsuri de ordin medical pentru prevenirea, tratarea şi reinserţia socială?

Preview document

Expertiză medico - legală psihiatrică - Pagina 1
Expertiză medico - legală psihiatrică - Pagina 2
Expertiză medico - legală psihiatrică - Pagina 3
Expertiză medico - legală psihiatrică - Pagina 4
Expertiză medico - legală psihiatrică - Pagina 5
Expertiză medico - legală psihiatrică - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Medico - Legala Psihiatrica.doc

Alții au mai descărcat și

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Crima și criminali în serie

Conceptul de crimă, reprezintă unul din elementele obiectului de studiu al criminologiei, fiind legat aproape inseparabil de persoana criminalului....

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Bullying-ul școlar ca fenomen deviant criminogen

REZUMAT: Studiul este axat pe prezentarea și analiza bullying-ului școlar ca fenomen deviant criminogen. Autorii argumentează că bullying-ul...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Te-ar putea interesa și

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Aspecte medico-legale Psihiatrice în Dizarmoniile Personalității

CAP. I: MOTIVAŢIA LUCRĂRII Lucrarea prezentă are ca scop evidenţierea unor date semnificative în ceea ce priveşte implicaţiile medico-legale...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice

Capitolul 1. PREAMBUL Probaţiunea medico-legală psihiatrică în decusul evoluţiei societăţii omeneşti a cunoscut mari oscilaţii, fiind legată...

Expertiza Medico - Legală Psihiatrică

Capitolul I Responsabilitatea juridică – discernământ Iresponsabilitatea drept cauză de înlăturare a vinovăţiei este consecinţa bolilor psihice...

Expertiza medico-legală psihiatrică

În literatură, expertiza medico-legală psihiatrică e definită ca fiind o activitate multidisciplinară de sinteză, integrare și avizare, corelând...

Ai nevoie de altceva?