Legislatia Romeneasca Privind Violenta in Familie

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Legislatia Romeneasca Privind Violenta in Familie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Criminologie

Cuprins

Introducere.p.2
Capitolul I. Definirea violenţei în familie. Formele de violenţă.p.3
Capitolul II.Legislaţia românească privind violenţa în familie.p.6
II.1. Cadrul general privind legislaţia pentru violenţa în familie. p.6
II.2. Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi Copilului.p.8
II.3. Protecţia victimelor infracţiunilor.p.9
Capitolul III. Infracţiuni privind violenţa în familie.p.10
Concluzii.p.12
Bibliografie.p.13

Extras din document

Introducere

Conceptul de „violenţă în familie” este amplu şi cuprinde violenţa domestică (înţeleasă ca violenţa ce apare între parteneri, fie ei soţi sau concubini), dar şi violenţa asupra copiilor, batrânilor sau altor rude. În ce priveşte violenţa domestică, aceasta reprezintă o serie repetată de comportamente coercitive şi de atac fizic, sexual şi psihic pe care o persoană le manifestă faţă de partener, în scopul controlării şi dominării acestuia, utilizând forţa şi/sau profitând de incapacitatea de aparare a victimei, ce apare în cadrul unei relaţii de cuplu .

Fenomenul de violenţă domestică este prezent în realitatea noastră de zi cu zi, mai aproape sau mai departe de căminul nostru, de valorile noastre, de obiceiurile privind rezolvarea conflictelor şi cele privind autocontrolul asupra impulsurilor. Evantaiul formelor de violenţă este larg, cuprinzând toate aspectele personalităţii .

Violenţa domestică a fost considerată mult timp o variantă de manifestare obişnuită în familiile dezorganizate şi grupurile marginale, defavorizate social, dar s-au observat comportamente similare şi în cazul familiilor cu un grad social mai ridicat, care nu sunt dispuse să le recunoască, aducând o imagine falsă, mai scăzută, a amplorii acestui fenomen.

Maria Roth-Szamoskozi afirmă că violenţa este universal prezentă, dar totodată şi condamnată, întrucât ea afectează viaţa umană atât la nivel interpersonal, cât şi la nivel social. La nivel interpersonal prin: acte de delincvenţă, acte de criminalitate, violenţa fizică, emoţională şi psihologică dintre persoane (membrii de familie sau dinafara ei); iar la nivel social prin: războaie, inegalitate socială, conflicte intercomunitare şi între naţiuni .

Capitolul I. Definirea violenţei în familie. Formele de violenţă.

În sensul Legii nr.217/2003 modificată prin Legea nr.25/2012 , violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale.

Violenţa în familie se manifestă sub următoarele forme:

a) Violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;

b) Violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

Denumită şi „abuz emoţional”, violenta psihologică este folosită pentru a manipula şi controla, efectul este cumulativ în timp, cu consecinţe grave pe termen lung pentru victimă.

c) Violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

În general, victimele violenţei fizice în context familial sunt supuse mai multor acte de agresiune în decursul timpului. Efectele imediate ale violenţei fizice sunt următoarele: vătămări corporale, provocarea de handicapuri sau chiar a morţii victimei. În timp, victimele violenţei în familie contractează afecţiuni cronice, gastrointestinale, psihosomatice, tulburări alimentare şi stres post-traumatic.

d) Violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;

Fisiere in arhiva (1):

  • Legislatia Romeneasca Privind Violenta in Familie.doc

Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii de specialitate
1.Ioan Bontaş, Pedagogie – tratat, ediţia a V-a revăzută şi adăugită, Ed. Bic All, Bucureşti, 2001.
2.Raluca Miga Beşteliu, Catrinel Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
3.Florian Emese, Protecţia drepturilor copilului, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2007.
4.Ion Filipescu, Tratat de dreptul familiei – Ediţia a VII-a revăzută şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
5.Gheorghe Ivan, Drept penal – partea specială, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2010.
6.Ana Munteanu, Violenţa domestică şi maltratarea copiilor, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2000.
7.Sorin Rădulescu, Sociologia violenţei intrafamiliare. Victime şi agresori în familie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
8.Maria Roth-Szamoskozi, Copii şi femei victime ale violenţei, Ed. Presa Univ. Clujeană Cluj-Napoca, 2005.
9.Cristina Toma, Mădălina Constantin, Stop violenţa în familie, Fundaţia Şanse egale pentru femei, Iaşi, 2010.
Legislaţie
10.Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din data de 31 octombrie 2003, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011.
11.Codul penal, adoptat prin Legea nr.15/1968, publicată în Buletinul Oficial al României nr.79-79biv din data de 21 iunie 1968, republicat cu modificările şi completările ulterioare, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011.
12.Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 367 din data de 29 ami 2003, republicată în temeiul dispoziţiilor art. IV din Legea nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 165 din data de 13 martie 2012.
13.Legea nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea proteţiei victimelor infracţiunilor, modificată şi completată de OUG nr.113/2007, publicată în Monitorul Oficial al României nr.729 din data de 26 octombrie 2007.
14.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 557 din data de 23 iulie 2004.
15.Legea 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 87 din data de 4 februarie 2008.
16.Legea 197/2000 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 568 din data de 15 noiembrie 2000.
17.H.G. nr. 686 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie , publicată în Monitorul Oficial al României nr.678 din data de 28 iulie 2005.
18.H.G. nr. 1432 din 02 septembrie 2004 privind atribuţiile organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României nr.686 din data de 23 septembrie 2004
19.Ordinul nr. 384 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie, publicat în Monitorul Oficial al României nr.745 din data de 17 august 2004.