Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5460
Mărime: 28.25KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Melnic

Cuprins

Plan:

Introducere

§1: Percheziţia-noţiuni generale;

§2: Percheziţia corporală şi la domiciliu;

§3: Particularităţi ale derulării percheziţiei;

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Codul de procedură penală a Republicii Moldova nu oferă o definiţie legala a percheziţiei în comparaţie cu legislaţiile altor state. În C.pr.pen. al României percheziţia este definită ca fiind activitatea de urmărire penală şi de tactică criminalistică, care constă în căutarea asupra unei persoane, în locuinţă sau la locul ei de muncă, ori în locurile deschise publicului a obiectelor valorilor sau înscrisurilor a căror existenţă sau deţinere este tăgăduită, în vederea descoperirii şi administrării probelor necesare soluţionării juste a cauzelor penale.

Este îndeobşte cunoscut că cuvântul percheziţie vine de la latinescul perquiro, sivi, situm, quitere, care înseamnă a căuta, a cerceta cu îngrijire, pretutindeni şi reprezintă o instituţie ce desemnează o activitate deosebit de importantă în cazul instrucţiei penale. După prof. V. Manzini, „percheziţiile sunt cercetări materiale, efectuabile coercitiv, îngăduite prin excepţiile de la garanţiile normale ale libertăţi individuale, în scopul de a asigura procesului lucruri care pot servi ca probă sau de a aresta pe inculpatul sau pe altă persoană suspectată de infracţiune sau evadată.”

„În conflictul dintre dreptul „social” sau „procesual” de percheziţie şi dreptul individual asupra persoanei şi domiciliului, s-a dat preferinţă dreptului social sau procesual; adică în mod excepţional, libertatea persoanei trebuie să sufere limitare, atingere în caz de percheziţie personală, iar inviolabilitatea domiciliului, în caz de percheziţie domiciliară; aceasta în interes procesual; a trebuit să se impună acest sacrificiu dreptului individual asupra persoanei şi domiciliului, în interesul descoperirii şi asigurării probelor de vinovăţie, sau a prinderii infractorilor şi deci în interesul pedepsirii infracţiunilor, sau al apărării sociale; acestui interes procesual şi în acelaşi timp acestui interes social superior a trebuit să se supună dreptul individual; căci dacă pentru aceste interese superioare este sacrificată libertatea individuală prin deţinerea preventivă (măsura procesual penală cea mai gravă), era inevitabil, ca să se admită şi un sacrificiu mai mic al dreptului individual prin percheziţii.”

§1: Percheziţia-noţiuni generale

Percheziţia este o activitate procedurală prin care se caută şi se ridică, din anumite locuri sau din posesia anumitor persoane, obiecte ce prezintă urme ale infracţiunii sau care pot servi la aflarea adevărului într-o cauză penală. Percheziţia ca activitate procedurală este deosebit de importantă întrucât, prin mijlocirea acesteia, sunt obţinute nu doar bunuri sau obiecte a căror deţinere este negată de către persoana percheziţionată, dar pot fi strânse şi probe noi, descoperite cu prilejul desfăşurării percheziţiei.

Percheziţia domiciliară constă în „inspectarea şi cercetarea locuinţei prevenitului, complicilor săi, gazdelor sale şi a oricărei alte persoane la care s-ar crede că pot fi găsite probe de vinovăţie.” Socotim că definiţia dată de prof. Manzini este mai precisă, mai completă şi actuală în raport de locul şi rolul percheziţiei ca act de instrucţie. Potrivit practicii judiciare, doctrinei, şi chiar al unor reglementări din alte sisteme judiciare prin percheziţie se urmăreşte:

- găsirea, reţinerea, arestarea, făptuitorului, învinuitului, inculpatului sau evadatului din starea legală de deţinere.

Preview document

Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 1
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 2
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 3
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 4
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 5
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 6
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 7
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 8
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 9
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 10
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 11
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 12
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 13
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 14
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 15
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 16
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 17
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 18
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 19
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 20
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 21
Tactica efectuării percheziției și a ridicării de documente - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Tactica Efectuarii Perchezitiei si a Ridicarii de Documente.doc

Alții au mai descărcat și

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Problema controlului armelor

Problema controlului armelor Problema controlului armelor este foarte actuala in ziua de azi, țarile care dețin un potential nuclear sau dețin...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Criminalistică

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut

Capitolul 1. Omul şi criminalistica, ştiinţa studierii infracţiunilor Nimic nu poate să justifice o apropiere, altfel decât paradoxală, între...

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii...

Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș

1. Ascultarea persoanei vătămate 15 Scopul ascultării persoanei vătămate 18 Ascultarea propriu-zisă Evaluarea declaraţiilor 2. Ascultarea...

Criminalistică

Test 1 Subiectul I. Fotografia judiciara operativă. 1.1Definiti notiunea şi rolul fotografiei judiciare operative in procedura de urmarire...

Criminalistică

Subiectul nr. 1 Notiunea, obiectul, sarcinile criminalisticii: 1. Notiunea criminalisticii 2. Obiectul criminalisticii 3. Principiile...

Teste rezolvate la criminologie

TEST nr. 1 Subiectul I: Istoria apariţiei criminalisticii. 1.1 (3) Indicaţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu...

Ai nevoie de altceva?