Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice

Referat
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5561
Mărime: 33.58KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Botescu George

Extras din document

Ideile victimologice au luat naştere, incontestabil, cu veacuri în urmă. De la apariţia lor în istoria omenirii atît în normele de drept, cît şi în cele mai diverse izvoare scrise, cu caracter religios sau laic, ştiinţific sau literar-artistic, peste tot vom găsi mărturii concludente ale acestui fapt. În perioada prestatală victimei i se atribuia un rol important în stabilirea făptuitorului crimei. În acest scop, era "interogată" chiar şi victima moartă. În triburile sudaustraliene ruda celui omorât trebuia să doarmă prima noapte după omor cu capul pe cadavru pentru a afla în vis cine este vinovatul crimei. Obiceiul "interogării morţilor" persista şi la popoarele Noii Anglii (America), fiind organizat în baza unor reguli stricte de ritual.

Interesul faţă de victimă are o istorie îndelungată. Apariţia victimologiei ştiinţifice este legată însă de publicarea în anul 1941 a lucrării criminologului german Hans von Hentig „Observaţii asupra interacţiunii dintre infractor şi victimă”. În deceniile imediat următoare celui de-Al Doilea Război Mondial, câţiva tineri specialişti au început să fie interesaţi de comportamentul si caracteristicile comune victimelor: Benjamin Mendelsohn (1947, 1956), Fredrick Wertham (1949) şi Henri Ellenberger (1954). Din această perioadă, problema victimei a devenit, de fapt, una criminologică, adică orientată în domeniul cauzalităţii infracţiunii concrete şi criminalităţii în ansamblu. La dezvoltarea şi afirmarea victimologiei şi-au adus contribuţia ulterior Rudolf Gasser (1965), Ezzat Abdal Fattah (1967,1971), Marvin Wolfgang (1967, 1982), Willem H. Nagel (1963), Hans Joachim Schneider (1979, 1990), Emilio Viano (1975, 1995), Lev Frank (1972, 1977), David Rivman (1971, 1975, 2002), Vasimea Minskaia (1971, 1988), Viola Rîbaliskaia (1975, 1988), Rodica Mihaela Stănoiu (1989, 1997), T.Bogdan (1983, 1988), Rock (1994), Gheroghe Nistoreanu (1995), Iancu Tănăsescu (1997), Ioan Al.Iacobuţă (2002) etc.

Etimologic, termenul victimologie derivă din latinescul “victima” – “victimă” şi grecescul “logos” – tradus prin “cuvânt, idee, ştiinţă”. În acest sens, victimologia ar fi ştiinţa despre toate victimele, inclusiv victimele accidentelor, ale sistemului politic, violenţei etc. În realitate, dezbaterile privind obiectul de studiu al victimologiei şi statutul ştiinţific al acesteia continuă pînă în prezent.

Unii specialişti susţin că victimologia este o ramură a criminologiei, alţii consideră că este o ştiinţă interdisciplinară despre victima infracţiunii, fiind auxiliară dreptului penal, dreptului procesual-penal, criminalisticii. Există şi opinii potrivit cărora victimologia este o ştiinţă socială complexă şi autonomă despre victimă, iar studiul victimei infracţiunii este doar o parte componentă a sistemului disciplinei date. Actualmente, într-un şir de state occidentale, victimologia este considerată drept o ştiinţă socială complexă, din cadrul criminologiei, fiind amplu studiată ca disciplină importantă de sine stătătoare.

Sunt răspândite trei viziuni principale referitoare la locul pe care îl ocupă victimologia în cadrul sistemului ştiinţelor moderne.

- Victimologia este o ramură a criminologiei sau o teorie criminologică particulară şi, prin urmare, se dezvoltă în cadrul acesteia.

- Victimologia este o ştiinţă interdisciplinară despre victima infracţiunii, auxiliară dreptului penal, dreptului procesual penal, criminalisticii, existând şi funcţionînd paralel cu criminologia.

- Victimologia este o teorie generală, o ştiinţă despre victimă, obiectul de studiu al căreia este victima de orice natură, atât criminală, cît şi noncriminală. Aşadar, din acest punct de vedere, victimologia este o ştiinţă autonomă.

Victimologia se bazează pe ideea că o dată cu studierea infractorului şi criminalităţii trebuie studiate alte două aspecte:

a. victimele, adică toate persoanele cărora le-a fost cauzat prin infracţiune un anumit prejudiciu, indiferent de rolul acestora în mecanismul actului;

b. victima drept factor posibil care a influenţat asupra evoluţiei evenimentelor în timpul comiterii infracţiunii.

Preview document

Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 1
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 2
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 3
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 4
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 5
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 6
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 7
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 8
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 9
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 10
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 11
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 12
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 13
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 14
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 15
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 16
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 17
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 18
Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Victima si Victimologie - Relatia Victima-Agresor in Cadrul Violentei Domestice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie

Introducere Actualitatea temei investigate. Macabrul interes pentru fenomenul ucigaşilor în serie a generat şi continuă să genereze efectul...

Consideratii Generale privind Mijloacele Tehnico-Criminalistice

În lucrarea de faţă am încercat să analizez cele mai importante aspecte ale cercetării la faşă locului, precum: - Sarcinile şi importanţa...

Expertiza Balistică

CAP. 1 SCURT ISTORIC Istoria balisticii judiciare este strâns legată de perfecţionarea tehnicii privind construcţia armelor de foc şi de folosirea...

Victimologia și Consecințele Criminalității în Raport de Victimă și Societate

Titlul I Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu 1.1 Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu...

Personalitatea Infractorului

INTRODUCERE Actualitatea temei. Importanta acestui studiu nu rezida în scopul de informatie psihologica, sociologica sau axiologica asupra...

Personalitatea Victimei și Protecția Juridică a Victimei

Introducere În scopul realizării unei lupte eficiente împotriva criminalităţii şi ameliorării situaţiei victimologice complicate, sunt necesare...

Criminologia Antropologică și Concepțiile Criminologice ale lui Enrico Ferri

Cap. 1. Enrico Ferri, scurtă biografie Enrico Ferri (1856 – 1929) a fost un criminolog, sociolog şi socialist italian discipol al lui Cesare...

Particulritatile Psihice ale Infractorului

1.1 Introducere Înainte de toate, ţinem să menţionăm că din start, la alegerea temei comunicării, a contat foarte mult faptul că tema în cauză a...

Ai nevoie de altceva?