Violenta criminala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Violenta criminala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bujor V.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Criminologie

Cuprins

Întroducere 3
Capitolul I 4
1.1 Etimologia termenului de violența criminală 4
1.2 Evoluția istorică a infracțiunilor cu violență fizică 7
Capitolul II 10
1.1 Cauzalitatea criminalității violenței fizice 10
1.2 Conduita deviantă heteroagresivă 11
1.3 Cauzalitatea economică 13
1.4 Șomajul 13
1.5 Industrializarea 13
1.6 Nivelul de trai 14
Capitolul III 17
Prevenirea și Combaterea criminalității de violență fizică 17
Concluzii. 20
Bibliografie 21

Extras din document

Întroducere

Violenţa fizică este un fenomen la fel de vechi ca şi omenireaea este prezentă peste tot, în toate domeniile vieții particulare și sociale.Ea este întîlnită în toate societățile și la toate nivelele O dată cu dezvoltarea civilizaţiei manifestările acesteia nu s-au diminuat ci, dimpotrivă, au luat proporţii catastrofale. Războaiele, comploturile, revoluţiile, execuţiile, torturile, terorismul au devenit practic normă de viaţă pentru omenire. Triburile şi naţiunile erau distruse atît în timpurile biblice, cît şi în secolul XX civilizat. Nu e întîmplător faptul că unul din clasici a denumit metaforic violenţa „moaşa istoriei". Republica Moldova na fost o excepție ci mai degrabă o confirmare a unei legități vizînd extinderea acestui fenomen pe care-l numic sida social.De cele mai multe ori ea este îndreptată spre cei mai slabi, neputincioși membri ai societății cum ar fi copiii, bătrînii, femeile.De aceea studierea probleme constituie o necesitate strigentă pentru societatea în care trăim.

Scopu și sarcinile:Scopul acestei lucrări constă în definirea fenomenului de violență fizică, precum și scoaterea la iveală a trăsăturilor și esenței acestuia, determinare condițiilor ce generează manifestarea acestuia, precum și elaborarea de măsuri de prevenire și contracarare a fenomenului respectiv.

Materiale și metode aplicate:În studiul dat a fost consultată literatura de specialitate,inclusiv alte cărți, manuale, trate conform subiectului abordat.Pentru atingerea scopului au fost aplicate următoarele metode de cercetare științifică:analiză comparativă, analiză logică, sinteza.

Capitolul I

1.1 Etimologia termenului de violența criminală

De obicei, elucidarea sensului unui termen științific, dezvăluirea conținutul său, presupune descoperirea conținutului cuvîntului respectiv, esenței acestuia și elucidarea trasăturilor specifice care-l reprezintă, desigur daca acestea există.Cu alte cuvinte în cele ce urmeaza vom încerca să relevăm conceptul de violența din punct de vedere juridico-penal.

Conceptul de violență suscită, în literatura de specialitate, numeroase difiniții, cu multiple suprapuneri și particularzări.Etimologic, termenul se extrage din rădăcina latină "vis",care înseamnă "forță".Astfel, se evidențiază ideea de putere, de dominație, de folosire a superiorității fizice asupra celuilalt.

În dicționare, cuvîntul violență trimite la aceea ce se efectueaza cu o forță intensă, brutala și adesea distructivă , la abuzul de forță pentru a constrînge pe cineva la ceva.

Dicționarul explicativ a lui V.Dali din sec.XVIII tratează violență drept „forțare, robie, necesitate, acțiunea rușinoasă, ofensatoare, ilegală și samavolnică”.Anume această înterpretare a termenului de „violență” deseori se foloseste în literatura de specialitate la caracterizarea diferitor acte infracționale realizate prin utilizarea nemijlocită a violenței.

Eric Debarbieux consideră că violența este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal,colectiv sau social și care se traduce printr-o pierdere a integrității, ce poate fi fizică,psihică sau materială.Aceasta dezorganizare poate să opereze prin agresiune, prin utilizarea forței, conștient sau inconștient, însă poate exista și violență doar din punct de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenția de a face rău.Această definiție evidențiază natura discretă a violenței, care ar consta, în opinia autorului, nu doar în acte fizice, ci și în acțiuni la nivel psihic sau al obiectelor celui agresat.

Din punct de vedere juridico-penal,conceptul infracțiunilor săvîrșite prin violență, după cum menționeaza V.Bujor, sunt fapte materiale ce reprezintă manifestări exterioare ale individului care își exprimă atitudinea față de valorile sociale, față de ordinea de drept și față de alte persoane, fiind sancționate conform legii penale.

În aceeași ordine de idei, V.Bujor, definește infracțiunea săvîrșită prin violență ca faptă socialmente periculoasă, comisă cu vinovăție și care presupune, în mecanismul de desfășurare, folosirea constrîngerii fizice sau morale, îndreptată împotriva persoanei cărei finalitate o constituie suprimarea vieții, provocarea unor suferințe fizice sau a unor consecințe mai grave (pierderea unui simț sau organ, infirmitatea, sluțirea, avortul, ș.a.) asociată uneori cu diminuarea patrimoniului ori cu lezarea demnității, onoarei și libertății personale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Violenta criminala.docx

Bibliografie

1. Aspecte criminologice privin infracținile săvîrșite cu violență/ Octavian Pop.Bujor Valeriu-Timișoara: Mirton,2003 74p.
2. Boroi Alexandru-"Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile de omor și loviturile sau vătămarile cauzatoare de moarte",Ministerul de Interne,Serviciul Editorial,București,1991, 150 p.
3. Ion Dobrinoiu- "Infracțiuni asupra vieții persoanei" ,Editura Academiei,București,1987, 200p.
4. Aurel Dincu- Bazele Criminologiei, Editura Proarcadia, București, 1993, 350 p.
5. Jean Pinatel- „Troit de droit penal et de criminolgoie”, tom.III, Paris, 1973, 530 p.
6. Costică Păun, Gheorghe Nistoreanu-„Criminologie”, Editura Europa Nova, București, 2000, 540 p.
7. Violența în societate de tranziție, (2003 Chișinău)Materiale ale conf.șt.int.16-17 mai 2003/ red.șt V.Bujor, col. de red.: M.Lașcu. art.șt. „ Fenomenul Violenței în viziunea criminologului Valerii Bujor”, autor- Larisa Buga. 391 p.
8.V.Bujor. Noțiunea de violență în dreptul penal și în criminologie, Legea și viața. Nr.5,1996 30 p.
9.V.Bujor.Cu privire la esenșa violenței în Probleme actuale privind infracționalitatea.Anuar științific, ediția 1. Chișinau, 2000.
10.Ghid de cercetare criminologic pentru studenți / Octavian Bejan, Valeriu Bujor: IP΄IȘPC”.- Chișinau, 2016- 45p.