Referatele din domeniul Drept Civil

Cum a stricat China reciclarea globală

Tema proiectului meu este previziunea deoarece consider că sistemul actual de reciclare este stricat și nu ajută cu nimica. Pentru înțelegerea acestei dileme am să încep cu un document de 2 pagini (primul link de la bibliografie) emis pe data de 18.06.2017 de la care a început degenerarea sistemului de reciclare... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică

Introducere Responsabilitatea este principiul fundamental al dreptului. Răspunderea și responsabilitatea este necesară pentru apărarea valorilor și ordinii sociale, cât și ordinii de drept. Normele juridice care formează ordinea de drept sunt respectate de cetățeni din teama de a fi sancționați sau pentru că ele... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul la grevă

CAP.1 - NOȚIUNEA DE GREVĂ ȘI SCOPUL SĂU Dreptul la grevă, drept fundamental al salariaților, este prin natura sa un drept în egală măsură individual dar și colectiv, deasemenea este un drept social-economic, cât și un drept social-politic, încadrarea sa riguroasă în una din categoriile de drepturi nefiind posibilă.... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proceduri judiciare necontencioase - notiune, reguli specifice, exemple

Potrivit art. 527 din Codul de procedură civilă, procedura judiciară necontencioasă reprezintă acea procedură sub imperiul căreia activitatea instanțelor judecătorești și a altor organe este aceea de a soluționa cereri care nu urmăresc stabilirea unui drept potrivnic față de o altă persoană, precum sunt cele... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Primul termen de judecată

Procesul civil reprezintă, în esență, activitatea tuturor organelor și persoanelor ce participă la dezbateri în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile încălcate sau nerecunoscute. Desfășurarea procesului civil se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzătoare... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Comentariu Decizie ICCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 23/2017 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarul nr. 3996/2016, prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Alba - Sectia I civilă, în Dosarul nr. 173/191/2016, privind... citește mai departe

22 pagini 4 puncte Extras Preview

Efectele actului juridic

In introducerea acestui eseu , voi defini mai intai ce este actul juridic civil , clasificarea acestuia precum si abordarea particularitatilor sfecifice actelor juridice civile. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa a unei persoane fizice, precum si juridice; manifestare , savarsita avand ca scop crearea... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Aparărea dreptului de proprietate

Introducere 1 1. Noțiunea si sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprieta 1 Sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprietate 1 2. Acțiunea în revendicare - mijloc de apărare a dreptului de proprietate 1 - 1. Scurt istoric al apariției și evoluției acțiunii în... citește mai departe

25 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Specificul dreptului comunitar al concurenței

I. Considerații introductive Unul dintre elementele cele mai caracteristice ale pieței comune este afirmarea economiei de piață. De aceea, atât Tratatul, cât și dreptul derivat și-au propus să înlăture efectiv toate amenințările la adresa concurenței, atât din partea actorilor privați (mai ales înțelegerile... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Actul juridic civil

,, Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, oprește sau permite ceva, și care toată lumea este datoare să i se supună.” Nicolae Titulescu CAPITOLUL I NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 1.1 Noțiunea actului juridic civil Întreaga noastră existență, ca subiecți de drept,... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cursul prescripției extinctive

NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la acțiune neexercitat în termenul stabilit de lege. Termenul de prescripție extinctivă provine de la latinescul praescribo,însemnând a hotarî dinainte. Drepturile civile... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Patrimoniul și drepturile patrimoniale

Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun determinat, în mod direct și nemijlocit, fără intervenția altei persoane. Denumirea de drepturi "reale" vine din limba latină de la cuvântul re (lucru). Categoria drepturilor... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Nulitatea actului juridic civil

NULITATEA ACTULUI JURDIC CIVIL 1.Noțiune Nulitatea poate fi definită ca fiind acea sancțiune de drept civil ce desființează actul juridic încheiat cu nerespectarea normelor juridice. Așadar, nulitatea intervine în cazul în care, la încheierea actului juridic, nu se respectă condițiile sale de validitate. Cum un... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Felurile moștenirii

I.Noțiune. Potrivit art. 953 Cod Civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. Altfel, putem spune că moștenirea este „modalitate de dobândire a proprietății” alături de convenții sau prescripția achizitivă. Prin trasmiterea patrimoniului... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

I. CONSIDERAȚII GENERALE Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, pecum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice ca participantă la... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview