Toate referatele din domeniul Drept Civil

 • Raspunderea juridica

  Introducere Responsabilitatea este principiul fundamental al dreptului. Răspunderea și responsabilitatea este necesară pentru apărarea valorilor și ordinii sociale, cât și ordinii de drept. Normele juridice care formează ordinea de drept sunt respectate de cetățeni din teama de a fi sancționați sau pentru că ele exprimă un drept. Nerespectarea normelor juridice atrag cu sine manifestări de multiple nuanțe. Răspunderea juridică este o sarcină comună al organelor statului cât și al...

 • Dreptul la greva

  CAP.1 - NOȚIUNEA DE GREVĂ ȘI SCOPUL SĂU Dreptul la grevă, drept fundamental al salariaților, este prin natura sa un drept în egală măsură individual dar și colectiv, deasemenea este un drept social-economic, cât și un drept social-politic, încadrarea sa riguroasă în una din categoriile de drepturi nefiind posibilă. Ca drept fundamental cetățenesc, dreptul la grevă are o istorie a sa aparte. Fiind un important mijloc de obținere de către salariați a unor drepturi sau ameliorarea condițiilor...

 • Proceduri judiciare necontencioase - notiune, reguli specifice, exemple

  Potrivit art. 527 din Codul de procedură civilă, procedura judiciară necontencioasă reprezintă acea procedură sub imperiul căreia activitatea instanțelor judecătorești și a altor organe este aceea de a soluționa cereri care nu urmăresc stabilirea unui drept potrivnic față de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la darea autorizațiilor judecătorești sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, orcrotire ori asigurare. După cum putem observa, pentru a se încadra în domeniul de...

 • Primul termen de judecata

  Procesul civil reprezintă, în esență, activitatea tuturor organelor și persoanelor ce participă la dezbateri în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile încălcate sau nerecunoscute. Desfășurarea procesului civil se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzătoare fiecărei faze. Aceasta este desfășurarea normală a procesului civil, o desfășurare continuă, cu parcurgerea numai a fazelor strict necesare . Pentru a reliefa accentuat trăsăturile...

 • Comentariu Decizie ICCJ

  Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 23/2017 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarul nr. 3996/2016, prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Alba - Sectia I civilă, în Dosarul nr. 173/191/2016, privind pronunțarea unei hotarâri prealabile. Referatul cauzei prezentat de către magistratul-asistent, arată faptul că a fost depus raportul întocmit de către judecătorii-raportori, care...

 • Efectele actului juridic

  In introducerea acestui eseu , voi defini mai intai ce este actul juridic civil , clasificarea acestuia precum si abordarea particularitatilor sfecifice actelor juridice civile. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa a unei persoane fizice, precum si juridice; manifestare , savarsita avand ca scop crearea , modificarea , transmiterea sau stingerea de raporturi juridice civile. In ceea ce priveste valabilitatea acestora , ele trebuie sa indeplinenasca o serie de conditii prevazute...

 • Apararea dreptului de proprietate

  Introducere 1 1. Noțiunea si sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprieta 1 Sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprietate 1 2. Acțiunea în revendicare - mijloc de apărare a dreptului de proprietate 1 - 1. Scurt istoric al apariției și evoluției acțiunii în revendicare 1 - 2. Noțiunea și caracterele juridice ale acțiunii în revendicare 1 - 3. Părțile acțiunii in revendicare 1 - 4 Efectele acțiunii în revendicare. 1 - 5 Practică...

 • Specificul dreptului comunitar al concurentei

  I. Considerații introductive Unul dintre elementele cele mai caracteristice ale pieței comune este afirmarea economiei de piață. De aceea, atât Tratatul, cât și dreptul derivat și-au propus să înlăture efectiv toate amenințările la adresa concurenței, atât din partea actorilor privați (mai ales înțelegerile anticoncurențiale și abuzul de poziție dominantă), cât și a actorilor publici (în special ajutoarele publice și piețele publice). Comisia, în al nouălea Raport asupra Politicii de...

 • Actul juridic civil

  ,, Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, oprește sau permite ceva, și care toată lumea este datoare să i se supună.” Nicolae Titulescu CAPITOLUL I NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 1.1 Noțiunea actului juridic civil Întreaga noastră existență, ca subiecți de drept, participanți la raporturile juridice, este guvernată de actul juridic civil, instituție fundamentală a dreptului civil. A nu participa la încheierea de acte juridice, de la cele mai...

 • Cursul prescriptiei extinctive

  NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la acțiune neexercitat în termenul stabilit de lege. Termenul de prescripție extinctivă provine de la latinescul praescribo,însemnând a hotarî dinainte. Drepturile civile subiective trebuie valorificate pe calea acțiunii în instanță în anumite termene. Această instituție a fost consacrată în Decretul nr. 167/1958 și în art. 1837-1911 C. civ., în scopul...

 • Patrimoniul si drepturile patrimoniale

  Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun determinat, în mod direct și nemijlocit, fără intervenția altei persoane. Denumirea de drepturi "reale" vine din limba latină de la cuvântul re (lucru). Categoria drepturilor reale este îndeobște analizată prin opoziție cu drepturile de creanță, care sunt drepturi subiective patrimoniale în virtutea cărora subiectul activ, denumit creditor...

 • Nulitatea actului juridic civil

  NULITATEA ACTULUI JURDIC CIVIL 1.Noțiune Nulitatea poate fi definită ca fiind acea sancțiune de drept civil ce desființează actul juridic încheiat cu nerespectarea normelor juridice. Așadar, nulitatea intervine în cazul în care, la încheierea actului juridic, nu se respectă condițiile sale de validitate. Cum un asemenea act este contrar legii, el este considerat ca nici nu a existat, iar părtile sunt repuse în situația anterioară încheierii lui. Spre exemplu, legea declară inalienabile...

 • Felurile mostenirii

  I.Noțiune. Potrivit art. 953 Cod Civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. Altfel, putem spune că moștenirea este „modalitate de dobândire a proprietății” alături de convenții sau prescripția achizitivă. Prin trasmiterea patrimoniului sunt stabilite două entități și anume, defunct sau de cujus„(abreviere din formula dreptului roman is de cujus succesione agitur = cel despre a cărui moștenire este vorba)” , care...

 • Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

  I. CONSIDERAȚII GENERALE Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, pecum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice ca participantă la circuitul civil. Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice. Pentru ocrotirea intereselor...

 • Conditia juridica a strainului in Romania - Studiu de caz - transcrierea actelor de stare civila

  Obiectul de reglementare al dreptului internațional privat constă în relațiile sociale în care unul sau mai multe elemente (toate, după caz), sunt de extraneitate. Aceasta determină deosebirea raportului juridic internațional privat de raportul juridic din dreptul intern prin prezența unuia sau mai multor elemente de extraneitate. Noțiunea ,,extraneitateˮ provine din latinescul ,,extraneusˮ, care înseamnă ,,din afarăˮ, ,,străinˮ. Potrivit D. Lupașcu, ,,elementul de extraneitateˮ este o...

Pagina 1 din 34