Toate referatele din domeniul Drept Civil

 • Competenta generala a instantelor

  Introducere Evoluția istorică a omenirii a favorizat apariția statului, drept o necesitate care ține să realizeze 3 funcții de bază: legislativă, executive și jurisdicțională. Cea din urmă „este acea activitate a statului care are ca obiect soluționarea de către instanțele de judecată a conflictelor juridice care apar între diferite subiecte de drept” . De altfel, conflictele de natură civilă pot fi soluționate atât pe cale amiabilă, prin inermediul metodelor extrajudiciare sau pe cale...

 • Apararea dreptului de proprietate

  1. Cine are dreptul de înaintare a acțiunii de apărare a dreptului de proprietate? Proprietatea reprezintă o instituție esențială care definește sistemul economic și social. Prin proprietate se înțelege totalitatea relațiilor dintre oameni, privind însușirea bunurilor, relațiilor reglementate de norme sociale specifice diferitelor epoci istorice. Acțiunea de apărare a dreptului de proprietate poate fi înaintată de către proprietarul bunului, de reclamantul care trebuie să facă dovada...

 • Contractul de tranzactie - Conditiile de validitate si efecte

  1.Noțiune. Tranzacția este contractul prin care parțile previn sau sting un litigiu, inclusiv in faza executarii silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă ’’(art.2267 alin.1 NCC). Codul civil din 1864 definea tranzacția ca fiind ,, un contract prin care părțile termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce poate să se nască(art.1704 C. civ.)”,prin concesii reciproce, constând în renunțări reciproce la...

 • Apelul in procesul civil

  Introducere Apelul este una dintre căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, care dă posibilitatea justițiarilor de a îndrepta greșelile săvârșite de instanțele de judecată, fiind deci mijlocul procedural prin care se cere și se obține anularea sau reformarea parțială sau totală a unei hotărâri judecătorești. Conform dispozițiilor legiuitorului nu putem vorbi de căi de atac în lipsa unei hotărâri judecătorești pe care legea să o declare susceptibilă de a fi atacată. Astfel,...

 • Drept civil

  Notiunea,importanta si sarcinile dezbaterilor judiciare ca faza de sine-statatoare a procesului civil Dezbaterile judiciare constituie o faza de sine-statatoare si obligatorie a procesului civil. Aceasta faza este cea mai dinamica etapa a procesului civil atit dupa actele de procedura realizate de instanta de judecata, cit si reiesind din actiunile intreprinse de parti si alti participanti. Anume in cadrul dezbaterilor judiciare se realizeaza pe deplin principiile fundamentale ale procesului...

 • Exceptiile de procedura

  1. Noțiune. Generalități Excepțiile sunt mijloace procedurale prin care, în cadrul procesului civil, după caz, partea interesată, procurorul sau instanța din oficiu invocă, în condițiile prescire de lege și fără a pune în discuție fondul pretenției deduse judecății, neregularități procedurale sau lipsuri privind exercițiul dreptului la acțiune. Admiterea excepției duce la întârzierea judecății sau la împiedicarea judecății fondului. Excepțiile trebuie invocate de părțile procesului în...

 • Norma conflictuala

  1. Introducere Prin structura dreptului internațional privat, înțelegem totalitatea actelor normative care reglementează raporturile specifice precum și raporturile și relațiile dintre aceste acte normative. Conținutul dreptului internațional privat îl constituie normele juridice care formează această ramură de drept. Așadar între noțiunile de conținut și de structură ar trebui să existe următoarea corelație: conținutul are în vedere toate elementele normative care vizează raporturi...

 • Dezbatere Lincoln-Douglas PRO - Adoptia ar trebui sa fie un drept al cuplurilor de acelasi sex

  Fiind dată moțiunea: „Adopția ar trebui să fie un drept și al cuplurilor de același sex”, mă declar PRO tezei menționate, astfel, îmi voi justifica poziția raportându-mă la drepturile oamenilor, a copiilor, dar și la beneficiile aduse societății în urma adopțiilor copiilor abandonați. Aceasta este o moțiune de valoare, întrucât se va baza pe modificarea stereotipurilor prezente în societatea noastră, prin evidențierea valorilor susținute. Pentru a înțelege mai bine teza, dar și poziția mea,...

 • Persoana juridica - identificare, capacitate civila, reorganizare

  1. Introducere Persoanele juridice apar in circuitul civil ca purtatoare de drepturi si obligatii, alaturi de persoanele fizice. Persoana juridică (sau persoana morală) reprezintă un subiect colectiv de drept, adică un colectiv de oameni, care, respectand cerințele legale de fond si de formă pentru constituirea sa, este titular de drepturi subiective si obligatii civile. Persoana juridică este orice organizație care are o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu afectat...

 • Clasele de mostenitori

  Introducere Legea cheamă la moștenire rudele apropiate ale defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție) și soțul supraviețuitor al acestuia. Conform art.45 din Codul familiei rudenia este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie dreaptă, iar în cel de-al doilea în linie colaterală. Rudenia în linie dreaptă poate fi „ascendentă” sau „descendentă”....

 • Clasificarea actiunilor civile

  Actiunea civila este un ansamblu de mijloace procesuale prin inter-mediul carora partea interesata poate solicita si isi poate asigura concursul unei autoritati jurisdictionale in vederea recunoasterii sau a realizarii unui drept subiectiv ori a unui interes legitim, inclusiv prin punerea in aplicare a unor masuri de executare silita. Actiunea civila este o virtualitate, o posibilitate legala, o categorie abstracta care devine concreta si efectiva prin exercitarea ei. Constituita ca o...

 • Caz de mediere intre vecini

  Definirea medierii: În procesele și cererile în materie civilă și comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părțile pot încerca soluționarea litigiului prin mediere. Potrivit art. 1 din Legea 192/2006 medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate. Medierea unei situații conflictuale...

 • Consideratii privind protectia domiciliului

  Respectul datorat personalității umane constituie o parte integratoare esențială a libertății umane, motiv pentru care s-a impus adoptarea unor reglementări atât la nivel internațional, cât și la nivel național, care să creeze un mecanism jurisdicțional de protecție a persoanei fizice împotriva imixtiunilor de orice natură. Astfel, în dezbaterile internaționale s-a acordat o atenție deosebită promovării, consacrării și ocrotirii dreptului la protejarea domiciliului. Alături de nume și de...

 • Particularitatile inchirierii locuintelor

  Obligatiile locatorului (proprietarului) Notiuni generale Toate obligatiile locatorului decurg din principiul ca el trebuie sa asigure chiriasului folosinta linistita si utila a lucrului in tot timpul locatiunii. In acest scop, Legea locuintei prevede expres obligatia proprietarului de a preda locuinta si de a efectua reparatiile necesare. Potrivit dreptului comun in materie de locatiune, locatorul are si obligatia sa-l garanteze pe locatar, iar prin clauze exprese din contract locatorul...

 • Procedura ordonantei presedintiale

  Procedura ordonanței președințiale este o procedură specială prin care se pot lua măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere , pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara , precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Această procedură a fost introdusă în legislația noastră cu ocazia modificării Codului de procedură civilă din 1865 în anul 1900. Procedura a fost preluată din...

Pagina 1 din 32