Acceptarea Mostenirii

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3141
Mărime: 24.29KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandra Gradinaru
Universitatea “Al. I. Cuza” Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Administratie Publica

Cuprins

Introducere

Cap 1: Acceptarea pura si simpla a mostenirii

1.1 Acceptarea pura si simpla voluntara

1.2 Acceptarea pura si simpla fortata

1.3 Efectele acceptarii pure si simple

Cap 2: Acceptarea sub beneficiu de inventar

2.1 Conditiile de fond si de forma ale acceptarii mostenirii sub beneficiu de inventar

2.2 Efectele acceptarii sub beneficiu de inventar

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

In dreptul roman, conform art. 644, 696, 899 alin.1 din C.civ., transmiterea patrimoniului succesoral sau a bunurilor determinate din patrimoniu se realizeaza de drept din momentul deschiderii mostenirii. In cazul in care succesibilul mostenirii moare inainte de lichidarea mostenirii, ea se transmite mai departe asupra mostenitorilor sai. Astfe, patrimoniul succesoral nu ramane niciodata fara titular.

Chiar daca transmiterea patrimoniului succesoral se produce de drept din momentul deschiderii mostenirii, ea nu are caracter definitiv si obligatoriu. Astfel, legea prevede ca: “nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei mosteniri ce i se cuvine”. In consecinta, succesibilul are dreptul de a alege intre acceptarea mostenirii si renuntarea la aceasta.

Potrivit legii, succesibilul are dreptul la trei optiuni. Prima dintre acestea este acceptarea pura si simpla a mostenirii, actiune prin care succesibilul se obliga sa raspunda pentru datoriile si sarcinile succesiunii, chiar daca aceasta ar depasi valoarea patrimoniului mostenit. Renuntarea la mostenire reprezinta o alta optiune aflata la indemana succesibilului. Prin renuntare acesta desfiinteaza vocatia sa succesorala , urmand ca mostenirea sa revina mostenitorilor subsecventi. Succesibilul face aceasta alegere in cazul in care mostenirea este insolvabila sau daca doreste ca prin renuntarea lui sa beneficieze de mostenire persoanele subsecvente. O alta varianta este acceptarea sub beneficiu de inventar, in urma careia succesibilul isi consolideaza titlul de mostenitor dar isi limiteaza raspunderea sa pentru datoriile si sarcinile mostenirii. In acest caz el va raspunde numai cu bunurile mostenite, fara a-si afecta in vreun fel bunurile personale.

Dreptul de a beneficia de mostenire are anumite limite legale, pe cand dreptul de a renunta la mostenire nu prezinta limite, deoarece nimeni nu este obligat sa accepte o mostenire.

Cap. 1 Acceptarea pura si simpla a mostenirii

Acceptarea pura si simpla consta in actul sau faptul juridic unilateral savarsit de succesibil prin care isi consolideaza calitatea de mostenitor.

Prin acceptarea pura si simpla a mostenirii succesibilul nu dobandeste nici un drept, ci consolideaza numai dobandirea care s-a produs de la data deschiderii mostenirii si pierde posibilitatea de a renunta la ea sau de a o accepta sub beneficiu de inventar.

Prin acceptare pura si simpla, transmisiunea succesorala se definitiveaza neconditionat, astfel incat drepturile si obligatiile care rezulta din mostenire se contopesc cu patrimoniul propriu al mostenitorului. In consecinta, succesibilul va raspunde de datoriile si sarcinile presupuse de mostenire.

Acceptarea pura si simpla a mostenirii poate fi extrem de daunatoare, astfel incat legea nu obliga pe nimeni sa adopte aceasta forma. Astfel, in doua cazuri prevazute de lege aceasta varianta nu poate fi adoptata:

- in cazul minorilor sau a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca, acceptarea mostenirii se realizeaza numai sub beneficiu de inventar;

- in cazul retransmiterii prin mostenire a dreptului de optiune, daca exista o pluralitate de mostenitori care nu se inteleg in privinta optiunii, succesiunea se va accepta sub beneficiu de inventar.

Acceptarea pura si simpla poate fi voluntara, rezultand din manifestarea expresa sau tacita a vointei succesibilului si fortata, prevazuta de lege ca sanctiune pentru savarsirea unor fapte voluntare de catre succesibil.

1.1 Acceptarea pura si simpla voluntara

Acceptarea voluntara expresa este realizata atunci cand succesibilul isi insuseste calitatea de erede printr-un inscris autentic sau sub semnatura privata. Acceptarea expresa trebuie sa indeplineasca doua conditii:

• vointa succesibilului de a accepta expres mostenirea trebuie sa fie manifestata in forma scrisa, autentica sau sub semnatura privata.

Inscrisul constatator al acceptarii pure si simple nu trebuie sa fie redactat cu respectarea unor formule speciale pentru a constata acceptarea succesiunii. El se poate prezenta sub forma unei scrisori simple, daca are caracter juridic, forma unor acte adresate instantei pentru rezolvarea unor probleme in legatura cu mostenirea in cauza sau biroului notarial (de ex. petitia de ereditate, cererea de deschidere a procedurii succesorale notariale) sau forma unei declaratii date la consiliul local prin care se indica componenta patrimoniului succesoral si calitatea de mostenitor, in vederea depunerii inscrisului la biroul notarial competent pentru dezbaterea succesiunii. Inscrisul trebuie redactat in termenul de prescriptie a dreptului de optiune succesorala. Acceptarea expresa a mostenirii poate fi facuta si prin reprezentant, inclusiv printr-un mandatar imputernicit in forma scrisa si cu procura data special pentru acceptarea pura si simpla a mostenirii. Mandatarul imputernicit trebuie sa accepte mostenirea in termenul de prescriptie si inainte de incetarea efectelor mandatului. In caz de deces al mandantului, mandatorul poate accepta mostenirea intrucat intarzierea ar provoca pagube mostenitorilor succesibilului-mandant.

Preview document

Acceptarea Mostenirii - Pagina 1
Acceptarea Mostenirii - Pagina 2
Acceptarea Mostenirii - Pagina 3
Acceptarea Mostenirii - Pagina 4
Acceptarea Mostenirii - Pagina 5
Acceptarea Mostenirii - Pagina 6
Acceptarea Mostenirii - Pagina 7
Acceptarea Mostenirii - Pagina 8
Acceptarea Mostenirii - Pagina 9
Acceptarea Mostenirii - Pagina 10
Acceptarea Mostenirii - Pagina 11
Acceptarea Mostenirii - Pagina 12
Acceptarea Mostenirii - Pagina 13
Acceptarea Mostenirii - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Acceptarea Mostenirii.doc

Alții au mai descărcat și

Raportul donațiilor

Conform prevederilor legale, orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc patrimoniul său, astfel încât patrimoniul lăsat...

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Moștenirea testametară

Introducere Orice om normal se străduieşte să realizeze în viaţă ceva, cu gândul că vin anii bătrâneţii, când nevoile sunt mai mari, dar şi cu...

Dreptul de Optiune Succesoriala

La decesul unei persoane, patrimonial sau se transmite, din chiar clipa mortii, mostenitorilor sai, legali sau testamentari. Astfel cum s-a aratat...

Eroarea - Viciu de Consimțământ

1. Noţiuni generale despre consimţământ Consimţământul este alături de capacitate, obiect şi cauză o condiţie a actului juridic civil....

Te-ar putea interesa și

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Renunțarea la Moștenire

Capitolul I. Dreptul de optiune succesorala 1. Termeni Prin succesiune (sau mostenire) se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane...

Înscrisurile și expertiza în procesul civil, cu specială referire la domeniul succesoral

literatura juridică s-a arătat că in statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte:ca sistem al organelor judecătoreşti şi ca...

Drept român - suport de curs

Drept roman – Curs 1 Dreptul roman desemneaza ansamblul normelor juridice elaborate de statul roman.Istoria Romei a traversat mai multe perioade :...

Ai nevoie de altceva?