Actul Juridic

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8349
Mărime: 43.26KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbada

Extras din document

Prin act juridic civil se inţelege manifestarea de voinţă facută cu intenţia de a produce efecte juridce, adică de a naşte sau stinge un aport juridic civil.Din această definiţie rezultă că elementele caracteristice actului juridic civil sunt urmatoarele:

- Prezenţa unei manifestări de voinţă, care să provină de la una sau de la mai multe perssoane fizice ori juridice.

- Manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile(acest element, actul juridic civil se deosebeste de faptul juridic civil, acesta din urma fiind săvârşit fără intenţia de a se produce efecte juridice, efecte care însă se produc în temeiul legii).

- Efectele juridice pot consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret(prin acest element, actul juridic civil se delimitează de actele juridice din alte ramuri).

Termenul act poate avea două întelesuri:

- Primul sens este acela care se desprinde din definiţie-operaţiune juridică.Pentru acest sens se utilizează şi formula negotium iuriss sau negotium

- Atât în legislaţie cât şi în doctrină prin act se desemnează şi înscrisul constatator al manifestării de vointă, adică suportul material care consemnează sau redă operaţiunea juridică.Pentru acest al doilea sens, se foloseşte sşi expresia instrumentum probationis sau instrumentum.

I.1 CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE

Conceptul de act juridic civil este un concept general, obţinut printr-un proces de abstractizare şi de generalizare al caracterelor comune diferitelor acte pe care le cuprinde.Este însă util şi chiar necesar ca acest concept să fie privit şi din perspectiva categoriilor de acte juridice civile, stabilite în funcţie de anumite criterii de clasificare.

Actele juridice civile se clasifică astfel:

a)După numărul părţilor:

-acte juridice unilaterale

-acte juridice bilaterale

-acte juridice multilaterale

b)după scopul urmărit la încheierea actului juridic

-acte juridice cu titlu oneros

-acte juridice cu titlu gratuit

c)dupa efectele actului juridic:

-acte juridice constitutive

-acte juridice translative

-acte juridice declarative

d)după importanţa actului juridic:

-acte juridice de conservare

-acte juridice de administrare

-acte juridice de dispoziţie

e)după modul de formare:

-acte juridice consensuale

-acte juridice solemne

-acte juridice reale

f)după conţinutul lor:

-acte juridice patrimoniale

-acte juridice nepatrimoniale

g)după momenul în care actul juridic produce efecte:

-acte juridice între vii

-acte juridice pentru cauza de moarte

h)după rolul voinţei părţilor în stabilirea conţinutului actului juridic:

-acte juridice subiective

-acte juridice condiţie

i)după legătura actului juridic cu modalităţile:

-acte juridice pure şi simple

-acte juridice afectate de modalităţi

j)după raportul dintre acte juridice:

-acte juridice principale

-acte juridice accesorii

k)după legătura cu cauza:

-acte juridice cauzale

-acte juridice abstracte

l)după modalităţile încheierii actului juridic:

-acte juridice strict personale

-acte juridice care pot fi iîncheiate şi prin reprezentant

m)după reglementarea şi denumirea legală:

-acte juridice numite

-acte juridice nenumite

n)după modul de executare:

-acte juridice cu executare dintr-o dată

-acte juridice cu executare succesivă

II.CONDITIILE ACTULUI JURIDIC

II.1.Definiţie

Prin condiţiile actului juridic civil se inţelege acele componente care trebuie sau pot sa intre în structura actului juridic civil, deci elementele din care este alcătuit actul juridic civil.In teoria actului juridic civil, „cuvantul „conditie” are si o alta semnificatie decat cea mentionata, desemnand si o modalitate a actului juridic civil, adica un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde nasterea sau desfiintarea actului juridic civil.De asemenea, in vorbirea curenta, cuvantul conditie mai este folosit si cu sensul de clauza a actului juridic civil” .

II.2.Clasificarea condiţiilor actului juridic civil

O prima clasificare a condiţiilor actului juridic se poate face în funcţie de aspectul la care se referă acestea.Potrivit acestui criteriu, rezultă două categorii de condiţii ale actului juridic şi anume:

- Condiţii de fond (condiţii intrinseci)-sunt cele care privesc conţinutul actului juridic civil

- Condiţii de formă (condiţii extrinseci)-sunt cele care se referă la exteriorizarea voinţei.

După criteriul obligativităţii sau neobligativităţii lor, condiţiile actului juridic se împart în:

- Condiţii esenţiale-sunt cerute pentru însăşi valabilitatea actului juridic, ele trebuie îndeplinite în mod obligatoriu, lipsa uneia dintre ele atrăgând nevalabilitatea actului juridic;

- Condiţii neesenţiale (întâmplătoare)-sunt acelea care pot fi prezente sau pot lipsi din actul juridic, fără a fi afectată valabilitatea acestuia.

Preview document

Actul Juridic - Pagina 1
Actul Juridic - Pagina 2
Actul Juridic - Pagina 3
Actul Juridic - Pagina 4
Actul Juridic - Pagina 5
Actul Juridic - Pagina 6
Actul Juridic - Pagina 7
Actul Juridic - Pagina 8
Actul Juridic - Pagina 9
Actul Juridic - Pagina 10
Actul Juridic - Pagina 11
Actul Juridic - Pagina 12
Actul Juridic - Pagina 13
Actul Juridic - Pagina 14
Actul Juridic - Pagina 15
Actul Juridic - Pagina 16
Actul Juridic - Pagina 17
Actul Juridic - Pagina 18
Actul Juridic - Pagina 19
Actul Juridic - Pagina 20
Actul Juridic - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Actul Juridic.doc

Alții au mai descărcat și

Actul Juridic Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL CAP I. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 1.1 Definitia actului juridic civil Prin actul juridic întelegem o...

Caracterele Generale ale Ipotecii

Conform Legii nr.287/2009 privind codul civil, ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii....

Actul Juridic Civil - Clasificarea Actelor Juridice Civile

ACTUL JURIDIC CIVIL Prin act juridic civil se intelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,respectiv,de a...

Actul juridic civil

Definiţie. Actul jurdic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept civil exprimând intenţia de a produce efecte jurdice...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Raportul Juridic Civil

1. Definiţie Raportul juridic civil este relaţia socială, cu caracater patrimonial sau nepatrimonial, reglementată de norma de drept civil. 2....

Raportul Juridic Civil

Noţiune. Caracter. Structură Noţiunea de raport juridic civil. Nu toate raporturile între oameni sunt raporturi juridice; unele sunt simple...

Actul Juridic Civil

Actul juridic civil = manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a da naştere, modifica sau stinge un...

Ai nevoie de altceva?