Adoptia

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Adoptia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lorena Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept Civil, Alte Domenii

Extras din document

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. Adoptia poate fi de doua tipuri : interna si internationala. Adoptia interna prevede ca adoptatorul sau familia adaptatoare si adoptatul sa aiba domiciliul in Romania, iar adoptia internationala este adoptia care in conditiile actualei legi, nu este adoptie interna.

In cursul procedurii de adoptie trebuiesc respectate anumite principii:

ü principiul interesului superior al copilului;

ü principiul cresterii si educarii copilului într-un mediu familial;

ü principiul continuitatii în educarea copilului, tinându-se seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;

ü principiul celeritatii în îndeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei;

principiul informarii copilului si luarii în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta si

gradul sau de maturitate.

Pe tot parcursul procedurii de adoptie, directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul este obligata sa ofere copilului informatii si explicatii clare, potrivit varstei si gradului sau de maturitate, referitoare la durata, etapele si efectele adoptiei, precum si informatii despre adoptator,familia adoptatoare si rudele acestora.

Conditiile de fond ale adoptiei au in vedere anumite aspecte:

ü adoptia se încheie numai daca este în interesul superior al copilului;

ü copilul poate fi adoptat pâna la împlinirea vârstei majoratului civil;

ü persoana majora poate fi adoptata numai daca adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minoritatii sale;

ü în cadrul procedurii de adoptie se iau masurile necesare pentru ca fratii sa fie încredintati împreuna;

ü copilul, respectiv majorul, nu poate fi adoptat de mai multi adoptatori nici simultan, nici succesiv;

ü adoptia între frati este interzisa;

ü adoptia a doi soti sau fosti soti de catre acelasi adoptator sau familie adoptatoare, precum si adoptia între soti sau fosti soti sunt interzise;

ü persoanele cu boli psihice si handicap mintal nu pot adopta;

ü pot adopta numai persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai în vârsta decât cel pe care doresc sa îl adopte;

ü adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa îndeplineasca garantiile morale si conditiile materiale necesare dezvoltarii depline si armonioase a personalitatii copilului, care se atesta de catre autoritatile competente, potrivit prevederilor prezentei legi;

Persoanele care trebuie sa consimta la adoptie sunt : parintii firesti sau tutorele copilului; copilul care a implinit varsta de 10 ani; adoptatorul/familia adoptatoare(daca persoana care doreste sa adopte este casatorita, este necesar si consimtamântul sotului sau, cu exceptia cazurilor în care acesta este în imposibilitate de a-si manifesta vointa). Consimtamantul la adoptie trebuie sa fie dat de catre parintii firesti ai copilului, insa in urmatoarele situatii nu este necesar consimtamantul lor : sunt necunoscuti,decedati, pusi sub interdictie sau in imposibilitate de a-si exprima vointa,sunt declarati in conditiile legii,morti sau disparuti.

Procedura adoptiei interne

Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

Evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicitarii lor, de catre directia de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba in vedere: personalitatea, starea sanatatii si situatia economica a adoptatorului/familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil, motivele pentru care adoptatorul /familia adoptatoare doreste sa adopte, apoi pe baza rezultatelor evaluarii, directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare decide, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre adoptator sau familia adoptatoare, daca acesta sau acestia sunt sau nu apti sa adopte. Atestatul este valabil pentru o perioada de un an si poate fi prelungit anul, respectandu-se aceleasi conditii, insa in cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul/familia adoptatoare au dreptul sa solicite directiei, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea.

Deschiderea procedurii adoptiei interne

Pe baza planului individualizat de protectie, directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului efectueaza demersuri pentru reintegrarea copilului în familie sau, dupa caz, pentru plasamentul copilului în familia extinsa sau substitutiva. Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna daca demersurile pentru reintegrarea copilului în familie sau în familia largita au esuat, sesizandu-se in termen de 30 de zile instanta judecatoreasca, pentru a se incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne. Incuviintarea deschiderii procedurii interne se realizeaza daca: planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne; parintii copilului/tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie. Hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care instanta admite cererea directiei produce anumite efecte: drepturile si obligatiile parintesti ale parintilor firesti sau, dupa caz, cele exercitate de persoane fizice sau juridice se suspenda;drepturile si obligatiile parintesti sunt exercitate de catre consiliul judetean. Efectele hotarârii judecatoresti înceteaza de drept daca, în termen de un an de la data ramânerii irevocabile a hotarârii, directia nu a identificat o persoana sau familie corespunzatoare pentru copil si nu a initiat procedurile prevazute de prezenta lege în vederea realizarii unei adoptii interne.

Fisiere in arhiva (1):

  • Adoptia.doc

Alte informatii

Adoptia-referat dupa legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei