Adunarea Generala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Adunarea Generala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

Cap. I. Adunarea generala
1.1. Consideratii generale
1.2. Convocarea adunarii generale
1.3. Sedinta adunarii generale
1.4. Hotararile adunarii generale
Cap.II.Administratorii societatii
1.1. Administratorii societatii
1.2. Reguli generale privind administratorii societatii
1.3. Unele reguli speciale privind pluralitatea administratorilor
1.4. Raspunderea administratorilor
Cap.III. Cenzorii societatii
1.1. Precizari prealabile
1.2. Desemnarea cenzorilor
1.3. Drepturile si obligatiile cenzorilor
1.4. Raspunderea si modul de lucru al cenzorilor

Extras din document

CAP. I

ADUNAREA GENERALA

1.1.CONSIDERATII GENERALE

Rolul adunarii generale. Adunarea generala este organul de deliberare si decizie al societatii comerciale. Ea este formata din totalitatea asociatilor societatii. Potrivit legii, adunarea generala exprima vointa sociala, care decide in toate problemele esentiale ale activitatii societatii.

Legea nr 31/1990 reglementeaza adunarea generala ca atare, numai in cazul societatii pe actiuni si societatii cu raspundere limitata. In cazul societatii in nume colectiv si societatii in comandita simpla, chiar daca legea nu institutionalizeaza un atare organ al societatii, deciziile privind viata societatii se iau de catre asociati pe baza regulilor care guverneaza adunarea generala, afara de cazurile cand aplicarea lor ar contraveni specificului acestor societati comerciale.

Adunarea ordinara. Aceasta adunare se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar. Solutia este aplicabila oricarei societati comerciale.

Adunarea ordinara poate sa discute si sa decida asupra oricarei problem inscrise in ordinea de zi. Potrivit legii, adunarea generala este obligate sa discute. Sa aprobe sau sa modifice bilantul, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor sis a fixeze dividentul cuvenit asociatilor (actionarilor), sa aleaga pe administrator si cenzori; sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul urmator etc. (art.73 din Legea nr.31/1990).

In societatea pe actiuni sau comandita pe actiuni pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitatlu social; hotararile se iau de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, daca in contractual de societate, status au lege nu se prevede o majoritate mai mare. Daca nu se realizeaza prezenta ceruta sau majoritatea necesara luarii hotararilor, adunarea se va intruni, dupa o a doua convoacare, poate sa delibereze asupra acelorasi problem, oricare ar I partea de capital reprezentata de actionari prezenti, iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

In societatea cu raspundere limitata, asupra problemelor obisnuite, adunarea decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale (art.140 din Legea nr. 31/1990).

In cazul societatii in nume colectiv si societatii in comandita simpla, hotararile se iau prin votul asociatilor care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

Adunarea extraordinara. Aceasta adunare se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare in problem sunt: prelungirea duratei societatii; marirea sau reducerea capitalului social; schimbarea obiectului ori a formei societatii; mutarea sediului; fuziunea cu alte societati; dizolvarea anticipata a societatii etc. (art.78 din Legea nr.31/1990).

In societatea pe actiuni sau comandita pe actiuni, pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare, cand cntractul de societate sau statutul nu prevede altfel, este necesara prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social (art. 76 din Legea nr. 31/1990). Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, la convocarile urmatoare, pentru validitatea deliberarii aste necesara prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile se iau cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

In societatea cu raspundere limitata, pentru hotararile avand ca obiect modificarile contractului de societate sau ale statutului este necesar votul tuturor asociatilor, afara de cazurile cand legea dispune altfel (art. 140 din Legea nr. 31/1990).

1.2. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE

Initiativa convocarii Adunarea generala se convoca de catre administrator si de catre asociati.

Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea generala cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar. Solutia este aplicabila oricarei societati comerciale, indifferent de forma sa.

In cazul societatii pe actiuni sau comandita pe actiuni, legea prevede ca administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca in contractual de societate se prevede astfel si daca cererea cuprinde sispozitii ce intra in atributiile adunarii. In asemenea cazuri. Adunare trebuie convocata in termen de o luna de la data cererii.

In cazul societatii cu raspundere limitata, un asociat sau un numar de asociati care reprezinta cel putin o treime din capitalul social vor putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari (art. 143 alin 2 din Legea nr.31/1990).

In cazul societatii in nume colectiv si societatii in comandita simpla, asociatii au deschisa calea instantei judecatoresti, daca administratorul nu isi indeplineste obligatia legala privind convocarea adunarii asociatilor.

Continutul convocarii. Pentru o buna organizare a adunarii generale, convocarea trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu anumite elemente. Potrivit legii, ea trebuie sa contina locul si data detinerii adunarii, precum si ordinea de zi.

Locul adunarii este sediul societatii, daca in actele constitutive nu s-a prevazut altfel.

In convocare trebuie sa se precizeze si locul unde se va desfasura adunarea. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 15 zile, de la data comunicarii convocarii. Ordinea de zi trebuie sa fie explicita, ea trebuie sa arate toate problemele care vor face obiectu dezbaterilor adunarii.

Comunicarea convocarii. Convocarea trebuie adusa la cunostinta asociatilor.

In cazul societatilor pe actiuni sau comandita pe actiuni, care au un numar mare de actionari, instiintarea se face prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial, precum si intr-unul dintre ziarele raspandite din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate (art. 77 alin. 3 din Legea nr.31/1990).

In societatea cu raspundere limitata, datorita faptului ca aceasta nu poate avea mai mult de 50 de asociati, comunicarea convocarii se face prin scrisoare recomandata, daca prin actele constitutive nu s-a prevazut o alta modalitate (art. 143 alin 3 din Legea cu nr 31/19909).

In cazul societatii in nume colectiv si societati in comandita simpla, comunicarea convocarii trebuie sa se faca in conditiile care asigura participarea asociatilor la adunarea generala

Fisiere in arhiva (1):

  • Adunarea Generala.doc