Aspecte Teoretice ale Testamentului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 11011
Mărime: 46.82KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbada
referatul face referire la ineficienta testamentului si a fost prezentat la FEAA

Cuprins

I.TESTAMENTUL

1.DEFINITIE

2.CARACTERELE JURIDICE ALE TESTAMENTULUI

II.CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE TESTAMENTULUI

1.Capacitatea de a dispune prin testament

2. Consimţământul

3.Cauza testamentului

4.Conditii de forma

III.INEFICACITATEA LEGATELOR

A. Revocarea expresa

B. Revocarea tacita

C.Consecinţele ineficacităţii legatelor.

IV.EXHEREDAREA SAU DESMOSTENIREA

1.Notiune

2. Felurile exheredării

V.EXECUŢIA TESTAMENTARĂ

A.Natura juridică

B. Puterile şi îndatoririle executorului testamentar

VI.SPETE

VII.BIBLIOGRAFIE

Extras din document

DEFINIŢIA TESTAMENTULUI

Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori , cu scopul ca acestia sa asigure executarea vointei sale dupa moarte. Pentru validitatea testamentului in general se cer anumite conditii de forma caci el este un act juridic solemn.

Actele prin care defunctul dispune de bunurile sale după încetarea sa din viaţă sunt legatele .

Aceste legate pot fi universale, cu titlu universal sau cu titlu particular . Dar după cum cu deplin temei s-a remarcat în literatura de specialitate, noţiunea de testament nu trebuie confundată cu noţiunea de legat , aşa cum pare să o fi făcut legiuitorul.

Pe lângă legate, testamentul mai cuprinde şi alte manifestări de ultimă voinţă ale defunctului :

• sarcini impuse legatarilor şi care absorb în tot sau în parte, emolumentul liberalităţii testamentare ;

• exheredări, adică îndepărtări de la moştenire a unor moştenitori legali nerezervatari ;

• desemnarea unui executor testamentar, adică a unei persoane împuternicite să aducă la îndeplinire ultima voinţă a defunctului;

• revocarea dispoziţiilor dintr-un testament anterior ;

• retractarea revocării dispoziţiilor unui testament anterior ;

• un partaj de ascendent;

• recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei;

• dispoziţiile cu privire la îngroparea şi funeraliile defunctului .

Este, deci, evident că testamentul poate cuprinde pe lângă legate şi alte acte de ultimă voinţă ale defunctului, însă nu este obligatoriu ca testamentul să cuprindă legate, fiind posibil să cuprindă doar alte manifestări de voinţă ale defunctului.

Concluzia care s-a impus şi care este astăzi unanim acceptată, este aceea că testamentul nu este doar un simplu act juridic, ci el este un tipar juridic, o formă, cuprinzând o multitudine de acte juridice de sine stătătoare şi cu regim juridic aparte.

În acest sens dispoziţiile art.48 alin.3 şi art.57 alin.3 C.Fam. sunt elocvente, prevăzând că recunoaşterea paternităţii unui copil din afara căsătoriei făcută prin testament este irevocabilă, deşi testamentul este esenţialmente revocabil ; după cum s-a subliniat în literatura de specialitate, prevederile legale citate mai sus nu constituie excepţii de

la principiul revocabilităţii dispoziţiilor testamentare, ci o ilustrare a ideii că în cadrul testamentului pot coexista mai multe acte juridice de sine stătătoare.

Tot pentru acest motiv, este posibil ca unul sau altul dintre actele juridice cuprinse în testament să fie nul, fără ca acesta să atragă în mod necesar nevaliditatea celorlalte acte juridice.

CARACTERELE JURIDICE ALE TESTAMENTULUI

Din definiţia legală rezultă că testamentul are următoarele caractere juridice :

• testamentul este un act juridic, deci trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale ale oricărui act juridic privind valabilitatea voinţei exprimate ( capacitatea, obiectul, cauza ) ca şi cele specifice pentru testament ( capacitate, formă etc );

• testamentul este un act juridic unilateral .

• El exprimă voinţa unei singure persoane, independent de orice manifestare a voinţei beneficiarului ;

• este un act personal, deci nu poate fi încheiat prin reprezentare ;

• este un act juridic pentru o cauză de moarte, el producând efecte doar după moartea testatorului ;

• este un act solemn, întrucât el trebuie să îmbrace ad validitatem formele anume prevăzute de lege ;

• este un act esenţialmente revocabil, testatorul fiind în drept ca până la moartea sa să revină asupra dispoziţiilor unui testament anterior . Acest drept al testatorului este discreţionar şi nesucceptibil de abuz .

II.CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE TESTAMENTULUI

Conform celor precizate mai înainte, testamentul trebuie să îndeplinească condiţiile de validitate ale actului juridic în general precum şi unele condiţii specifice .

Deci, el trebuei să exprime un consimţământ valabil al testatorului, testatorul să aibă capacitatea de a testa, iar beneficiarul pe aceea de a primi prin testament, obiectul testamentului să fie licit şi posibil, cauza acestuia să fie licită şi morală .

În literatura juridică într-o opinie aparte în privinţa analizei condiţiilor de fond ale testamentului, autorul consideră specifice testamentului două condiţii şi anume : - interzicerea testamentului conjuctiv de către lege şi ca testamentul să conţină substituţii fidecomisare .

Condiţiile de validitate au în vedere în mod preponderent legatele - principalele acte de dispoziţii testamentare - însă înlocuind

ceea ce trebuie înlocuit ele se aplică şi celorlalte acte juridice susceptibile a fi conţiunte în testamente .

Preview document

Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 1
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 2
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 3
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 4
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 5
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 6
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 7
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 8
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 9
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 10
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 11
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 12
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 13
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 14
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 15
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 16
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 17
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 18
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 19
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 20
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 21
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 22
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 23
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 24
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 25
Aspecte Teoretice ale Testamentului - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Teoretice ale Testamentului.doc

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Conditii de Validitate ale Contractului de Donatie

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Ai nevoie de altceva?