Casatoaria în dreptul român

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 45445
Mărime: 154.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Lucrare de licenta- DREPT CIVIL.Facultatea din drept "Nicolae Titulescu" Craiova

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE CĂSĂTORIE

Secţiunea 1. Consideratii privind casatoria

1.1. Terminologie juridica

1.2. Definiţia casatoriei

1.3.Caracterele juridice ale căsătoriei

1.4. Condiţiile de fond ale căsătoriei şi impedimentele la

căsătorie

1.5. Condiţiile de forma ale căsătoriei

Secţiunea 2. Formalităţi premergătoare căsătoriei şi încheierea

propriu-zisă a căsătoriei

CAPITOLUL II. UNELE EFECTE JURIDICE ALE CĂSĂTORIEI

Secţiunea 1. Definiţie si reglementare

Secţiunea 2. Efectele personale ale căsătoriei

2.1. Numele de familie al soţilor

2.2. Domiciliul soţilor

2.3. Obligaţia de sprijin moral

2.4. Obligaţia de fidelitate

2.5. Capacitatea de exerciţiu a soţiei minore

2.6. Cetăţenia, corespondenta, relaţiile sociale si profesia

soţilor

2.7. Reglementarea anterioara a relaţiilor personale dintre soţi

Secţiunea 3. Noţiunea de regim matrimonial

3.1. Regimul comunităţii de bunuri

3.2. Regimul separaţiei de bunuri

3.3. Regimul matrimonial fără comunitate

Secţiunea 4. Regimul matrimonial anterior Codului familiei

4.1. Regimul separaţiei de bunuri

4.2. Regimul dotal

Secţiunea 5. Regimul matrimonial reglementat de Codul familiei

Secţiunea 6. Natura juridica a comunităţii de bunuri

Secţiunea 7. Bunurile comune ale soţilor

7.1. Determinarea bunurilor comune

7.2. Drepturile soţilor asupra bunurilor comune

7.3. Dovada bunurilor comune

Secţiunea 8. Bunurile proprii ale soţilor

8.1. Categorii de bunuri proprii

8.2. Drepturile soţilor asupra bunurilor proprii

8.3. Dovada bunurilor proprii

Secţiunea 9. Discuţii privind calificarea unor bunuri

9.1. Sumele de bani economisite si depuse la C.E.C sau la

banca

9.2. Retribuţia si alte venituri din munca

9.3. Câştigurile la diferite sisteme de loterie si pe librete C.E.C

9.4. Fructele si productele

9.5. Dreptul de folosinţa asupra locuinţei rezultat dintr-un

contract de închiriere

9.6. Situaţia unor categorii de terenuri

9.7. Situaţia speciala a bunurilor soţilor prevăzuta de Legea nr.

31/1990

9.8. Construcţiile edificate de soţi

9.9. Construcţiile edificate de concubini

CAPITOLUL III. ÎMPĂRŢIREA BUNURILOR COMUNE IN TIMPUL

CĂSĂTORIEI

Secţiunea 1. Împărţirea bunurilor comune la cererea unuia dintre soţi

Secţiunea 2. Împărţirea bunurilor comune Ia cererea creditorilor

personali ai unuia dintre soţi

Secţiunea 3. Procedura împărţirii bunurilor comune

3.1. Instanţa competenta

3.2. Sesizarea instanţei

3.3. Părţile in partaj

3.4. Etapele partajului

Secţiunea 4. Efectele hotărârii de partaj

Secţiunea 5. Asemănări si deosebiri intre împărţirea bunurilor comune

in timpul căsătoriei si împărţirea bunurilor comune la

desfacerea sau încetarea căsătoriei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le produce căsătoria, respectiv categoriile de bunuri pe care soţii le deţin, fie în proprietate exclusivă, fie în proprietate comună în devălmăşie.

Am început abordarea temei prin a formula câteva consideraţii generale despre căsătorie şi anume: noţiunea de căsătorie, condiţiile de fond şi de formă ce trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a căsătoriei, locul de încheiere a căsătoriei, competenţa ofiţerului de stare civilă, ceremonia propriu-zisă de încheiere a căsătoriei şi proba căsătoriei.

Având în vedere faptul că o căsătorie dă naştere şi unor efecte personale, am încercat să oferim o prezentare a consecinţelor în plan personal produse de căsătorie cu privire la numele de familie, domiciliu, capacitatea de exerciţiu a minorei etc., precum şi a modului în care acestea erau reglementate anterior intrării în vigoare a Codului familiei.

Apoi, am oferit o descriere a trei categorii de regimuri matrimoniale-comunitatea de bunuri, separaţia de bunuri şi regimul matrimonial fără comunitatea regimului matrimonial reglementat de Codul civil din 1864 şi de Codul familiei (în prezent).

Având în vedere faptul că soţii au două categorii de bunuri - proprii şi comune -, am prezentat, pentru fiecare categorie, modul de determinare a acestora, drepturile pe care soţii le au asupra lor, precum şi modul în care se face dovada fiecărei categorii.

Apoi, am luat în discuţie situaţia unor categorii de bunuri a căror calificare a generat o serie de discuţii în literatura juridică şi în practica judiciară cum ar fi: veniturile din muncă, fructele şi productele, construcţiile edificate de soţi, etc. În fine, pornind de la caracterul excepţional al împărţirii bunurilor comune în timpul căsătoriei, am procedat la prezentarea situaţiilor în care ea poate interveni, procedura de urmat şi efectele hotărârii de partaj pentru ca în final să oferim o comparaţie între împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei şi cea care intervine la desfacerea sau încetarea căsătoriei, relevând totodată asemănările şi deosebirile dintre ele.

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE CĂSĂTORIE

Secţiunea 1. CONSIDERATII PRIVIND CASATORIA

1.1. Terminologie juridica

Codul Familiei foloseste termenul de „casatorie” în două înţelesuri, şi anume: act juridic, prin care viitorii soţi consimt să se căsătorească în condiţiile şi în formele prevăzute de lege (art. 3-18) şi situaţie juridică, adică un statut legal al soţilor (art. 25-36). Situaţia juridică a căsătoriei devine aplicabilă numai după încheierea actuli juridic al căsătoriei şi se menţine pe perioada cât durează raporturile de familie.

Aceeaşi noţiune de “căsătorie”, este folosită în terminologia juridică şi în înţelesul de instituţie juridică, adică totalitatea normelor legale care reglementează atât actul juridic de căsătorie cât şi situaţia juridică de căsătorie.

1.2. Definiţia casatoriei

Casatoria raspunde anumitor scopuri si prezinta, din punct de vedere al necesitatilor sociale si al menirii sale, caractere extrem de variate. Din acest motiv, este dificil sa se dea o definitia a casatoriei, care sa satisfaca toate conceptiile, atât cele juridice, cat si cele religioase, sociale sau de alta natura, cu atât mai mult cu cat nu exista o definitie legala in acest sens.

Dintre numeroasele definitii existente in doctrina juridica romana privitoare !a casatorie, retinem aceea potrivit careia: "casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, încheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, si reglementata de normele imperative ale legii”.

1.3. Caracterele juridice ale căsătoriei

A. Este o uniune dintre un barbat si o femeie – legiuitorul nu a prevazut expres aceasta conditie, dar ea reiese dintr-o alta prevedere a Codului familiei, conform careia scopul incheierii casatoriei este cel al intemeierii unei familii. Astfel, incheierea casatoriei intre persoane de acelasi sex nu este permisa. Transexualii si persoanele care si-au schimbat sexul printr-o operatie chirurgicala, urmata de o hotarare judecatoreasca in acest sens, se pot casatori dar cu persoane de sex fizic opus lor.

B. Este liber consimtita – in prezent, cadrele militare care doresc sa se casatoreasca co o persoana care este cetatean strain sau apatrid au nevoie de aprobarea prealabila din partea Ministerului Apararii Nationale.

Preview document

Casatoaria în dreptul român - Pagina 1
Casatoaria în dreptul român - Pagina 2
Casatoaria în dreptul român - Pagina 3
Casatoaria în dreptul român - Pagina 4
Casatoaria în dreptul român - Pagina 5
Casatoaria în dreptul român - Pagina 6
Casatoaria în dreptul român - Pagina 7
Casatoaria în dreptul român - Pagina 8
Casatoaria în dreptul român - Pagina 9
Casatoaria în dreptul român - Pagina 10
Casatoaria în dreptul român - Pagina 11
Casatoaria în dreptul român - Pagina 12
Casatoaria în dreptul român - Pagina 13
Casatoaria în dreptul român - Pagina 14
Casatoaria în dreptul român - Pagina 15
Casatoaria în dreptul român - Pagina 16
Casatoaria în dreptul român - Pagina 17
Casatoaria în dreptul român - Pagina 18
Casatoaria în dreptul român - Pagina 19
Casatoaria în dreptul român - Pagina 20
Casatoaria în dreptul român - Pagina 21
Casatoaria în dreptul român - Pagina 22
Casatoaria în dreptul român - Pagina 23
Casatoaria în dreptul român - Pagina 24
Casatoaria în dreptul român - Pagina 25
Casatoaria în dreptul român - Pagina 26
Casatoaria în dreptul român - Pagina 27
Casatoaria în dreptul român - Pagina 28
Casatoaria în dreptul român - Pagina 29
Casatoaria în dreptul român - Pagina 30
Casatoaria în dreptul român - Pagina 31
Casatoaria în dreptul român - Pagina 32
Casatoaria în dreptul român - Pagina 33
Casatoaria în dreptul român - Pagina 34
Casatoaria în dreptul român - Pagina 35
Casatoaria în dreptul român - Pagina 36
Casatoaria în dreptul român - Pagina 37
Casatoaria în dreptul român - Pagina 38
Casatoaria în dreptul român - Pagina 39
Casatoaria în dreptul român - Pagina 40
Casatoaria în dreptul român - Pagina 41
Casatoaria în dreptul român - Pagina 42
Casatoaria în dreptul român - Pagina 43
Casatoaria în dreptul român - Pagina 44
Casatoaria în dreptul român - Pagina 45
Casatoaria în dreptul român - Pagina 46
Casatoaria în dreptul român - Pagina 47
Casatoaria în dreptul român - Pagina 48
Casatoaria în dreptul român - Pagina 49
Casatoaria în dreptul român - Pagina 50
Casatoaria în dreptul român - Pagina 51
Casatoaria în dreptul român - Pagina 52
Casatoaria în dreptul român - Pagina 53
Casatoaria în dreptul român - Pagina 54
Casatoaria în dreptul român - Pagina 55
Casatoaria în dreptul român - Pagina 56
Casatoaria în dreptul român - Pagina 57
Casatoaria în dreptul român - Pagina 58
Casatoaria în dreptul român - Pagina 59
Casatoaria în dreptul român - Pagina 60
Casatoaria în dreptul român - Pagina 61
Casatoaria în dreptul român - Pagina 62
Casatoaria în dreptul român - Pagina 63
Casatoaria în dreptul român - Pagina 64
Casatoaria în dreptul român - Pagina 65
Casatoaria în dreptul român - Pagina 66
Casatoaria în dreptul român - Pagina 67
Casatoaria în dreptul român - Pagina 68
Casatoaria în dreptul român - Pagina 69
Casatoaria în dreptul român - Pagina 70
Casatoaria în dreptul român - Pagina 71
Casatoaria în dreptul român - Pagina 72
Casatoaria în dreptul român - Pagina 73
Casatoaria în dreptul român - Pagina 74
Casatoaria în dreptul român - Pagina 75
Casatoaria în dreptul român - Pagina 76
Casatoaria în dreptul român - Pagina 77
Casatoaria în dreptul român - Pagina 78
Casatoaria în dreptul român - Pagina 79
Casatoaria în dreptul român - Pagina 80
Casatoaria în dreptul român - Pagina 81
Casatoaria în dreptul român - Pagina 82
Casatoaria în dreptul român - Pagina 83
Casatoaria în dreptul român - Pagina 84
Casatoaria în dreptul român - Pagina 85
Casatoaria în dreptul român - Pagina 86
Casatoaria în dreptul român - Pagina 87
Casatoaria în dreptul român - Pagina 88
Casatoaria în dreptul român - Pagina 89
Casatoaria în dreptul român - Pagina 90
Casatoaria în dreptul român - Pagina 91
Casatoaria în dreptul român - Pagina 92
Casatoaria în dreptul român - Pagina 93
Casatoaria în dreptul român - Pagina 94
Casatoaria în dreptul român - Pagina 95
Casatoaria în dreptul român - Pagina 96
Casatoaria în dreptul român - Pagina 97
Casatoaria în dreptul român - Pagina 98
Casatoaria în dreptul român - Pagina 99
Casatoaria în dreptul român - Pagina 100
Casatoaria în dreptul român - Pagina 101
Casatoaria în dreptul român - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Casatoaria in Dreptul Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Procedura ordonanței președințiale

Procedura ordonanței președințiale este o procedură specială prin care se pot lua măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Sociala si Normele de Conduita ale Geto - Dacilor in Epoca Prestatala

Geto-dacii fac parte din marele neam etnic al tracilor, care, dupa cum spunea Herodot este cel mai numeros dupa cel al inzilor. Tracii au patruns...

Ai nevoie de altceva?