Casatoaria în dreptul român

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 45445
Mărime: 154.83KB (arhivat)
Publicat de: Ileana C.
Puncte necesare: 8
Lucrare de licenta- DREPT CIVIL.Facultatea din drept "Nicolae Titulescu" Craiova

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE CĂSĂTORIE
 3. Secţiunea 1. Consideratii privind casatoria
 4. 1.1. Terminologie juridica
 5. 1.2. Definiţia casatoriei
 6. 1.3.Caracterele juridice ale căsătoriei
 7. 1.4. Condiţiile de fond ale căsătoriei şi impedimentele la
 8. căsătorie
 9. 1.5. Condiţiile de forma ale căsătoriei
 10. Secţiunea 2. Formalităţi premergătoare căsătoriei şi încheierea
 11. propriu-zisă a căsătoriei
 12. CAPITOLUL II. UNELE EFECTE JURIDICE ALE CĂSĂTORIEI
 13. Secţiunea 1. Definiţie si reglementare
 14. Secţiunea 2. Efectele personale ale căsătoriei
 15. 2.1. Numele de familie al soţilor
 16. 2.2. Domiciliul soţilor
 17. 2.3. Obligaţia de sprijin moral
 18. 2.4. Obligaţia de fidelitate
 19. 2.5. Capacitatea de exerciţiu a soţiei minore
 20. 2.6. Cetăţenia, corespondenta, relaţiile sociale si profesia
 21. soţilor
 22. 2.7. Reglementarea anterioara a relaţiilor personale dintre soţi
 23. Secţiunea 3. Noţiunea de regim matrimonial
 24. 3.1. Regimul comunităţii de bunuri
 25. 3.2. Regimul separaţiei de bunuri
 26. 3.3. Regimul matrimonial fără comunitate
 27. Secţiunea 4. Regimul matrimonial anterior Codului familiei
 28. 4.1. Regimul separaţiei de bunuri
 29. 4.2. Regimul dotal
 30. Secţiunea 5. Regimul matrimonial reglementat de Codul familiei
 31. Secţiunea 6. Natura juridica a comunităţii de bunuri
 32. Secţiunea 7. Bunurile comune ale soţilor
 33. 7.1. Determinarea bunurilor comune
 34. 7.2. Drepturile soţilor asupra bunurilor comune
 35. 7.3. Dovada bunurilor comune
 36. Secţiunea 8. Bunurile proprii ale soţilor
 37. 8.1. Categorii de bunuri proprii
 38. 8.2. Drepturile soţilor asupra bunurilor proprii
 39. 8.3. Dovada bunurilor proprii
 40. Secţiunea 9. Discuţii privind calificarea unor bunuri
 41. 9.1. Sumele de bani economisite si depuse la C.E.C sau la
 42. banca
 43. 9.2. Retribuţia si alte venituri din munca
 44. 9.3. Câştigurile la diferite sisteme de loterie si pe librete C.E.C
 45. 9.4. Fructele si productele
 46. 9.5. Dreptul de folosinţa asupra locuinţei rezultat dintr-un
 47. contract de închiriere
 48. 9.6. Situaţia unor categorii de terenuri
 49. 9.7. Situaţia speciala a bunurilor soţilor prevăzuta de Legea nr.
 50. 31/1990
 51. 9.8. Construcţiile edificate de soţi
 52. 9.9. Construcţiile edificate de concubini
 53. CAPITOLUL III. ÎMPĂRŢIREA BUNURILOR COMUNE IN TIMPUL
 54. CĂSĂTORIEI
 55. Secţiunea 1. Împărţirea bunurilor comune la cererea unuia dintre soţi
 56. Secţiunea 2. Împărţirea bunurilor comune Ia cererea creditorilor
 57. personali ai unuia dintre soţi
 58. Secţiunea 3. Procedura împărţirii bunurilor comune
 59. 3.1. Instanţa competenta
 60. 3.2. Sesizarea instanţei
 61. 3.3. Părţile in partaj
 62. 3.4. Etapele partajului
 63. Secţiunea 4. Efectele hotărârii de partaj
 64. Secţiunea 5. Asemănări si deosebiri intre împărţirea bunurilor comune
 65. in timpul căsătoriei si împărţirea bunurilor comune la
 66. desfacerea sau încetarea căsătoriei
 67. CONCLUZII
 68. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

INTRODUCERE

În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le produce căsătoria, respectiv categoriile de bunuri pe care soţii le deţin, fie în proprietate exclusivă, fie în proprietate comună în devălmăşie.

Am început abordarea temei prin a formula câteva consideraţii generale despre căsătorie şi anume: noţiunea de căsătorie, condiţiile de fond şi de formă ce trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a căsătoriei, locul de încheiere a căsătoriei, competenţa ofiţerului de stare civilă, ceremonia propriu-zisă de încheiere a căsătoriei şi proba căsătoriei.

Având în vedere faptul că o căsătorie dă naştere şi unor efecte personale, am încercat să oferim o prezentare a consecinţelor în plan personal produse de căsătorie cu privire la numele de familie, domiciliu, capacitatea de exerciţiu a minorei etc., precum şi a modului în care acestea erau reglementate anterior intrării în vigoare a Codului familiei.

Apoi, am oferit o descriere a trei categorii de regimuri matrimoniale-comunitatea de bunuri, separaţia de bunuri şi regimul matrimonial fără comunitatea regimului matrimonial reglementat de Codul civil din 1864 şi de Codul familiei (în prezent).

Având în vedere faptul că soţii au două categorii de bunuri - proprii şi comune -, am prezentat, pentru fiecare categorie, modul de determinare a acestora, drepturile pe care soţii le au asupra lor, precum şi modul în care se face dovada fiecărei categorii.

Apoi, am luat în discuţie situaţia unor categorii de bunuri a căror calificare a generat o serie de discuţii în literatura juridică şi în practica judiciară cum ar fi: veniturile din muncă, fructele şi productele, construcţiile edificate de soţi, etc. În fine, pornind de la caracterul excepţional al împărţirii bunurilor comune în timpul căsătoriei, am procedat la prezentarea situaţiilor în care ea poate interveni, procedura de urmat şi efectele hotărârii de partaj pentru ca în final să oferim o comparaţie între împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei şi cea care intervine la desfacerea sau încetarea căsătoriei, relevând totodată asemănările şi deosebirile dintre ele.

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE CĂSĂTORIE

Secţiunea 1. CONSIDERATII PRIVIND CASATORIA

1.1. Terminologie juridica

Codul Familiei foloseste termenul de „casatorie” în două înţelesuri, şi anume: act juridic, prin care viitorii soţi consimt să se căsătorească în condiţiile şi în formele prevăzute de lege (art. 3-18) şi situaţie juridică, adică un statut legal al soţilor (art. 25-36). Situaţia juridică a căsătoriei devine aplicabilă numai după încheierea actuli juridic al căsătoriei şi se menţine pe perioada cât durează raporturile de familie.

Aceeaşi noţiune de “căsătorie”, este folosită în terminologia juridică şi în înţelesul de instituţie juridică, adică totalitatea normelor legale care reglementează atât actul juridic de căsătorie cât şi situaţia juridică de căsătorie.

1.2. Definiţia casatoriei

Casatoria raspunde anumitor scopuri si prezinta, din punct de vedere al necesitatilor sociale si al menirii sale, caractere extrem de variate. Din acest motiv, este dificil sa se dea o definitia a casatoriei, care sa satisfaca toate conceptiile, atât cele juridice, cat si cele religioase, sociale sau de alta natura, cu atât mai mult cu cat nu exista o definitie legala in acest sens.

Dintre numeroasele definitii existente in doctrina juridica romana privitoare !a casatorie, retinem aceea potrivit careia: "casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, încheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, si reglementata de normele imperative ale legii”.

1.3. Caracterele juridice ale căsătoriei

A. Este o uniune dintre un barbat si o femeie – legiuitorul nu a prevazut expres aceasta conditie, dar ea reiese dintr-o alta prevedere a Codului familiei, conform careia scopul incheierii casatoriei este cel al intemeierii unei familii. Astfel, incheierea casatoriei intre persoane de acelasi sex nu este permisa. Transexualii si persoanele care si-au schimbat sexul printr-o operatie chirurgicala, urmata de o hotarare judecatoreasca in acest sens, se pot casatori dar cu persoane de sex fizic opus lor.

B. Este liber consimtita – in prezent, cadrele militare care doresc sa se casatoreasca co o persoana care este cetatean strain sau apatrid au nevoie de aprobarea prealabila din partea Ministerului Apararii Nationale.

Preview document

Casatoaria în dreptul român - Pagina 1
Casatoaria în dreptul român - Pagina 2
Casatoaria în dreptul român - Pagina 3
Casatoaria în dreptul român - Pagina 4
Casatoaria în dreptul român - Pagina 5
Casatoaria în dreptul român - Pagina 6
Casatoaria în dreptul român - Pagina 7
Casatoaria în dreptul român - Pagina 8
Casatoaria în dreptul român - Pagina 9
Casatoaria în dreptul român - Pagina 10
Casatoaria în dreptul român - Pagina 11
Casatoaria în dreptul român - Pagina 12
Casatoaria în dreptul român - Pagina 13
Casatoaria în dreptul român - Pagina 14
Casatoaria în dreptul român - Pagina 15
Casatoaria în dreptul român - Pagina 16
Casatoaria în dreptul român - Pagina 17
Casatoaria în dreptul român - Pagina 18
Casatoaria în dreptul român - Pagina 19
Casatoaria în dreptul român - Pagina 20
Casatoaria în dreptul român - Pagina 21
Casatoaria în dreptul român - Pagina 22
Casatoaria în dreptul român - Pagina 23
Casatoaria în dreptul român - Pagina 24
Casatoaria în dreptul român - Pagina 25
Casatoaria în dreptul român - Pagina 26
Casatoaria în dreptul român - Pagina 27
Casatoaria în dreptul român - Pagina 28
Casatoaria în dreptul român - Pagina 29
Casatoaria în dreptul român - Pagina 30
Casatoaria în dreptul român - Pagina 31
Casatoaria în dreptul român - Pagina 32
Casatoaria în dreptul român - Pagina 33
Casatoaria în dreptul român - Pagina 34
Casatoaria în dreptul român - Pagina 35
Casatoaria în dreptul român - Pagina 36
Casatoaria în dreptul român - Pagina 37
Casatoaria în dreptul român - Pagina 38
Casatoaria în dreptul român - Pagina 39
Casatoaria în dreptul român - Pagina 40
Casatoaria în dreptul român - Pagina 41
Casatoaria în dreptul român - Pagina 42
Casatoaria în dreptul român - Pagina 43
Casatoaria în dreptul român - Pagina 44
Casatoaria în dreptul român - Pagina 45
Casatoaria în dreptul român - Pagina 46
Casatoaria în dreptul român - Pagina 47
Casatoaria în dreptul român - Pagina 48
Casatoaria în dreptul român - Pagina 49
Casatoaria în dreptul român - Pagina 50
Casatoaria în dreptul român - Pagina 51
Casatoaria în dreptul român - Pagina 52
Casatoaria în dreptul român - Pagina 53
Casatoaria în dreptul român - Pagina 54
Casatoaria în dreptul român - Pagina 55
Casatoaria în dreptul român - Pagina 56
Casatoaria în dreptul român - Pagina 57
Casatoaria în dreptul român - Pagina 58
Casatoaria în dreptul român - Pagina 59
Casatoaria în dreptul român - Pagina 60
Casatoaria în dreptul român - Pagina 61
Casatoaria în dreptul român - Pagina 62
Casatoaria în dreptul român - Pagina 63
Casatoaria în dreptul român - Pagina 64
Casatoaria în dreptul român - Pagina 65
Casatoaria în dreptul român - Pagina 66
Casatoaria în dreptul român - Pagina 67
Casatoaria în dreptul român - Pagina 68
Casatoaria în dreptul român - Pagina 69
Casatoaria în dreptul român - Pagina 70
Casatoaria în dreptul român - Pagina 71
Casatoaria în dreptul român - Pagina 72
Casatoaria în dreptul român - Pagina 73
Casatoaria în dreptul român - Pagina 74
Casatoaria în dreptul român - Pagina 75
Casatoaria în dreptul român - Pagina 76
Casatoaria în dreptul român - Pagina 77
Casatoaria în dreptul român - Pagina 78
Casatoaria în dreptul român - Pagina 79
Casatoaria în dreptul român - Pagina 80
Casatoaria în dreptul român - Pagina 81
Casatoaria în dreptul român - Pagina 82
Casatoaria în dreptul român - Pagina 83
Casatoaria în dreptul român - Pagina 84
Casatoaria în dreptul român - Pagina 85
Casatoaria în dreptul român - Pagina 86
Casatoaria în dreptul român - Pagina 87
Casatoaria în dreptul român - Pagina 88
Casatoaria în dreptul român - Pagina 89
Casatoaria în dreptul român - Pagina 90
Casatoaria în dreptul român - Pagina 91
Casatoaria în dreptul român - Pagina 92
Casatoaria în dreptul român - Pagina 93
Casatoaria în dreptul român - Pagina 94
Casatoaria în dreptul român - Pagina 95
Casatoaria în dreptul român - Pagina 96
Casatoaria în dreptul român - Pagina 97
Casatoaria în dreptul român - Pagina 98
Casatoaria în dreptul român - Pagina 99
Casatoaria în dreptul român - Pagina 100
Casatoaria în dreptul român - Pagina 101
Casatoaria în dreptul român - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Casatoaria in Dreptul Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Organizarea socială și normele de conduită ale geto - dacilor în epoca prestatală

Geto-dacii fac parte din marele neam etnic al tracilor, care, dupa cum spunea Herodot este cel mai numeros dupa cel al inzilor. Tracii au patruns...

Ai nevoie de altceva?