Clasele de moștenitori

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1992
Mărime: 42.81KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Introducere

Legea cheamă la moștenire rudele apropiate ale defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție) și soțul supraviețuitor al acestuia.

Conform art.45 din Codul familiei rudenia este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie dreaptă, iar în cel de-al doilea în linie colaterală. Rudenia în linie dreaptă poate fi „ascendentă” sau „descendentă”. Pentru conservarea lucrurilor dobândite de generații într-o familie și păstrarea acestora în familie, precum și datorită afecțiunii prezumate a defunctului pentru rudele sale se efectuează chemarea legală la moștenire.

În actualitate conform noului cod civil art. 405 alin. (1) „Rudenia firească este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun”. alin. (2) „Rudenia civilă este legătura rezultată din adopția încheiată în condițiile prevăzute de lege”.

Așadar conform codului civil moștenirea se cuvine în ordine, soțului supraviețuitor, rudelor defunctului și anume descendenților și colateralilor acestuia,după caz. Descendenții și ascendenții au vocație la moștenire indiferent de gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai până la gradul al patrulea inclusiv. În lipsa moștenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, orașului sau, după caz, municipiului în raza a cărui teritoriu se află bunurile la data deschiderii succesiunii.

Conform codului civil rudele defunctului vin la moștenire în urmatoarea ordine:

Clasa I Clasa descendenților

Este alcătuită din copiii defunctului și urmașii lor în linie dreaptă, la nesfârșit indiferent de sex, fie că provin din căsătorie , fie din afara căsătoriei, ori din adopție sau înfiere .

Descendenții înlătură de la moștenire pe oricare dintre moștenitorii din celelalte clase, care nu pot veni în concurs cu ei și vin la moștenire în ordinea proximității gradului de rudenie.

Dacă vin singuri la moștenire, descendenții dobândesc întreaga moștenire,pe care o împart între ei în părți egale dacă sunt rude de același grad. Dacă vin la moștenire descendenți cu grade de rudenie diferite,împărțeala se va face pe tulpini. În cazul în care vin în concurs cu soțul supraviețuitor al defunctului, descendenții primesc ¾ din moștenire indiferent de umărul lor, iar soțul supraviețuito primește ¼ . dacă în urma dezmoștenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiată nu pot culege întreaga moștenire, atunci partea rămasă se atribuie rudelor din clasa subsecventă care îndeplinesc condițiile de a moștenii conform legii.

Descendenții sunt moștenitori rezervatari și sezinari , ei sunt obligați la raportul donațiilor primite în timpul vieții de la defunct iar ei pot venii la moștenire fie în nume propriu fie prin reprezentare.

Bibliografie

Mircea Mureșan, Sorin Fildan, Ștefan-Ioan Lucaciuc, Drept Civil-Succesiuni, Ed. Cordial Lex Cluj-Napoca 2014;

Jozsef Kocsis, Paul Vasilescu, Drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu 2016;

Alexandru Bacaci , Gheorghe Comanita, Drept civil. Succesiunile, Ed. Universul Juridic 2013;

Cristinel Murzea , Emil Poenaru, Donatia si testamentul. Studiu de doctrina si jurisprudenta, Ed. Hamangiu 2007;

Noul Cod Civil: Legistație consolidată și index: 8 iunie 2015, București, Universul Juridic.

Preview document

Clasele de moștenitori - Pagina 1
Clasele de moștenitori - Pagina 2
Clasele de moștenitori - Pagina 3
Clasele de moștenitori - Pagina 4
Clasele de moștenitori - Pagina 5
Clasele de moștenitori - Pagina 6
Clasele de moștenitori - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Clasele de mostenitori.docx

Alții au mai descărcat și

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor in Conditiile Regimurilor de Comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Rudenia

RUDENIA – NOŢIUNE Rudenia reprezintă legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un...

Acceptarea Mostenirii

Introducere In dreptul roman, conform art. 644, 696, 899 alin.1 din C.civ., transmiterea patrimoniului succesoral sau a bunurilor determinate din...

Ai nevoie de altceva?