Clauzele Facultative ale Contractului Individual de Munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Clauzele Facultative ale Contractului Individual de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Clauzele facultative ale contractului individual de munca

Caracterul lor facultativ vizeaza faptul ca aceste clauze pot sa fie sau sa nu cuprinse in continutul contractului de munca Daca insa exista , ele trebuie precizate expres in contract. Asadar, odata negociate, prevederea lor expresa nu mai este facultativa, ci obligatorie.

Prima clauză specifică reglementată de Codul muncii este clauza cu privire la formarea profesionala :

Perfecţionarea profesională este atât un drept cât şi o obligaţie a fiecărui salariat în parte. Modificările, progresele şi tehnicile noi apărute în orice domeniu de activitate obligă ocupantul unui post să fie la curent şi să poată face aplicarea noilor idei şi metodologii.

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;

b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;

c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;

d) ucenicie organizată la locul de muncă;

e) formarea individualizată;

f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

Angajatorul, în conformitate cu prevederile art. 190 din cod, are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesională. În acest sens, angaja torul elaborează, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor, planuri anuale cu privire la formarea profesională. Aceste planuri anuale fac parte integrantă din contractul colectiv de muncă din unitate. Formarea profesională individualizată se stabileşte de către angajator împreună cu salariatul în cauză, ţinând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare profesională şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii la locul de muncă. Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor clauze cu privire la formarea profesională incluse în contractul individual de muncă sau în acte adiţionale.

- clauza de neconcurenta

Clauza de neconcurenta il obliga pe salariat sa nu presteze, dupa ce contractul de munca va inceta, o activitate care seafla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau sa nu presteze o activitate in favoarea unui tert care se afla in relatii de concurenta cu angajatotul sau. De asemenea, angajatorul se obliga sa ii plateasca o indemnizatie lunara. Aceasta indemnizatie nu poate fi mai mica de 50% din media veniturilor salariale brute din ultimile 6 luni anterioara datei incetarii,contractului.

Utilitatea acestei clauze este preintampinarea riscului ca salariatul sa ii faca concurenta angajatorului utilizand informatiile, listele de furnizori si beneficiari, sistemul relational, clientii, know-how-ul si celelalte elemente ale afacerii la care a avut acces pe parcursul executarii contractului de munca. Clauza de neconcurenþã îºi produce efectele numai dacã în cuprinsul contractului individual de muncã sunt prevãzute în mod concret activitãþile ce sunt interzise salariatului la data încetãrii contractului, cuantumul indemnizaþiei de neconcurenþã lunare, perioada pentru care produce efecte clauza de neconcurenþã, terþii în favoarea cãrora se interzice prestarea activitaþii, precum ºi aria geograficã unde salariatul poate fi în realã competiþie cu angajatorul. Indemnizaþia de neconcurenþã lunarã datoratã salariatului nu este de naturã salarialã, se negociazã ºi este de cel puþin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetãrii contractului individual de muncã sau, în cazul în care durata contractului individual de muncã a fost mai micã de 6 luni, din media veniturilor salariale brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Clauzele Facultative ale Contractului Individual de Munca.docx