Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13595
Mărime: 40.51KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Competenţa nu are, in dreptul procesual, sensul atribuit in limbajul comun, acela de valoare profesională.

Prin definiţie, în procedură, competenţa este aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti ori altui organ cu atribuţii jurisdicţionale de a soluţiona un litigiu sau totalitatea drepturilor de judecată şi de oficiere conferite de lege unei jurisdicţii.

Codul de procedură civilă debutează prin a se referi, chiar în primele sale articole, la regulile de competenţă. Această reglementare apare firească dacă ţinem seama de importanţa regulilor procedurale prin intermediul cărora se statornicesc atribuţiile instanţelor judecătoreşti. În cazul declanşării unui litigiu, prima problemă care trebuie rezolvată de reclamant sau de avocatul acestuia este aceea de a determina insanţa competentă. Din acest motiv, în dreptul anglo-saxon, de pildă, problema determinării competenţei este una dintre cele mai importante şi complexe, astfel că, în acesată materie, doar avocaţii cei mai experimentaţi pot fi la adăpost de orice greşeală. Codurile moderne, deşi acordă aceeaşi importanţă majoră problemelor de competenţă, încep printr-o prezentare generală a principiilor de bază ale procedurii judiciare. Este tendinţa tuturor codurilor moderne, tendinţă care a început o dată cu adoptarea Codului civil german de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proiectul viitorului nostru cod de procedura civilă va trebui să urmeze aceeaşi tendinţă.

Prin competenţă, in general, se desemnează capacitatea unei autorităţi publice sau a unei persoane de a rezolva o anumită problemă. Conceptul de competenţă este de amplă utilizare în limbajul juridic, mai cu seamă în domeniul procesual. În dreptul procesual civil, prin competenţă înţelegem capacitatea unei instanţe de judecată de a soluţiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri.

Cazurile şi condiţiile în care o instanţă judecătorească are îndreptăţirea legală de a soluţiona o anumită cauză civilă se determină prin intermediul regulilor de competenţă. Legislaţia noastră foloseşte criterii diferite pentru determinarea competenţei instanţelor judecătoreşti. Pe de altă parte, trebuie să precizăm că nu toate litigiile civile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. Există litigii care se solutionează de alte autorităţi statale sau de alte organe decât instanţele judecătoreşti.

A. FELURILE COMPETENTEI

Teoria competentei opereaza cu o clasificare, in functie de care se identifica mai multe feluri de competenta. Astfel, o prima distinctie se face intre competenta generala, care reprezinta competenta ce apartine instantelor judecatoresti si competenta altor organe cu activitate jurisdictionala.

La randul ei, competenta generala a instantelor judecatoresti distinge, din puct de vedere al atributiilor, alte doua specii de competenta, anume: competenta functionala si competenta jurisdictionala a instantelor judecatoresti. Competenta jurisdictionala, trimite la o delimitare intre: competenta materiala si competenta teritoriala.

In raport cu natura normelor de competenta aceasta poate fi impartita in competenta absoluta si competenta relativa. Aceasta clasificare, bogata in semnificatii procedurale, este o consecinta fireasca a diviziunii legilor in imperative si dispozitive. Analiza concreta a textelor procedurale privitoare la atributiile instantelor judecatoresti ne obliga la cercetare preliminara a competentei instantelor judecatoresti. Dispozitiile legale privitoare la competenta generala a instantelor judecatoresti nu se regasesc insa in Codul de procedura civila.

1. Competenta generala a instantelor judecatoresti si competenta altor organe de jurisdictie.

Pentru a intelege raportul dintre ele, trebuie respectate urmatoarele reguli:

a) Instantele judecatoresti au o competenta jurisdictionala generala, ele au plenitudinea de jurisdictie. Aceasta competenta este o expresie a unui drept fundamental al oricarui cetatean. Nici o jurisdictie speciala nu se poate infiinta decat in temeiul unei legi organice. Aceasta regula permite si o orientare in practica:

- orice litigiu trebuie solutionat de un organ de jurisdictie; daca nu exista un organ special pentru acel litigiu, altul decat instanta judecatoreasca, atunci aceasta este competenta;

- pentru a deferi litigiul instantei judecatoresti, nu este nevoie ca un text de lege sa prevada expres competenta acesteia.

b) in conflictul de competenta intre instantele judecatoresti si alte organe cu activitate jurisdictionala, altele decat instantele judecatoresti, decizia asupra instantei competente apartine acestora din urma (regula este instanta superioara celei in conflict);

Preview document

Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 1
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 2
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 3
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 4
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 5
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 6
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 7
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 8
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 9
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 10
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 11
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 12
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 13
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 14
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 15
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 16
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 17
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 18
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 19
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 20
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 21
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 22
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 23
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 24
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 25
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 26
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 27
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 28
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 29
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 30
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 31
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 32
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 33
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 34
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 35
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 36
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 37
Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Competenta Instantelor Judecatoresti in Materie Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională

Introducere Apărut ca o necesitate, pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, statul, care „nu-şi poate realiza funcţia sa socială decât prin...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

CAPITOLUL 1 ACTIUNEA ÎN JUSTITIE SECTIUNEA I: Notiune. Dreptul la actiune si cererea în justitie. Factorii actiunii în justitie. 1. Notiunea de...

Uzucapiunea - Prescriptia Achizitiva

CAPITOLUL I ISTORICUL, REGLEMENTAREA ACTUALA ÎN DREPTUL ROMÂNESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 1.1. Evolutia...

Modurile de Dobindire a Proprietatii

Introducere Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării...

Competenta Instantelor Judecatoresti - Proiectul Codului de Procedura Civila

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Competenta in Procesul Civil

Jurisdictiile nu sunt apte in mod egal sa solutioneze un litigiu. Atunci cand o persoana doreste sa declanseze un proces tre buie sa determine ,...

Ai nevoie de altceva?