Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4123
Mărime: 36.13KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Teodor Bodoaşcă
Universitatea "Dimitrie Cantemir", Targu Mures

Cuprins

INTRODUCERE 2

Capitolul 1. Cerinte legale pentru instituirea tutelei 4

Sectiunea 1.1. Capacitatea de a fi tutore 4

Sectiunea 1.2. Deschiderea tutelei 5

Capitolul 2. Conditii legale pentru instituirea tutelei copilului 8

Concluzii 13

Bibliografie

Extras din document

Ca institutie juridica, tutela reuneste dispozitiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de catre o alta persoana decat parintii sai, sub supravegherea autoritatii tutelare. Intr-o alta acceptiune, privita din perspectiva persoanei desemnate sa infaptuiasca octrotirea, tutela numeste insasi activitatea pe care o desfasoara tutorele in exercitarea drepturilor si indatoririlor ce ii revin legate de persoana si de bunurile copilului.

Noul Cod civil reglementeaza tutela minorului in art. 110-163

Prevederile Codului familiei a consacrat tutela minorului, art.113-141, ce se completeaza cu cele cuprinse in Legea nr.272/2004, in special art.39-42

Tutela este mijlocul juridic de ocrotire a minorului lipsit de ocrotire parinteasca. Intr-o definitie, tutela este o sarcina gratuita si obligatorie, in virtutea careia o anumita persoana, denumita tutore, este chemata sa exercite drepturile si indatoririle parintesti fata de un copil minor, ai carui parinti sunt decedati ori in imposibilitatea permanenta de a-si exercita atributiile Asadar, pentru minor tutela este un mijloc de ocrotire, pe cand pentru tutore ea este o sarcina. Ea are o natura mixta deoarece apartine atat dreptului civil cat si dreptului familiei.

Tutela poate fi luata in sensuri: in sens larg, intelegand institutia juridica a tutelei si in sens restrans, de sarcina a tutelei.

Potrivit art.41 alin.1 din Legea nr.272/2004 pot fi tutori nu doar persoanele fizice ut singuli, ci chiar sotul si sotia impreuna, asadar posibilitatea reglementata de Codul familiei la art.116-118, de a numi un tutore, in actual reglementare este extinsa la tutori adica o familie de tutori.

Caracterele generale ale tutelei, ca alternativa la ocrotirea parinteasca, sunt urmatoarele:

-este o sarcina social si de incredere, in sensul ca soarta niciunui copil solitar nu este o chestiune strict privata, iar tutorelui I se incredinteaza responsabilitatea protectiei acelui copil in limite apropiate drepturilor si indatoririlor ce dau continut ocrotirii parintesti;

-este o sarcina definitiva prin norme imperative, o sarcina in principiu obligatorie, intrucat persoana desemnata a fi tutore nu are libertatea de a accepta sau de a refuza numirea, afara numai daca s-ar gasi in vreuna din situatiile expres indicate prin art. 118 C. fam., si anume: a implinit varsta de 60 de ani, este o femeie insarcinata sau mama unui copil mai mic de 8 ani, se ocupa de cresterea si educarea a doi sau mai multi copii, a felului indeletnicirii, a departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile copilului sau din alte motive intemeiate, nu ar putea indeplini aceasta sarcina

-este o sarcina in principiu gratuita, dupa cum rezulta din cele cuprinse in art. 121 C. fam. Doar in mod exceptional tutorele poate beneficia de o remuneratie ce nu va depasi 10% din veniturile bunurilor copilului, tinand seama de munca depusa cu administrarea bunurilor copilului, de starea material a acestuia, precum si de starea material a tutorelui. Remuneratia odata stabilita poate suferi modificari de cuantum cu mentiunea ca orice majorare se va opri la nivelul maxim de 10% din veniturile bunurilor celui aflat sub tutela.

-este o sarcina personal, in sensul ca cel numit tutore fiind desemnat in considerarea calitatilor sale, este tinut sa exercite el insusi atributiile functiei nefiind permisa "delegarea", chiar temporara, a drepturilor si indatoririlor ce-I revin in legatura cu persoana si bunurile copilului.

CAPITOLUL I. CERINTE LEGALE PENTRU INSTITUIREA TUTELEI

1.1Capacitatea de a fi tutore

Orice persoana cu capacitate deplina de exercitiu (domiciliata in Romania) si bune purtari are capacitatea de a fi tutore, art.41 alin.1 din Legea 272/2004.

Bibliografie

Acte normative:

Constitutia Romaniei;

Codul Familiei;

Noul Cod Civil;

Legea nr.272/2004 privind drepturile copilului;

Doctrina:

Bodoasca Teodor, Aurelia Draghici, Ioan Puie, Iulian Maftei, Dreptul familiei, Editia a 2-a conform Noului Cod Civil, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013;

Bodoasca Teodor, Tratat de dreptul familiei.Rudenia, Partea a II-a, Editura Dimitrie Cantemir, Tirgu Mures, 2010;

Florian Emese, Protectia drepturilor copilului, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006;

Florian Emese, Dreptul Familie, Editia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010;

Lupascu Dan, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009;

Rusu Marcel, Protectia juridica a minorului, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005;

Urs Iosif, Todica Carmen, Drept civil. Persoana fizica. Persoana juridica, Editura Universitara, Bucuresti, 2007.

Preview document

Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 1
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 2
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 3
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 4
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 5
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 6
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 7
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 8
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 9
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 10
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 11
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 12
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 13
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 14
Condiții legale pentru instituirea tutelei copilului - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Conditii legale pentru instituirea tutelei copilului.doc

Alții au mai descărcat și

Persoana Juridica – Subiect Colectiv de Drept Civil

PERSOANA JURIDICA – SUBIECT COLECTIV DE DREPT CIVIL 1.Conceptul de persoana juridica Se cunoaste opinia precum ca dezvoltarea si crearea notiunii...

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Persoana Fizica - Subiect Individual de Drept Civil

Orice raport juridic isi are izvorul in acte de ratiune.Dreptul nu poate fi,deci,decat o ordine rationala introdusa in societate prin...

Capacitatea Deplina de Exercitiu

Capacitatea civila de exercitiu este definita atat de lege (decretul 31/1954) cat si de doctrina. Capacitatea civila de exercitiu a persoanei...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Protecția specială a copilului

Reglementarile juridice au tinut intotdeauana seama de situatia speciala a copilului determinata de vulnerabilitatea si nevoia sa de ocrotire ,in...

Persoana juridică - identificare, capacitate civilă, reorganizare

1. Introducere Persoanele juridice apar in circuitul civil ca purtatoare de drepturi si obligatii, alaturi de persoanele fizice. Persoana juridică...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Protecția Specială a Copilului Lipsit Temporar sau Definitiv de Ocrotirea Părinților Săi

Noţiuni introductive Interesul pentru copil ca fiind fiinţa umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la...

Timpul de Muncă

INTRODUCЕRЕ Libеrtаtеа muncii еstе gаrаntаtă prin Constituţiе. Drеptul lа muncă nu poаtе fi îngrădit şi nimеni nu poаtе fi obligаt să muncеаscă...

Tutela Minorului

II. INTRODUCERE Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul...

Dreptul Familiei

Capitolul II. Noţiuni gen despre dr. fam. Secţiunea I. Noţiunea, ob. şi izv. dr. fam. Def. Dreptul familiei reprezintă acea ramură a sistemului...

Ai nevoie de altceva?