Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5588
Mărime: 34.33KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

Cuprins

1. Noțiuni introductive privind condițiile de exercițiu ale acțiunii civile.4

2. Condiția capacității procesuale 5

2.1. Capacitatea procesuală de folosință 5

2.2. Capacitatea procesuală de exercițiu 6

3. Condiția calității procesuale 7

4. Pretenția (Dreptul invocat) 10

5. Interesul 12

BIBLIOGRAFIE: 14

Extras din document

1. Noțiuni introductive privind condițiile de exercițiu ale acțiunii civile

Acțiunea civilă reprezintă ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei alte situații juridice, precum și pentru asigurarea apărării părților în proces. (art.29 NCPC)

Exercițiul acțiunii civile este liber, în sensul că declanșarea acțiunii nu este supusă unor garanții sau autorizații prealabile , nimeni neputând fi tras la răspundere pentru că a invocat pretenții nejustificate, cu excepția unor consecințe pe care le poate suporta. Aceasta nu însemnă însă că oricine poate exercita acțiunea civilă, ci este necesar să fie îndeplinite cumulativ anumite condiții.

Trebuie precizat că doctrina anterioară intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă nu era unitară în privința determinării condițiilor necesare pentru exercitarea acțiunii civile. Diversitatea opiniilor poate fi justificată de faptul că, legislația procesuală anterioară, respectiv art.41, alin.1 c.pr.civ.se referea în mod expres doar la o singură condiție și anume capacitatea procesuală de folosință.

Noul Cod de procedură civilă pune capăt controverselor doctrinare, enumerând care sunt condițiile de exercitare a acțiunii civile în Cartea I: „Dispoziții generale”, Titlul I: „Acțiunea civilă”, art.32.

Astfel, potrivit art.32, alin.(1) NCPC, „orice cerere poate fi formulată și susținută numai dacă autorul acesteia:

a) are capacitate procesuală, în condițiile legii;

b) are calitate procesuală;

c) formulează o pretenție;

d) justifică un interes.

Alineatul 2 al aceluiași articol precizează că dispozițiile alin.(1) se aplică, în mod corespunzător, și în cazul apărărilor.

Aceste condiții trebuie să fie îndeplinite pentru punerea în mișcare a tuturor formelor procedurale ce intră în conținutul acțiunii (cererea de chemare în judecată, căi de atac, excepții etc.).

2. Condiția capacității procesuale

Procesul civil, în mod normal, se desfășoară între două părți dar pot exista situații în care să existe mai multe persoane în calitate de reclamant și/sau pârât. Aceste persoane trebuie să aibă capacitate procesuală, care este „aplicarea în plan procesual a capacității civile” .

Noul Cod de procedură civilă reglementează capacitatea procesuală în Cartea I: „Dispoziții generale”, Titlul II: „Participanții la procesul civil”, Capitolul II: „Părțile”, art.56, art.57.

Legiutorul distinge astfel între capacitatea procesuală de folosință și capacitatea procesuală de exercițiu.

2.1. Capacitatea procesuală de folosință

Capacitatea procesuală de folosință reprezintă aptitudinea unei persoane de a avea drepturi și obligații procesuale.

Potrivit art.56 alin.(1) și (2), poate fi parte în judecată orice persoană care are folosința drepturilor civile, precum și: asociațiile, societățile sau alte entități fără personașitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.

În scopul determinării persoanelor cu capacitate de folosință este necesar să se apeleze la prevederile Noului Cod civil, care consacră în art.28 că orice persoană are, de regulă, capacitate de folosință. Art. 29 din NCC stabilește limitele capactății de folosință, precizând că: „Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă decât în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege. Nimeni nu poate renunţa, în tot sau în parte, la capacitatea de folosinţă sau la capacitatea de exerciţiu.”

Dobândirea capacității procesuale de folosință are loc astfel:

- de către persoana fizică: începând cu momentul nașterii;

- de către persoana juridică: din momentul nașterii lor ca subiecte distincte de drept, prin actul de autorizare, înființare sau avizare, conform legii.

Principiul specialității capacității de folosință a persoanei juridice (consacrat de art34 din Decretul nr.31/1954 privind persoanele fizice și persoanele juridice) nu a mai fost păstrat în actuala reglementare în privința persoanelor juridice cu scop patrimonial, cid oar în privința celor fără scop patrimonial.

Încetarea capacității procesuale de folosință are loc:

- în cazul persoanei fizice: la data decesului;

- în cazul persoanei juridice: în momentul încetării personalității juridice, odată cu finalizarea ultimului act de lichidare.

Lipsa capacității procesuale de folosință poate fi invocată în orice stare a procesului. De orice parte, a procurorului sau poate fi invocată de instanță din oficiu. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută.

Bibliografie

- cărți de specialitate:

1. Boroi, Gabriel, „Drept procesual civil- Note de curs”, vol.I, București, 1993;

2. Ciobanu, Viorel Mihai, „Tratat teoretic și practic de procedură civilă”, vol.I, Ed.Național, București, 1997;

3. Djuvara, M. „Teoria generală a dreptului (Enciclopedia juridică). Drept rațional, izvoare și drept pozitiv”, Ed.All, București, 1995

4. Măgureanu, Florea, „Drept procesual civil român”, vol.I, Ed.Lumina Lex, 1997;

5. Leș, Ioan„Drept procesual civil”, Ed.Lumina Lex, București, 2002;

6. Tabacu, Andreea, „Drept procesual civil”, Ed. Universul Juridic, București, 2013;

- legislație:

7. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 3 august 2012, actualizat cu: Legea 206/2012, Legea 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila;

- Jurisprudență:

8. ÎCCJ, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1685 din 22 februarie 2007; ÎCCJ, Secţii Unite, Decizia nr 15 din 17 octombrie 2011. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea 1. nr. 827 din 22 noiembrie 2011; ÎCCJ Secţia a 11-a civilă, decizia nr . 1572 din 21 martie 2012;

9. ÎCCJ, Secţia a II--a civilă, decizia nr. 3274 din 25 octombrie 2011;

10. Decizia nr. LXXII din 15 octombrie 2007 a ICCls Secţii Unite, pronunţată în recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr 685 din 7 octombrie 2008;

ÎCCJ, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, Decizia nr. 1454 din 24 februarie 2005;

Preview document

Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 1
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 2
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 3
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 4
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 5
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 6
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 7
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 8
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 9
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 10
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 11
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 12
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 13
Condițiile de Exercitare ale Acțiunii Civile - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Conditiile de Exercitare ale Actiunii Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Modurile de Dobindire a Proprietatii

Introducere Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării...

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Suspendarea Judecății

Notiune Înainte de toate si în forma cea mai generala de exprimare, suspendarea judecatii reprezinta un incident în cursul desfasurarii acesteia...

Rolul Procurorului în Procesul Civil

I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atât pentru reclamantul al carui drept se consolideaza prin admiterea,...

Acțiunea Civilă și Părțile în Procesul Civil

I. Acţiunea civilă 1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia Acţiunea civilă este un ansamblu de mijloace procesuale prin intermediul...

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

1. Aspecte generale Dreptul de proprietate consituie dreptul real cel mai deplin, conferindu- i titularlui sau trei atribute, si anume posesia,...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Te-ar putea interesa și

Ordonanța președințială

Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio...

Excepții de Procedură

Cuvânt înainte România zilelor noastre are statutul unei tãri candidate la integrarea în Uniunea Europeanã. Pentru a reâspecta termenulâ de 1...

Apelul in Procedura Civila si Penala

CAPITOLUL I Apelul în procedura civila 1. Notiune si importanta Apelul este o cale ordinara de atac prin intermediul careia oricare dintre parti...

Drept Procesual Penal

ACTIUNEA CIVILA Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul...

Participarea Procurorului în Faza de Executare Silită a Hotărârii Judecătorești

Participarea procurorului în faza de executare silită a hotărârii judecătoreşti 1. Consideraţii generale privind participarea procurorului în...

Conspect la Drept Procesual Civil

ACTIUNEA CIVILA Noţiune Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul...

Procedură civilă NCPC

CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau...

Modificarile Codului Familiei

1. Introducere. Prin Legea nr. 288/2007 s-au adus modificări esenţiale unor dispoziţii din Codul familiei care reglementează vârsta matrimonială –...

Ai nevoie de altceva?