Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 18716
Mărime: 71.31KB (arhivat)
Publicat de: Virginia Geanina B.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Turianu

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 – NOŢIUNEA SI CARACTERELE GENERALE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
 2. 1.1.Noţiunea contractului de vânzare – cumpărare
 3. 1.2. Reglementarea legală
 4. 1.3. Caracterele juridice ale contractului de vânzare – cumpărare
 5. CAPITOLUL 2 – CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE
 6. CONTRACTULUI DE VÂNZARE- CUMPĂRARE
 7. 2.1. Consimţământul părţilor
 8. 2.1.1. Promisiunea de vânzare(antecontractul)
 9. 2.1.2. Pactul de preferinţă
 10. 2.1.3. Dreptul de preemţiune
 11. 2.2. Capacitatea părţilor
 12. 2.2.1. Reguli generale
 13. 2.2.2. Incapacităţi speciale
 14. 2.3. Obiectul contractului
 15. 2.3.1. Lucrul vândut
 16. 2.3.2. Preţul
 17. BIBLIOGRAFIA

Extras din referat

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare

1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare

Vânzarea - cumpărarea este contractul prin care una dintre părţi – vânzătorul – strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi - cumpărătorul -care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut.

Deşi Codul civil se referă la transmiterea proprietăţii, urmează a fi calificat ca fiind vânzare – cumpărare şi contractul prin care, în schimbul unui preţ, se transmite un alt drept decât dreptul de proprietate, având în vedere că transmiterea proprietăţii nu este de esenţa, ci numai de natura contractului de vânzare – cumpărare. Astfel, poate fi vorba de un drept de creanţă ( de exemplu, cesiunea de creanţă), de un drept real ( de exemplu, dreptul de superficie, dreptul de servitute, dreptul de uzufruct) sau de un drept din domeniul proprietăţii intelectuale, ori , în mod excepţional, de drepturi asupra unei universalităţi care cuprinde nu numai drepturi, ci şi datorii (vânzarea unei moşteniri).

Drepturile personale nepatrimoniale şi cele patrimoniale care au un caracter strict personal (de exemplu dreptul real de uz – art.571 C.civ., dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor, etc.) sau care sunt prevăzute de lege ori sunt contractate (sau constituite prin acte unilaterale) intuitu personae ( de exemplu dreptul de întreţinere, dreptul de pensie) nu pot forma obiectul contractului de vânzare – cumpărare.

În încercarea lor de a-şi asigura executarea obligaţiilor contractuale ori dezdăunarea rapida şi pe căi simplificate, în caz de neexecutare, sau chiar posibilitatea de a se dezice de contract, părţile pot stipula în contracte convenţii accesorii de arvună.

Arvuna îşi găseşte reglementarea în Codul civil doar în materia contractului de vânzare – cumpărare (art.1297 -1298 C.civ) dând astfel expresie principiului libertăţii contractuale a parţilor şi constituind încă un exemplu de aplicare a principiului forţei obligatorii a contractelor.

Arvuna, constă de obicei, într-o suma de bani sau orice alt bun mobil, remise în momentul încheierii unui contract, fie pentru a se marca, în mod ferm, încheierea unui contract şi a garanta executarea sa, fie pentru a permite oricăreia dintre părţile contractante să-şi retragă ulterior consimţământul dat la încheierea contractului .

Această sumă de bani, pe care una din părţile unui contract o dă celeilalte la încheierea contractului va fi pierduta dacă, din culpa acelei parţi, contractul va rămâne neexecutat, sau va fi primita îndoit, daca neexecutarea contractului se va datora culpei celeilalte parţi.

Există anumite situaţii, prevăzute de art.1927 C.civ., în care convenţiile de arvună nu produc nici un efect. Un prim caz este acela în care convenţia principală a vânzării este nulă; fiind nul contractul de vânzare – cumpărare, în mod firesc şi convenţia accesorie a arvunei este lovită de nulitate. Al doilea caz în care convenţia de arvună nu produce efecte este acela în care vânzarea se execută. De asemenea, dacă părţile, de comun acord, convin asupra desfiinţării contractului, ori dacă executarea vânzării a devenit imposibilă, fără culpa vreunei parţi, convenţia de arvună nu va avea nici un efect.

După caz, în toate aceste situaţii, arvuna va trebui restituită sau se „ va prinde în prestaţiile reciproce”, prin mecanismul compensaţiei.

După cum s-a arătat în practica judiciară, nu orice sumă de bani ce se plăteşte cu ocazia perfectării unui contract are caracter de arvună , ci o astfel de sumă poate avea şi semnificaţia unui avans din preţul care trebuie plătit, adică ea poate constitui un început de executare a contractului . Desigur, calificarea unei sume de bani ca reprezentând o arvuna sau un avans (acont), va antrena efecte diferite în cele două cazuri.

Astfel, în caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale, acontul va fi restituit de către vânzători, în timp ce arvuna va fi pierdută de cel ce a plătit-o ori va fi restituită „îndoit”. Tot astfel, în cazul imposibilităţii executării contractului, arvuna va fi restituită, ea neproducându-şi efectele sale obişnuite, în timp ce sumele plătite cu titlu de

avans nu pot fi restituite, dacă cel ce a plătit aceste sume este şi partea ce suportă riscul executării contractului. De asemenea, neexecutarea obligaţiilor contractuale deschide posibilitatea creditorului de a solicita, o dată cu rezoluţiunea contractului pentru neexecutare, şi daune-interese în vederea acoperirii prejudiciului cauzat prin neexecutare; cuantumul acestor daune – interese este fixat cu anticipaţie în cazul în care contractul neexecutat a fost însoţit de o convenţie de arvună (clauza penală), în timp ce dacă suma de bani avea semnificaţia unui acont, cuantumul acestor daune – interese va trebui determinat de instanţa de judecată.

Preview document

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 1
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 2
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 3
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 4
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 5
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 6
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 7
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 8
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 9
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 10
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 11
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 12
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 13
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 14
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 15
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 16
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 17
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 18
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 19
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 20
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 21
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 22
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 23
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 24
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 25
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 26
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 27
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 28
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 29
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 30
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 31
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 32
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 33
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 34
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 35
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 36
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 37
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 38
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 39
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 40
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 41
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 42
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 43
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 44
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 45
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 46
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 47
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 48
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 49
Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Conditiile de Validitate ale Contractului de Vanzare Cumparare.doc

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

I Noţiuni generale 1. Privire istorică Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Efectele contractului de vânzare cumpărare

INTRODUCERE Art. 1294, Cod civil, defineste vanzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte...

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

I Noţiuni generale 1. Privire istorică Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi...

Sistemul Probator în Dreptul Civil

INTRODUCERE Dreptul este un ansamblu de norme sau reguli de conduită obligatorii destinate a reglementa comportarea oamenilor în societate. Ele...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare

I.Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare 1.1 Importanţa şi domeniul de aplicare al contractului de vânzare-cumpărare Alături de contractul de...

Aspecte teoretice și practice în problema condițiilor de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare civilă

În doctrina şi jurisprudenţa din domeniul dreptului civil contractul este considerat cel mai important act juridic civil ,dar şi un important izvor...

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare comercială

Ca orice contract,contractul de vanzare-cumparare comerciala,pentru a fi valabil trebuie sa indeplineasca anumite...

Drept Comercial

1.Obligatiile comerciale 1. Consideratii generale In desfasurarea activitatii sale, comerciantul încheie o serie de acte juridice sau savârseste...

Ai nevoie de altceva?