Conditiile Generale ale Mostenirii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9093
Mărime: 45.70KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M. Harbada, V. Ghimpu
FEAA 2008

Cuprins

CUPRINS 2

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE 3

I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 3

I.2. NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE LEGALA 3

II. FELURILE MOŞTENIRII 4

III. DESCHIDEREA MOŞTENIRII 5

CAPITOLUL IV. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE MOŞTENIRE LEGALA 5

IV.1. CAPACITATEA SUCCESORALA 6

IV.1.1. NOTIUNE. PERSOANE CARE AU CAPACITATE SUCCESORALA 6

IV.1.2. PERSOANE FIZICE ÎN VIAŢĂ 8

IV.1.3. PERSOANE FIZICE DISPĂRUTE 8

IV.1.4. PERSOANE CONCEPUTE DAR NENĂSCUTE LA DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII 9

IV.1.5. PERSOANELE FIZICE PREDECEDATE ŞI PERSOANELE JURIDICE CARE AU ÎNCETAT SĂ EXISTE 11

IV.1.6. COMORIENŢII 11

IV.1.7. PERSOANELE FIZICE DECEDATE ÎN ACELASI TIMP (CODECEDAŢII) 13

IV.2. VOCAŢIA SUCCESORALĂ 14

IV.2.1. NOŢIUNE 15

IV.2.2. VOCAŢIA SUCCESORALA GENERALĂ ŞI CONCRETĂ 15

IV.2.3. PRINCIPIUL RECIPROCITĂŢII VOCAŢIEI LEGALE GENERALE LA MOŞTENIRE 17

IV.3. NEDEMNITATEA DE A MOŞTENI 19

IV.3.1. NOŢIUNE 19

IV.3.2. CAZURILE DE NEDEMNITATE 21

IV.3.3. EFECTELE NEDEMNITĂŢII 23

V. CONCLUZII 30

BIBLIOGRAFIE 31

WEBOGRAFIE 31

Extras din document

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE

I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE

Prin moştenire legala, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane în fiinta (persoane fizice, juridice sau statul).

Potrivit art. 650 din C. civil, „succesiunea se deferă prin lege, sau după voinţa omului, prin testament.”

Rezulta ca regulile care guverneaza moştenirea se pot aplica numai în cazul mortii unei persoane fizice, nu şi în cazul încetarii existentei unei persoane juridice

I.2. NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE LEGALA

În locul notiunii de “moştenire”, în mod frecvent, se utilizează noţiunea de “succesiune “ . În acest sens, C.civ. prevede, de exemplu, ca “proprietatea bunurilor se dobandeste şi se transmite prin succesiune …”, art.644, “succesiunile se deschid prin moarte”, art.651 C.civ.

Persoana despre a cărei moştenire este vorba, defunctul, se mai numeste şi de cuius, abreviere din formula dreptului roman, “is de cuius succesioni is agitur”.

Persoanele care dobandesc patrimoniul defunctului se numesc moştenitori, succesori, iar C.civ. utilizează termenul de erede, erezi, coerezi.

Notiunea de masa succesorala se foloseste în sensul de patrimoniu transmis de “din cauza de moarte”.

Practica şi literatura de specialitate au ajuns la un consens şi anume, acela de a întrebuinta notiunea de moştenire, aceasta tendinta putand fi observata şi în domeniul legislativ, actele normative din ultima vreme folosind cu precadere termenul de moştenire: ex. art. 42 din Constitutie, L. nr. 18/1991, privind fondul funciar.

Este evident, ca notiunea de succesiune utilizata totusi in domeniul dreptului de moştenire are un înteles restrans, referindu-se numai la transmisiunile pentru cauza de moarte, iar notiunea de succesori în drepturi mortis causa, indiferent ca sunt cu titlu universal sau cu titlu particular.

În cadrul dreptului de moştenire, notiunea de moştenire sau succesiune ori erede se întrebuinteaza nu numai în sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane în fiinta, dar şi pentru desemnarea a însusi patrimoniului unei persoane decedate catre una sau mai multe persoane în fiinta, dar şi pentru desemnarea a însusi patrimoniului transmis din cauza de moarte, deci, în sens de masa succesorala. În acest sens se vorbeste de moştenirea lasata de defunct, de moştenirea vacanta, adică fara stăpân.

II. FELURILE MOŞTENIRII

Prin urmare moştenirea (succesiunea sau ereditatea) este de două feluri: legală şi testamentară.

Moştenirea este legală atunci când transmisiunea din cauză de moarte are loc în temeiul legii. Moştenirea legală intervine atunci când cel care lasă moştenirea nu a dispus de averea sa total sau parţial prin act de ultimă voinţă, în timpul vieţii, adică prin testament. Moştenirea este testamentară când se întemeiază pe testament ca act de ultimă voinţă al defunctului.

În cazul moştenirii testamentare, cel care dispune de averea sa prin testament se numeşte testator, iar persoanele gratificate se numesc legatari.

Preview document

Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 1
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 2
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 3
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 4
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 5
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 6
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 7
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 8
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 9
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 10
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 11
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 12
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 13
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 14
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 15
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 16
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 17
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 18
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 19
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 20
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 21
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 22
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 23
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 24
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 25
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 26
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 27
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 28
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 29
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 30
Conditiile Generale ale Mostenirii - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Conditiile Generale ale Mostenirii.doc

Alții au mai descărcat și

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Conditii de Validitate ale Contractului de Donatie

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Principiile Procesului Civil

Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Mostenirea Testametara

Introducere Orice om normal se străduieşte să realizeze în viaţă ceva, cu gândul că vin anii bătrâneţii, când nevoile sunt mai mari, dar şi cu...

Ai nevoie de altceva?