Considerații privind protecția domiciliului

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8578
Mărime: 55.65KB (arhivat)
Publicat de: Brînduşa D.
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect. univ. dr. Roxana Roba

Cuprins

 1. Cuprins
 2. 1.Considerații introductive 2
 3. 2. Caracterele domiciliului 2
 4. 3. Protecția domiciliului 3
 5. 3.1 Protecția domiciliului în dreptul român 3
 6. 3.2 Protecția domiciliului în dreptul european (CEDO) 4
 7. 4. Diferențierea domiciliului de proprietate 6
 8. 5. Ingerințe ale dreptului la inviolabilitatea domiciliului 7
 9. 5.1 Ingerințe ale dreptului la inviolabilitatea domiciliului în drept european (CEDO) 7
 10. 5.2 Ingerințe ale dreptului la inviolabilitatea domiciliului în dreptul român 9
 11. 6. Studiu de caz: Perchezițiile efectuate la cabinetele de avocatură 13
 12. 7.Considerații finale 15
 13. 8. Biblografie 17

Extras din referat

Respectul datorat personalității umane constituie o parte integratoare esențială a libertății umane, motiv pentru care s-a impus adoptarea unor reglementări atât la nivel internațional, cât și la nivel național, care să creeze un mecanism jurisdicțional de protecție a persoanei fizice împotriva imixtiunilor de orice natură. Astfel, în dezbaterile internaționale s-a acordat o atenție deosebită promovării, consacrării și ocrotirii dreptului la protejarea domiciliului. Alături de nume și de stare civilă, domiciliul persoanei reprezintă, conform semnificației juridice, acel atribut de identificare a persoanei fizice care o individualizează în spațiu, prin indicarea unui loc. Etimologic, cuvantul domiciliu provine de la sintagma latină „domum colere” (casa pe care o locuieste cineva ) și constituie unul din mijloacele de respectare a viații private, sediul protejării spațiului intim al persoanei, în limitele legii.

2. Caracterele domiciliului

Domiciliu nefiind numai un atribut de individualzare a persoanei, ci și un drept personal neatrimonial, el se bucură de următoarele caracterele: opozabilitate erga omnes, inalienabilitate, imprscriptibilitate, personalitate și universalitate. Deosebit de acestea, domiciliul prezintă și unele caractere specifice, și anume: stabilitate, unicitate, obligativitate și inviolabilitate.

Stabilitatea, care caracterizează domiciliul de drept comun și legal constă în aceea că domiciliul reprezintă locuința statornică ,oferind siguranță și certitudine raporturilor juridice la care participă persoana fizică. Această trăsătură prezintă importanță deoarece urmărește să definească o corespondență (din punct de vedere juridic) între un individ și un anumit punct determinat din spatiu. De menționat este faptul că stabilitatea, ca și caracteristică, nu impiedică libertatea persoanei de stabilire a altui domiciliu.

Unicitatea este acel caracter juridic specific al domiciliului, care constă în faptul că, la un moment dat, o persoană fizică are un singur domiciliu.În cazul în care o persoană are mai mute locuințe statornice, numai una are valoare juridică a domiciliului, și anume cea principală . Desigur, în mod succesiv, în decursul timpului persoana fizică poate avea mai multe domicilii, unicitatea neexcluzând schimbarea domiciliului. Mai mult, ea nu exclude coexistența domiciliului pe care-l are persoana fizică majoră cu domiciliul convențional.

Obligativitatea domiciliului decurge din funcția social-juridică a domiciliului de a fi mijloc de individualizare a persoanei fizice, funcție ce prezintă interes și pentru societate. Obligativitatea domiciliului este determinată atât de considerente de ordin juridic cât și de ordin politic, economic, demografic. În literatura de specialitate și în practica judecătorească s-a considerat că a avea un domiciliu nu este doar un drept, ci și o obligație. De asemenea, se apreciază că de la această regulă nu ar putea exista nici o excepție, așa încât, în lipsa unui domiciliu actual, se va ține seama de domiciliul de origine, adică de cel al părinților, ceea ce însemnă că și nomazii au domiciliul fie în locul unde s-au stabilit părinții lor sau, în ultimă instanță, la locul unde li s-a declarat nașterea.

3. Protecția domiciliului

Existența unui domiciliu prezintă importanță în diferite ramuri ale dreptului. Spre exemplu în dreptul administrativ, domiciliul este un element necesar în ceea ce privește realizarea evidenței persoanelor fizice . În dreptul internațional privat domiciliul reprezintă un punct de legătură care poate atrage aplicarea legii. Astfel, ocrotirea acestuia, apare ca o necesitate în manifestarea vieții private, întemeindu-se pe imperativul asigurării securității și a demnității persoanei. S-a spus, de altfel, că „inviolabilitatea domiciliului se fundamentează mai mult pe respectul personalității umane decât pe dreptul de proprietate”.

3.1 Protecția domiciliului în dreptul român

În legislația română, în vederea unei adecvate ocrotiri, dispoziția prevăzută evidențiază că ocrotirea domiciliului nu privește locuința considerată în materialitatea sa, ci faptul că acest imobil este ocupat de o persoană, a cărei liniștită folosință se cuvine respectată. Astfel, domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde acesta declară că își are locuința principală potrivit art. 87 NCC. Din analiza definiției legale rezultă că singurul criteriu luat în considerare este intenția părții de a asocia cu un loc domiciliul său principal. Cu alte cuvinte, este nerelevant dacă, în fapt, după alte criterii persoana locuiește în cel loc. Apare astfel posibilitatea ca un individ să locuiască doar în weekend într-un anumit loc, iar în timpul saptămanii să se stabilească în altul, dar, față de intenția sa, trebuie conchis că domiciliul este acolo unde locuiește doar 2 zile pe săptămână.

În dreptul constituțional, noțiunea de „domiciliu” are o accepțiune diferită de cea oferită de dreptul civil, cuprinzând practic atât domiciliul în sensul dreptului civil, cât și reședința unei persoane fizice, sau orice loc unde trăiește o persoana și familia sa. Legea fundamentală dispune în art. 27, alin. 1 că: „Domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia”, iar alineatul următor enumeră situațiile în care se poate excepta de la această interdicție. Constituindu-se ca spațiu fizic în care personalitatea individului se manifestă plenar, domiciliul poartă marca intimității titularului și justifică pretențiile de protecție a vieții personale. Astfel, în practica judiciară s-a decis că există violare de domiciliu și atunci când o persoană a pătruns fără drept prin escaladare într-o cameră în care locuiau mai multe fete, într-un internat școlar, chiar dacă imobilul aparținea unei unități publice ; la fel, dacă soțul despărțit de soția sa și cu domiciliul flotant în altă parte pătrunde fără drept în fosta locuință comună .

În doctrina penală română, s-a interpretat că noțiunea de „locuință” nu se limitează la imobilele (casă, apartament, cameră) construite anume pentru a fi folosite ca domiciliu, în sfera acestei noțiuni intrând orice construcție în care o persoană înțelege să-și trăiască viața, chiar dacă nu ar putea servi în mod normal acestui scop (de exemplu, cabană, barcă cu cabină de locuit). Legea penală nu asociază noțiunii de „domiciliu” ideea de permanență, astfel că se consideră domiciliu inclusiv încăperea ocupată pentru scurt timp sau în mod pasager de către o persoană (camera dintr-un hotel închiriată într-o stațiune în timpul concediului, chiar dacă șederea este numai de o zi). Totuși, imobilul gol, neocupat, deși s-a încheiat un contract de închiriere, nu poate fi susceptibil de violare de domiciliu. Astfel, nu este suficientă simpla destinație de locuință a unei încăperi, ci este necesar să fie efectiv locuită . Pentru a garanta protecția domiciliului, legea penală sancționează violarea domiciliului prin intermediul art. 192 care interzice a te introduce sau a rămâne în locul în care locuiește o persoană fără cosimțământul acesteia, a fortiori, prin amenințare, consrângere, etc.

Bibliografie

1. Adrian-Relu Tanase, Evidenta persoanelor, de la teorie la practica, Ed. Alpha MDN, 2010

2. C. Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I Drepturi și libertăți, Ed. All Beck, București, 2005

3. Eliodor Tanislav, Protecția penală a intimității, Ed. Semne, București 2002

4. Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediția a-II a, Ed. ALL BECK, București, 2002

5. Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed.Hamangiu, București, 2010

6. George Antoniu, Adina Vlășceanu, Alina Barbu, Codul de procedură penală.Texte.Jurisprudență.Hotărâri

7. CEDO, ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2008

8. G. Cornu, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens

9. Ioan Muraru, Elena Simina Tanasescu, Drept constituțional și instituții politice, Ed. H.C. Beck,

10. București, 2008

11. J.-F. Renucci., Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, București, 2009

12. Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protecția europeană a drepturilor omului și procesul penal român, Ed. C.H.Beck, București, 2008

13. R. Chiriță, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații. Ediția 2, Ed. C.H.Beck, București, 2008

14. Stanoiu, Victor Roșca, Explicații teoretice ale Codului penal roman, Editura All Beck, , Bucurști, 2003.

15. Marian Nicolae, Vasile Bîcu, George Alexandru Ilie, Radu Rizoiu, Drept civil. Persoanele, Ed. Universul Juridic, Bucurști, 2016

16. Ovidiu Ungureanu, Calina Jugastru, Drept civil. Persoanele, ediția a doua, Ed. Hamangiu, , București, 2007

17. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, Ed. Hamangu, București, 2011

18. Vintilă Dongoroz, Iosif Fodor, Siegfried Kahane, Nicoleta Iliescu, Ion Oancea, Constantin Bulai, Rodica Stanoiu, Victor Roșca, Explicații teoretice ale Codului penal roman, Editura All Beck, , Bucurști, 2003

Preview document

Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 1
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 2
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 3
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 4
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 5
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 6
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 7
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 8
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 9
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 10
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 11
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 12
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 13
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 14
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 15
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 16
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 17
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 18
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 19
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 20
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 21
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 22
Considerații privind protecția domiciliului - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Consideratii privind protectia domiciliului.docx

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic

1. Noțiunea, caracterele juridice și cuprinsul testamentului 1.1 Noțiunea de testament Alături de devoluțiunea legală testamentară, Codul civil...

Contractul de rentă

I. Introducere Dreptul civil, ca ramură de drept, reglementează prin intermediul normelor sale totalitatea relaţiilor patrimoniale şi a celor...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Uzufructul

UZUFRUCTUL Dreptul de proprietate este un drept complet, el cuprinde însumate cele trei atribute cunoscute – posesia, detenția șidispoziția. Este...

Particularitățile închirierii locuințelor

Obligatiile locatorului (proprietarului) Notiuni generale Toate obligatiile locatorului decurg din principiul ca el trebuie sa asigure...

Clasa a doua de moștenitori

Moștenirea legală este reglementată în Noul Cod Civil la Titlul II, începând cu Art 963. Clasele de moștenitori sunt categoriile de persoane aflate...

Reprezentarea și procura

Noţiunea şi importanţa reprezentării. Reprezentarea este un procedeu de tehnică juridică prin care o persoană, numită reprezentant, incheie acte...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Abandonul copilului - specificul serviciului de asistență maternală

Iata observatii pentru lucrarea trimisa de dvs. dnei conf.univ.dr. Laura Goran - Lucrarea dvs. nu are obiective, ipoteze, lot de subiecti,...

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Adopția internă și internațională

Sectiunea 1 Definitia adoptiei Pentru înflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca într-un mediu familial, care sa-i...

Munca în spațiul european și principalele sale implicări

INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Inviolabilitatea Domiciliului

Introducere Noţiunea de viaţă privată este încă imprecis definită, primind o interpretare extensivă din partea judecătorilor europeni. Astfel,...

Ai nevoie de altceva?