Contracte Speciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 7651
Mărime: 31.92KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoica Veronica
Ministerul AdministraTiei Si Internelor Academia De PoliTie „alexandru Ioan Cuza” Facultatea De Drept Master: Drept Privat Si Al Afacerilor

Extras din document

Materia contractelor speciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice cu ajutorul carora se efectueaza circulatia, folosinta si conservarea bunurilor, sau creerea de valori.

În legatura cu domeniul de aplicare si corelatia dintre reglementarile contractelor civile si cele comerciale trebuie sa avem în vedere ca regulile ce guverneaza contractele civile speciale sunt aplicabile si contractelor comerciale, daca nu sunt prevazute alte reglementari.

Dreptul civil „este dreptul comun al raporturilor de drept privat”; ca izvor subsidiar al dreptului comercial o importanta deosebita o au dispozitiile Codului civil … privind contractele speciale…”

Au caracter civil actele incheiate de liber profesionisti (avocati, medici), de meseriasii care prelucreaza materialul clientului sau materialul procurat de meserias nu este decât un accesoriu în raport cu lucrarea efectuata pe baza contractului de antepriza; artizanii – chiar daca procura ei anumite materiale – nu sunt comercianti decat daca munca lor nu este decât un accesoriu al furnizarii marfii clientului.

În acest sens este de precizat ca statul si unitatile sale administrativ teritoriale nu pot avea niciodata calitatea de comerciant (art. 8 C. Comercial) si deci nu pot savârsi acte subiective de comert, contractele pe care le încheie apartinând domeniului public, daca nu reprezinta acte obiective de comert supuse legilor comerciale. În masura în care legea nu prevede reglementari speciale , regulile privitoare la contractele civile sunt aplicabile si acestor contracte.

În ceea ce priveste corelatia dintre regimul juridic special al contractelor civile si teoria generala a obligatiilor civile precizam ca prioritate au regulile speciale prevazute – în Codul civil ori în acte normative speciale – pentru contractul de cauza. În mîsura în care anumite norme de drept nu sunt reglementate prin norme speciale, în completarea acestora, se aplica regulile din partea generala a dreptului obligatiilor care cuprinde reguli aplicabile tuturor contractelor, aceste norme fiind incidente ori de câte ori nu exista norme speciale. Rezulta ca în cadrul contractelor nenumite daca partile nu au prevazut alte reguli, sunt aplicabile regulile din partea generala a dreptului obligational, deoarece reglementarea prevazuta pentru contractul numit cel mai înrudit este o reglementare speciala.

De regula aplicarea acestor norme prevazute de lege pentru un contract special numit în materia respectiva, se admite o derogare pentru ipoteza în care , nici pentru contractul special în cauza si nici în cadrul teoriei generale a obligatiilor nu exista vreo reglementare.

În continuare voi trece in revista cele mai importante contracte speciale existente în codul civil(notiune si caractere juridice) dupa cum urmeaza:

Vânzarea-cumpararea este un contract prin care vân¬za¬torul stramuta dreptul de proprietate (sau un alt drept) asupra unui bun al sau cumparatorului, care se obliga în schimb, sa plateasca un pret platit în bani .

Prin natura sa contractul de vânzare-cumparare transfera dreptul de pro¬prie¬tate (Codul civil însusi în art. 1294 definind vânzarea ca o conventie prin care una dintre parti se obliga sa transmita celeilalte “proprietatea” unui lucru”).

Este însa posibil ca stramutarea sa poata avea ca obiect si un alt drept (decât dreptul de proprietate) precum: un alt drept real (de exemplu, dreptul de uzufruct), un drept de creanta, un drept din domeniul pro¬prietatii intelec¬tua¬le sau chiar drepturile succesorale.

Putem astfel aprecia, ca transmiterea proprietatii este numai de na¬tura contractului de vânzare-cumparare, nu si de esenta lui.

Uneori în loc de “vânzare” se foloseste termenul de cesiune. Cei doi termeni, desi asemanatori, nu sunt însa sinonimi, cesiunea transmitând întotdeauna un drept incorporal (de exemplu, cesiunea unei creante, a unui fond de comert, a unui drept de autor etc.) .

Pentru a forma obiectul stramutarii de catre vânzator, dreptul trebuie sa fie transmisibil, adica sa nu fie indisolubil legat de o anumita persoana; deci, nu se pot transmite prin vânzare: drepturile personale nepatri¬mo¬niale, cele pa¬¬trimoniale cu caracter strict personal si nici cele constituite prin voin¬ta par¬tilor sau a legii, cu caracter intuitu personae . De exemplu, nu pot forma obiectul contractului de vânzare-cum¬parare: dreptul de abitatie al sotului supravietuitor, dreptul de întretinere, dreptul de pensie etc.

Preview document

Contracte Speciale - Pagina 1
Contracte Speciale - Pagina 2
Contracte Speciale - Pagina 3
Contracte Speciale - Pagina 4
Contracte Speciale - Pagina 5
Contracte Speciale - Pagina 6
Contracte Speciale - Pagina 7
Contracte Speciale - Pagina 8
Contracte Speciale - Pagina 9
Contracte Speciale - Pagina 10
Contracte Speciale - Pagina 11
Contracte Speciale - Pagina 12
Contracte Speciale - Pagina 13
Contracte Speciale - Pagina 14
Contracte Speciale - Pagina 15
Contracte Speciale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Contracte Speciale.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Contractului de Locatiune

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE A. Definiţia contractului de locaţiune Conform articolului 1411 Cod Civil, locaţiunea este un contract prin care o...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

I. Efectele contractului de vanzare-cumparare Contractul de vanzare-cumparare, prin incheierea sa, produce anumite efecte, urmarite de partile...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Definitii

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Contractul de Donatie

Contractul de donatie I.Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate Notiune Omul poate dispune de patrimoniul sau, cu titlu...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil

Introducere Dacă vânzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o instituție nereglementată, a cărei existență sau validitate făcea...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Contracte Speciale - Contractul de Vanzare-Cumparare

Contractul de vânzare-cumpărare este un contract prin care una din părţi (vânzător) strămută un drept de proprietate asupra unui bun al său asupra...

Particularitățile Contractului de Magazinaj

1. Notiunea si caracterele contractului de depozit. Prin contractul de depozit o parte (depozitar) se obliga sa pastreze bunul mobil, predat de...

Ai nevoie de altceva?