Contractul Civil

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contractul Civil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Babaloi Anca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Drept Civil, Economie

Cuprins

1.Introducere pag 3
2. Clasificarea contractelor civile pag 3
3. Încheierea contractului pag 5
4. Efectele generale ale contractului civil pag 6
4.1. Principiul forţei obligatorii pag 6
4.2. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil pag 7
4.3. Principiul relativităţii efectelor actului juridi civil pag 9
Bibliografie pag 12

Extras din document

Contractul civil

1. Introducere

Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil.

In imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai importante, a caror clasificare se poate face dupa mai multe criterii (asemanatoare cu cele privitoare la actele juridice), precum: continutul, modul de formare, scopul urmarit de catre parti, modul de executare. Contractele reprezinta cea mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice.

Încheierea contractelor este guvernată de principiul libertăţii contractuale, deoarece orice contract este creaţia unei voinţe umane.

O parte este obligată prin contract numai pentru că şi-a exprimat dorinţa în acest sens şi numai în limitele în care a convenit. Principiul libertăţii contractuale se exprimă şi prin aceea că o persoană poate încheia orice fel de contract, poate să determine prin voinţa sa clauzele contractuale şi efectele pe care contractul urmează să le producă.De asemenea părţile pot să schimbe, să modifice sau să stingă obligaţiile exprimate în contract.

Sub aspectul formei încheierii contractului, libertatea contractuală se exprimă prin ceea ce se numeşte consensualism; contractul se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Dacă o convenţie este legal făcută, ea are "putere de lege" între părţi.

Însemnătatea contractului, ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între persoanele fizice şi juridice se învederează (este evidentă) în toate domeniile, de la cele mai fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor (ca de pildă, cumpărarea celor necesare traiului), pînă la conducerea economiei naţionale şi la stabilirea relaţiilor internaţionale.

Contractul are un puternic rol educativ în viaţa societăţii noastre; el introduce în relaţiile dintre oameni simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin şi promovează relaţii de colaborare, educă oamenii în sensul disciplinei contractuale.

2. Clasificarea contractelor civile

In literatura juridica au fost concretizate urmatoarele criterii de clasificare a contractelor :

a) dupa manifestarea de vointa a persoanelor;

b) in functie de modul de formare a contractelor ;

c) dupa modul in care se echivaleaza prestatia unei parti ;

d) dupa modul de executare ;

e) in functie de reglementarea legala ;

f) in functie de caracterul contractelor;

g) in functie de clauzele contractului;

a) Dupa manifestarea de vointa a persoanelor distingem:

1) contracte unilaterale: sunt acele contracte in care numai una dintre parti isi asuma obligatii Sunt doua sau mai multe parti contractante dar numai una isi asuma obligatii , spre deosebire de actul juridic unilateral care este incheiat de o singura parte ;- Ex.: imprumutul, comodatul, depozitul, donatia fara sarcina, mandatul gratuit. Este diferit de actul unilateral, care este efectul unei singure vointe.(testamentul)

2) contracte sinalagmatice : da nastere la obligatie reciproce intre parti deoarece ambele parti au in acelasi timp si drepturi si obligatii, fiecare parte este totodata si creditor si debitor; Ex.: vinzarea-cumpararea, schimbul, locatiunea, contractul de asigurare.

b) In functie de modul de formare a contractelor deosebim:

1) contracte consensuale: sunt acele contracte care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor , simpla lor manifestare de vointa , neansotita de nici un fel de forma , fiind suficienta pentru formarea valabila a contractului In dreptul nostru civil functioneaza regula consensualitatii actelor juridice civile, in sensul ca ele sunt valabile prin simpla manifestare de vointa. Marea majoritate a actelor juridice civile sunt consensuale.

2) contracte reale: se bazeaza pe consimtamantul partilor , dar pe langa acordul de vointa este necesara si remiterea bunului ( a obiectului contractului ) Exemplu : contractul de gaj sau de amanet.

3) contractele solemne: e acela care necesita pe langa acordul de vointa al partilor si indeplinirea unor forme solemne , prevazute de lege. Exemplu : contractul de ipoteca , sau de donatie ( incheiate in forma autentica ). Acest contract necesita forma solemna ca o conditie sine qua non

c) Dupa modul in care se echivaleaza prestatia unei parti deosebim:

1) contract cu titlu oneros: este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj;

Contractele oneroase pot fi impartite in :

1).1. contracte comutative: sunt acelea unde prestatia partilor este de la bun inceput cunoscuta

1).2. contracte aleatorii: la aceste contracte este implicat riscul, intinderea partilor ne fiind cunoscuta de la bun inceput, deoarece depinde de un eveniment viitor incert ( ex. contractul de asigurare ).

2) contractul cu titlu gratuit: sau de binefacere este acela in care una din parti voieste a procura , fara echivalent , un avantaj celeilalte.

Contractele cu titlu gratuit pot fi impartite in :

2).1. contracte dezinteresate

2).2. liberalitatile

d) Dupa modul de executare distingem:

1) contracte cu executare imediata

2)contracte cu executare succesiva

Spre deosebire de contractele cu executare imediata , a caror executare se produce intr-un singur moment, contractele cu executare succesiva se executa treptat, in timp (in mai multe etape, fie sub forma unei prestatii periodice, ex. contractul de inchiriere, fie sub forma unei succesiuni de prestatii ,ex. contractul de furnizare.

e) In functie de reglementarea legala deosebim:

1) contracte numite: acele contracte ce corespund unei operatiuni juridice determinate si care sunt nominalizate in legislatia civila

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Civil.doc

Alte informatii

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor master Management Financiar Bancar Craiova 2008