Contractul de Arendare

Referat
7/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5760
Mărime: 28.76KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Camelia Munteanu

Extras din document

Notiunea contractului de arendare

1. Definitie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este un contract prin care una dintre parti, numita arendator, transmite celeilalte parti, numita arendas, bunuri agricole vederea exploatarii pe o durata determinata si schimbul unui pret, numit arenda, stabilite de parti.

2. Reglementare. Contractul de arendare este reglementat prin Legea arendarii nr.16/1994 (modificata prin L.nr.58/1995 si L.nr.65/1998 pentru modificarea si completarea L.nr. 16/1994). Aceste dispozitii se completeaza cu prevederile legislatiei civile, masura care acestea nu sunt contrare Legii nr. 16/1994 (vz.art.26). Înseamna ca, în completarea celor doua acte normative se aplica, în conditiile aratate, „regulile particulare la arendare” prevazute în Codul civil (art.1454 si urm., care n-au fost abrogate expres de lege), iar apoi dispozitiile care guverneaza locatiunea de drept comun, arendarea fiind o varietate a acesteia. În completarea acestor norme, se aplica regulile din partea generala a dreptului civil obligational (teoria generala a obligatiilor civile). Precizam ca legile comerciale nu sunt incidente în materie, întrucât contractul de arendare are natura pur civila.

Caracterele juridice ale contractului de arendare

1. Caractere comune cu locatiunea. Arendarea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu executare succesiva si netranslativ de proprietate, ca si locatiunea. Tot astfel, este un contract prin definitie (esentialmente) cu titlu oneros. Daca un bun agricol se transmite, în vederea folosintei sau exploatarii temporare, cu titlu gratuit, contractul este nul ca arendare, dar consideram ca poate fi recunoscut valabil ca un împrumut de folosinta (comodat), daca lucrul s-a predat (comodatul fiind un contract real) si daca sunt îndeplinite si celelalte conditii de validitate prevazute de lege pentru comodat, la care se adauga însa si interdictiile prevazute de lege în materie de arendare, deoarece persoanele care nu pot contracta o arendare, nu o pot face nici cu titlu gratuit .

2. Forma contractului. Spre deosebire de locatiune, care este un contract consensual, cerinta formei scrise fiind prevazuta numai ad probationem, arendarea este un contract solemn . Potrivit art. 6 din Legea nr. 16/1994, „sunt valabile si opozabile” numai contractele de arendare încheiate în scris (indiferent ca înscrisul este autentic sau doar sub semnatura privata) si înregistrate în termen de 15 zile de la încheiere la primaria (respectiv primariile) în a carei raza teritoriala se afla bunurile arendate. Rezulta ca, prin derogare de la principiul consensualismului, consacrat de Codul civil, legea prevede forma scrisa si înregistrarea ad validitatem, deci sub sanctiunea nulitatii absolute (vz. si art.24 alin.1) .

Astfel fiind, se pune întrebarea, ce se întâmpla în cazul nerespectarii formei scrise sau în cazul neînregistrarii? Daca contractul nu a fost pus în executare, nu se pun probleme; nici una dintre parti nu poate emite pretentii fata de cealalta parte.

Dar daca contractul încheiat verbal sau neînregistrat a fost pus în executare (de ex., arendatorul a predat terenul arendat si arendasul a început sa-l lucreze)? întrucât contractul este nul si nulitatea este imputabila ambelor parti, raporturile dintre ele nu pot fi solutionate în conformitate cu dispozitiile care guverneaza arendarea, ci în lumina regulilor si principiilor aplicabile raporturilor extracontractuale (revendicare, îmbogatire fara justa cauza etc.).

Preview document

Contractul de Arendare - Pagina 1
Contractul de Arendare - Pagina 2
Contractul de Arendare - Pagina 3
Contractul de Arendare - Pagina 4
Contractul de Arendare - Pagina 5
Contractul de Arendare - Pagina 6
Contractul de Arendare - Pagina 7
Contractul de Arendare - Pagina 8
Contractul de Arendare - Pagina 9
Contractul de Arendare - Pagina 10
Contractul de Arendare - Pagina 11
Contractul de Arendare - Pagina 12
Contractul de Arendare - Pagina 13
Contractul de Arendare - Pagina 14
Contractul de Arendare - Pagina 15
Contractul de Arendare - Pagina 16
Contractul de Arendare - Pagina 17
Contractul de Arendare - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Arendare.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Arendare

Ca varietate a contractului de locatiune, contractul de arendare este un contract prin care una din parti, numita arendator, transmite celeilalte...

Arendă

Introducere. Realitatea actuală tot mai des şi tot mai intens ne dictează condiţii şi reguli noi de convieţuire în societate, ceea ce presupune...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Dovada Bunurilor Comune și Proprii

Bunurile sotilor 1. Notiunea de bunuri ale sotilor. Codul familiei în reglementarile sale, în articolele 30-36, privitoare la bunurile sotilor...

Sublocatiunea si Cesiunea Contractului de Locatiune - Contractul de Arendare in Noul Cod Civil

Sublocatiunea si cesiunea contractului 1.1 Sublocatiunea.Notiune. Potrivit art. 1418 din Codul Civil “ locatarul are dreptul de a subinchiria ori...

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Contractul de Depozit

Omul pentru aşi asigura existenţa, din cele mai vechi timpuri, a început să producă bunuri materiale. De la început acestea erau caracterizate prin...

Arendarea

sistemului de exploatare a moşiilor prin arendare, a valenţelor sale economice si sociale din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea si primele...

Ai nevoie de altceva?