Contractul de leasing

Referat
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 8783
Mărime: 49.36KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Natalia Chibac
Universitatea de Stat din Moldova
R. Moldova

Cuprins

I.Introducere

II.Apariția și evoluția operațiunilor de leasing:

1.Considerații introductive

2.Primele forme de leasing

3.Etimologia noțiunii de leasing

III. Noțiunea și formele contractului de leasing

1.Noțiunea contractului de leasing

2.Clasificarea contractului de leasing(formele)

IV. Natura juridică și delimitarea contractului de leasing

V. Condițiile de valabilitate a contractului de leasing

VI. Efectele contractului de leasing

1.Drepturile și obligaţiile locatorului

2.Drepturile și obligaţiile locatarului

3.Drepturile și obligaţiile vânzătorului(furnizorului)

4.Răspunderea părților

5.Desfacerea contractului de leasing

VII. Concluzii

VIII. Bibliografii

Extras din document

Actualitatea temei: Leasingul s-a dovedit a fi cel mai eficient mijloc de finantare al investitiilor productive,oferind un plus de siguranta detinatorului de capital. Statele au incurajat finantarile prin intermediul leasingului a unor investitii de interes general.Leasingul este o cale de impulsionare a dezvoltarii unor sectoare de activitate. Pe plan international leasingul este un mijloc de sprijinire a exportului, ori de finantare a societatilor cu proiecte de dezvoltare si nu in ultimul rand, leasingul poate fi o cale de finantare a investitiilor statelor in curs de dezvoltare. Guvernantii promoveaza unele facilitatii fiscale pentru operatiunile de leasing din sectorul spre care se doreste dirijarea investitiilor. Alegerea sectorului depinde de obiectivele urmarite de guvern. Impulsionarea dezvoltarii unor sectoare va fi particularizata prin facilitatile oferite stimulandu-se retehnologizarea lor sau chiar cresterea volumului productiei prin stimularea exportului in leasing.Din nefericire însă, leasingul practicat în Republica Moldova nu este unul veritabil, în sensul că companiile de leasing aplică construcţia juridică a contractului de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate, la care adaugă o dobândă exagerată. Din acest considerent, beneficiarii nu remarcă deosebiri între a lua un credit bancar ori a apela la operaţiunea de leasing, fiindcă rata dobânzii în ambele cazuri este aceeaşi. Cel mai frecvent leasingul este utilizat de către întreprinderile mici şi mijlocii care întâmpină dificultăţi la accesarea creditelor de lungă durată. Deoarece nu dispun de proprietăţi pentru gajare, aceste întreprinderi nu pot obţine credite de la instituţiile financiare, astfel încât singura alternativă pentru ele rămâne a fi leasingul. Leasingul poate fi abordat si ca un mijloc de dezvoltare a firmelor de echipamente. Finantand achizitia de echipamente, se dezvolta un nou segment de piata: acela al beneficiarilor care nu dispun de posibilitatea achitarii integrale a acestora la cumparare. In acest mod pot fi promovate pe piata noi echipamente, ale caror performante nu sunt cunoscute de beneficiari. Dupa testarea noilor echipamente in perioada de locatie vor creste vanzarile directe, daca beneficiarii sunt multumiti de performantele utilajelor inchiriate. De regula, producatorii acorda facilitati societatilor de leasing cum ar fi preluarea produselor la finele locatiei la valoarea reziduala daca beneficiarii nu opteaza pentru cumpararea lor. Aceasta facilitate incurajeaza finantatorii orientati spre leasingul financiar. Spre exemplu, in domeniul autoturismelor sau al echipamentelor de tehnica de calcul, furnizorii vor promova produsele recuperate de pe piata secundara dupa o verificare a starii tehnice. Acestia vor acorda garantii de buna functionare, acoperind un segment al pietei produselor, si anume acela al beneficiarilor care nu dispun de resursele necesare achizitionarii unui produs nou si nici nu desfasoara o activitate profitabila care sa faciliteze apelarea la o societate de leasing.

Obiectivele lucrării :

- să stabilim definiția legală a contractului de leasing;- să clasificăm contractul de leasing după diferite criterii;

- să evidențiem condițiile de valabilitate a contractului de leasing;- să identificăm natura juridică și delimitarea contractului de leasing;

- să prescriem drepturile și obligaţiile părților contractului de leasing și efectele acestuia;

Cuvinte cheie: contract leasing; leasing mobiliar, leasing imobiliar; leasing financiar; leasing operațional; leasing brut; leasing net; lease back; locator; locatar; vânzător; furnizor. II. Apariția și evoluția operațiunilor de leasing

1.Considerații introductive: Apariția operațiunilor de leasing a fost determinată de ritmul alert al comerțului al cererii și ofertei, al progresului tehnic, care implică decizie și investiții immediate, ce depășesc uneori posibilitățile de autofinanțare ale comerciantului și capacitățile de creditare de care acesta dispune. Progresul tehnic, precum și nevoia de a beneficia în procesul de producţie de avantajelepe care le oferă utilizarea unor tehnologii avansate, au orientat comercianții către găsirea unor soluții cât mai echitabile, care să le permită accesul la procedeele moderne și eficiente de lucru, chiar și în condițiile în care nu dispuneau de mijloacele financiare necesare.

S-a găsit astfel, ca eficient, leasingul, operațiune ce reunește finanțarea, producția și comercializarea, în special în cadrul relațiilor comerciale internaţionale. Leasingul a reprezentat un pas deosebit de important în finanțarea întreprinderilor care doreau să își achiziționeze utilaje si echipamente, dar care nu aveau posibilităţi financiare, dând astfel satisfacție agenților economici care nu doreau să apeleze la credite bancare ori să își greveze bunurile mobile sau imobile prin constituirea unor gajuri sau ipoteci.

2.Primele forme de leasing: Leasingul a fost folosit pentru prima dată în SUA, când, în anul 1877, societatea Bell Telephone Company a oferite abonaților săi posibilitatea de a le închiria aparatele telefonice, în locul vânzării acestora. Ulterior, în anii `30 au apărut și primele forme de leasing imobiliar, având ca obiect exploatarea unor imobile pe o perioadă îndelungată. Toate formele de leasing folosite în această perioadă reprezentau în fapt simple locațiuni, însă condițiile și scopurile pentru care au fost închiriate contractele în cauză, au făcut posibilă abordarea leasingului sub latura sa de operațiune de credit.

Prima formă de leasing născută din necesitatea obținerii unei finanțări, în vederea desfăşurării unei activități productive, a apărut în anul 1950, tot în SUA, când directorul unei fabrici de produse alimentare din California a primit o comaandă profitabilă, însă nu deținea fondurile pentru achiziționarea echipamentelor necesare onorării comenzii. În această situația, managerul în cauză s-a adresat unei instituții financiare, solicitându-i acesteia achiziționarea echipamentelor de care avea nevoie și închirierea imediată a acestora către firma sa. După închirierea tranzacției în aceste condiții și livrarea produselor alimentare, încurajat de beneficiile și avantajele pe care le realizase prin metoda folosită, a pus bazele primei societăți specializate de leasing denumită United States Leasing Corporation. După anul 1952, odată cu înființarea United States Leasing Corporation, leasingul a fost folosit pe scară largă, în special pentru închirierea unor echipamente(finance equipment leasing), însă și sub forma operațiunilor de sale and lease-back.

Consacrarea legislativă a principiilor fundamentale aplicabile leasingului în general s-a realizat prin două acte normative de natură comercială: United States Uniform Consumer Credit Code și Uniform Comercial Code.

Operațiunile de leasing au fost preluate imediat de Marea Britanie, în special datorită similitudinilor legislaţiei acestui stat cu legislaţia americană. Astfel prima formă de leasing folosită în economia engleză a fost sale and lease-back, iar înființarea și dezvoltarea rapidă a acestui tip de operațiuni a fost posibilă tot prin implicarea societăților bancare. Prin adoptarea United Kingdom Consumer Credit Act 1974, operațiunile de leasing au cunoscut o largă răspândire.

În Franța, primul contract de leasing a fost încheiat de societatea LOCOFRANCE, însă operațiunea a apărut sub denumirea de credit- bail, care era definită de legislaţia acestui stat pornind de la locațiunea unor bunuri mobile sau imobile (mai târziu și locațiunea unui fond de comerț), în scopul exercitării unor activități având caracter profesional.

Leasingul s-a extins în Belgia ( Decretul nr.55 din 10 ianuarie 1967), Germania (Circularele ficale din 1971 și 1972), Spania (Decretul - lege nr.15 din 25 februarie 1977 și Legea nr.26 din 29 iulie 1988) precum și în alte state europene, care nu l-au reglementată juridic dar numai fiscal.

3.Etimologia noțiunii de leasing: în dreptul anglo-saxon : Termenul de leasing este susceptibil de mai mult interpretări, precum și de extindere la alte operațiuni asemănătoare ca mod de funcționare, cum ar fi, închirierea de drept comun ori vânzarea afectată de un termen. Chiar și țările cu sistem de drept anglo-saxon, unde și-a făcut apariția, termenul de leasing desemnează mai multe tranzacții. În SUA contractul numit lease desemna o locațiune a unor bunuri mobile, pentru ca în prezent acest termen să definească orice modalitate de închiriere. Termenul de leasing a fost preluat treptat și de alte țări, însă mai există legislații care folosesc alte denumiri: locațiune-finanțare, locațiune capital, locațiune-vânzare sau credit locațiune.

În dreptul francez: Termenul de credit-bail se traduce credit-locațiune, desemnând practic o închiriere a unui bun pe termen lung, o închiriere privată ca o operațiune de creditare, denumire mai exacta, decât ce uzitată în dreptul anglo-saxon. În Franța, finanțatorul poartă numele de credit-bailleur, iar locatorul de drept comun se numește bailleur pe când în țările anglo-saxone, termenul lessor defineşte atât finanțatorul din cadrul uni contract de leasing, cât și locatorul. Stabilirea exacta a calității pe care o are o întreprindere la un moment dat în derularea unui contract commercial, este necesară în perspectiva delimitării naturii juridice contractului pentru a identifica obligaţiile legale care îi incumbă, în special cele de ordin fiscal.

În legislaţia germană se mai folosește alături de termenul de leasing și contractul numit konsumguterleasing (închirierea bunurilor destinate consumului) adică o formă de leasing operațional, reglementată și de legislaţia noastră, în special cu privire la bunurile de folosință îndelungată.4

Bibliografie

1.„Codul Civil al Republicii Moldova” publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr.82-86, art Nr:661;

2.„Lege Nr.59 din 28.04.2005 cu privire la leasing ” publicat: 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr.92-94 art.Nr: 429

3.„Legea Nr.550 din 21.07.1995 cu privire la instituţiile financiare” publicat: 13.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 78-81 art. Nr:199.

4.D.Mazilu „Dreptul comerțului internațional. Partea specială” -Ed. Lumina Lex, București 2000

5.Bloşenco Andrei. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Chişinău: Cartdidact, 2003, p.77-78.

6.Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Москва: Статут, 2004, p.616; Серкова Ю.А. Договор лизинга по российскому и зарубежному праву. Дисcертация кандидата юридических наук: 12.00.03. Науч. рук. Э.М.Фаткудинов. Казань, 2002, p.61.

7.Chibac Gh., Băieşu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III. Chişinău: Cartier, p.195.

8.G.Boroi „ Drept civil. Partea generală. Persoanele ” - Ed. All Beck, București.

9.Gh. Chibac, S.Brumă „Drept civil. Contracte și Succesiuni”- Chișinău 2014

Preview document

Contractul de leasing - Pagina 1
Contractul de leasing - Pagina 2
Contractul de leasing - Pagina 3
Contractul de leasing - Pagina 4
Contractul de leasing - Pagina 5
Contractul de leasing - Pagina 6
Contractul de leasing - Pagina 7
Contractul de leasing - Pagina 8
Contractul de leasing - Pagina 9
Contractul de leasing - Pagina 10
Contractul de leasing - Pagina 11
Contractul de leasing - Pagina 12
Contractul de leasing - Pagina 13
Contractul de leasing - Pagina 14
Contractul de leasing - Pagina 15
Contractul de leasing - Pagina 16
Contractul de leasing - Pagina 17
Contractul de leasing - Pagina 18
Contractul de leasing - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Contractul de leasing.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Locațiune

1. Consideraţii generale 1.1. Definiţia şi trăsăturile contractelor civile Potrivit Dicţionarului explicativ al limbi romane contractul civil...

Contractul de Depozit

Omul pentru aşi asigura existenţa, din cele mai vechi timpuri, a început să producă bunuri materiale. De la început acestea erau caracterizate prin...

Contractul de Arendare

Notiune Prin contractul de arendare se intelege o varietate a contractului de locatiune in care o parte numita arendator, se obliga sa transmita...

Contractul de rentă

I. Introducere Dreptul civil, ca ramură de drept, reglementează prin intermediul normelor sale totalitatea relaţiilor patrimoniale şi a celor...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Contractul de Leasing

Traim din ce în ce mai mult contractual spunea înca în 1937 L.Josserand un mare civilist francez. Alegatia este valabila cu atît mai mult astazi,...

Contractul de vânzare-cumpărare

§1. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului de vânzare-cumpărare Alături de contractul...

Te-ar putea interesa și

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Ai nevoie de altceva?