Contractul de Locațiune

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4531
Mărime: 47.03KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbada

Cuprins

1. Consideraţii generale 2

1.1. Definiţia şi trăsăturile contractelor civile 2

1.2. Clasificarea contractelor civile 2

1.3. Tipuri de contracte civile 4

2. Contractul de locaţiune 8

2.1. Sediul materiei 8

2.2. Definiţia contractului de locaţiune 8

2.3. Delimitare 8

2.4. Varietăţile contractului de locaţiune 9

2.5. Caracterele juridice ale contractului de locaţiune 9

2.6. Încheierea contractului de locaţiune 10

2.6.1. Condiţiile de validitate ale contractului de locaţiune 11

2.7. Durata locaţiunii 12

2.8. Încetarea contractului de locaţiune 12

Bibliografie 16

Extras din document

1. Consideraţii generale

1.1. Definiţia şi trăsăturile contractelor civile

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbi romane contractul civil este un acord încheiat, ca urmare a înțelegerii intervenite între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice), pentru crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi și obligații în relațiile dintre ele.

În ceea ce priveşte trăsăturile care îl individualizează printre alte izvoare de obligaţii civile şi anume:

→ existenţa acordului de voinţă care, dacă a fost realizat în limitele prevazute de lege, este suficient a da naştere la obligaţii a căror executare se obţine la nevoie prin coerciţie statală;

→ principiul autonomiei de voinţă, în limitele permise de lege, conform căruia părţile contractante au libertatea să hotărască singure natura şi conţinutul contractului pe care vor să-l încheie;

→ contractul nu dă naştere numai unei obligaţii civile ci stabileşte şi conduita reciprocă a părţilor în legătură cu obligaţia care a luat fiinţa, pe toata durata existenţei ei. Acestea stabilesc prin acordul lor de voinţă cum şi când trebuie să fie executate prestaţiile, consecinţele care decurg din neexecutarea lor.

Legislaţia civilă prevede pentru contracte norme specifice care guvernează încheierea, executarea şi stingerea lor.

Particularităţile fiecărei categorii de contract impun unele reglementari proprii acestora, care le diferenţiază unele de altele.

1.2. Clasificarea contractelor civile

După trăsăturile lor juridice potrivit Noului Cod Civil contractele civile se clasifică în urmatoarele categorii:

→ contractul sinalagmatic şi contractul unilateral ;

→ contractul cu titlu oneros şi contractul cu titlu gratuit;

→ contractul comutativ şi contractul aleatoriu;

→ contractul consensual, solemn sau real;

→ contractul de adeziune;

→ contractul-cadru

→ contractul încheiat cu consumatorii

○ Contractul sinalagmatic şi contractul unilateral

Contractul este sinalagmatic atunci când obligaţiile născute din acesta sunt reciproce şi interdependente. În caz contrar, contractul este unilateral chiar dacă executarea lui presupune obligaţii în sarcina ambelor părţi.

○ Contractul cu titlu oneros şi contractul cu titlu gratuit

Contractul prin care fiecare parte urmăreşte să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate este cu titlu oneros.

Contractul prin care una dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte părţi un beneficiu, fără a obţine în schimb vreun avantaj, este cu titlu gratuit.

○ Contractul comutativ şi contractul aleatoriu

Este comutativ contractul în care, la momentul încheierii sale, existenţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor este certă, iar întinderea acestora este determinată sau determinabilă.

Este aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin voinţa părţilor, oferă cel puţin uneia dintre părţi şansa unui câştig şi o expune totodată la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi incert.

○ Contractul consensual, solemn sau real

Contractul este consensual atunci când se formează prin simplul acord de voinţă al părţilor.

Contractul este solemn atunci când validitatea sa este supusă îndeplinirii unor formalităţi prevăzute de lege.

Preview document

Contractul de Locațiune - Pagina 1
Contractul de Locațiune - Pagina 2
Contractul de Locațiune - Pagina 3
Contractul de Locațiune - Pagina 4
Contractul de Locațiune - Pagina 5
Contractul de Locațiune - Pagina 6
Contractul de Locațiune - Pagina 7
Contractul de Locațiune - Pagina 8
Contractul de Locațiune - Pagina 9
Contractul de Locațiune - Pagina 10
Contractul de Locațiune - Pagina 11
Contractul de Locațiune - Pagina 12
Contractul de Locațiune - Pagina 13
Contractul de Locațiune - Pagina 14
Contractul de Locațiune - Pagina 15
Contractul de Locațiune - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Locatiune.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune

I Noţiunea contractului de locaţiune. Cunoscut încă din dreptul roman ca unul dintre contractele consensuale, contractul de locaţiune, este...

Efectele contractului de locațiune

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE A. Definiţia contractului de locaţiune Conform articolului 1411 Cod Civil, locaţiunea este un contract prin care o...

Contractul de leasing

Actualitatea temei: Leasingul s-a dovedit a fi cel mai eficient mijloc de finantare al investitiilor productive,oferind un plus de siguranta...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Contractul de vânzare-cumpărare

§1. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului de vânzare-cumpărare Alături de contractul...

Te-ar putea interesa și

Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE LOCAŢIUNE SECŢIUNEA I Noţiune, reglementare, caractere juridice şi delimitare de alte instituţii juridice...

Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil

Sublocatiunea si cesiunea contractului 1.1 Sublocatiunea.Notiune. Potrivit art. 1418 din Codul Civil “ locatarul are dreptul de a subinchiria ori...

Contractul de Locațiune

ARGUMENT Contractele de locaţiune dau naştere la obligaţii atât faţă de locatar cât şi faţă de locator; fiecare din părţi având clare sarcinile ce...

Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune

I Noţiunea contractului de locaţiune. Cunoscut încă din dreptul roman ca unul dintre contractele consensuale, contractul de locaţiune, este...

Efectele contractului de locațiune

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE A. Definiţia contractului de locaţiune Conform articolului 1411 Cod Civil, locaţiunea este un contract prin care o...

Caracteristica contractului de locațiune

Odată cu dezvoltarea mai complexă cu o avansare destul de considerabilă a relațiilor socio-economice în secolul în care ne aflăm se observă o...

Contractul de locațiune

Pornind de la constatarea diversificarii nevoilor social- economice, comparativ cu perioada anterioara trecerii la economia de piata a statului,...

Drept Civil

Contractul de renta viagera. 1)Sediul materiei Contractul de renta viagera e regle mentat de Cciv în Cartea a III-a, în Cap.III, intitulat...

Ai nevoie de altceva?