Contractul de Vanzare-Cumparare

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 23942
Mărime: 58.09KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Notiuni

Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti - cumparatorul - care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 C.civ.). Desi Codul civil se refera la transmiterea proprietatii, urmeaza sa fie calificat vanzare-cumparare si contractul prin care, in schimbul unui pret, se transmite un alt drept decat dreptul de proprietate, fiindca transmiterea proprietatii nu este de esenta, ci numai de natura contractului de vanzare-cumparare. Poate fi vorba de un drept real (de exemplu, dreptul de superficie), de un drept de creanta sau de un drept din domeniul proprietatii intelectuale ori, in mod exceptional, de drepturi asupra unei universalitati care cuprinde nu numai drepturi, ci si datorii (vanzarea unei mosteniri). Nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare drepturile personale nepatrimoniale si cele patrimoniale care au un caracter strict personal (drepturi real de uz - art.571 C.civ. - dreptul de abitatie al sotului supravietuitor - art.4 din L.nr.319/1944 -, dreptul de clientela in cazul liber profesionistilor etc.) sau care sunt prevazute de lege ori sunt contractate (sau constituite prin acte unilaterale) intuitu personae (de exemplu, dreptul de intretinere, dreptul de pensie etc.).

Dupa cum rezulta din definitia contractului, vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ,consensual si translativ de proprietate.

1. Vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante. Vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vandut si sa garanteze pe cumparator, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul. Fiind un contract sinalagmatic, se aplica regulile specifice acestei categorii de contracte (exceptia neexecutarii contractului, rezolutiunea pentru neexecutarea obligatiei de catre una dintre parti, teoria riscului contractului).

2. Vanzarea este un contract cu titlu oneros. Ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, adica primirea unui echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga. Vanzatorul urmareste sa primeasca pretul ca un contraechivalent al prestatiei sale, iar cumparatorul urmareste sa primeasca bunul cumparat in schimbul pretului.

3. Vanzarea este un contract comutativ, deoarece existenta si intinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la incheierea contractului si nu depind, ca in contractele aleatorii, de un eveniment viitor si incert, care ar face sa existe sanse de castig si pierdere pentru ambele parti contractante. Numai in mod exceptional contractul poate capata caracter aleatoriu, de exemplu, cand obiectul este supus pieirii, exproprierii etc.

4. In principiu, vanzarea este un contract consensual ("vinderea este perfecta... indata ce partile s-au invoit...", art. 1295 C.civ.), putand fi incheiat prin simplu acord de vointa al partilor (solo consensu), fara indeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea lucrului vandut si a pretului in momentul incheierii contractului. Deci vanzarea nu este un contract solemn si nici real.

Prin exceptie de la principiul consensualismului, in cazurile special prevazute de lege vanzarea devine un contract solemn. De exemplu, terenurile - indiferent ca sunt situate in intravilanul ori extravilanul localitatilor si indiferent de intinderea suprafetei - pot fi instrainate (dobandite) prin acte juridice intre vii, sub sauctiunea nulitatii absolutie (virtuale), numai daca actul a fost incheiat in forma autentica (art.46 alin.l - astazi abrogat - din Legea nr. 18/1991 si art.2 din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor) .

Preview document

Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 1
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 2
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 3
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 4
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 5
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 6
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 7
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 8
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 9
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 10
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 11
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 12
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 13
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 14
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 15
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 16
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 17
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 18
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 19
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 20
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 21
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 22
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 23
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 24
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 25
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 26
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 27
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 28
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 29
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 30
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 31
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 32
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 33
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 34
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 35
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 36
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 37
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 38
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 39
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 40
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 41
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 42
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 43
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 44
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 45
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 46
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 47
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 48
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 49
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 50
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 51
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 52
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 53
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 54
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 55
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 56
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 57
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 58
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 59
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 60
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 61
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 62
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 63
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 64
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 65
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 66
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 67
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 68
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 69
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 70
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 71
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 72
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 73
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 74
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 75
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 76
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 77
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 78
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 79
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 80
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 81
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 82
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 83
Contractul de Vanzare-Cumparare - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Vanzare-Cumparare.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Contractul de vânzare-cumpărare

1.1.Notiuni introductive Varietatea actiunilor, pentru care omul are libertatea deplina a le realiza sau a se abtine de la înfaptuirea lor, este...

Efectele Contractului de Vanzare Cumparare

INTRODUCERE Art. 1294, Cod civil, defineste vanzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte...

Capacitatea Partilor Contractelor de Vanzare - Cumparare

I. Contractul de vânzare-cumpărare. Noţiuni introductive 1. Definiţia contractului de vânzare – cumpărare Vânzarea este definită de art. 1294 Cod...

Comparatie intre Actiunea Oblica si Actiunea Pauliana

Actiunea oblica reprezinta mijlocul juridic prin care creditorul exercita drepturile si actiunile debitorului sau inactive,in numele si pe seama...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Contractele Sinagalmatice

Trasatura specifica a contractelor sinalagmatice o reprezinta caracterul reciproc si interdependent al obligatiilor asumate, partile având...

Ai nevoie de altceva?