Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4656
Mărime: 111.31KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbădă

Cuprins

Cuprins:

Capitolul I. Noțiunea și reglementarea dreptului de proprietate 3

1.1. Definiție 3

1.2. Conținutul dreptului de proprietate și caracteristicile sale 4

1.3. Reglementarea dreptului de proprietate 5

Capitolul II. Modurile de dobândire a proprietății 7

1.4. Clasificarea modurilor de dobândire a proprietății 8

1.5. Dobândirea proprietăților bunurilor mobile prin posesia de bună-credință în N.C.C. 9

1.6. Dobândirea proprietăților bunurilor mobile prin posesia de bună-credință în vechiul Cod Civil 9

1.7. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credință în N.C.C 11

1.8. Actul administrativ 12

1.9. Tradițiunea 13

1.10. Ocupațiunea 13

1.11. Convenția 14

Bibliografie 15

Extras din document

Capitolul I. Noţiunea și reglementarea dreptului de proprietate

1.1. Definiție

Într-o societate organizată pe baza principiilor economiei de piață, importanța dreptului de proprietate se amplifică, frecvența actelor juridice civile referitoare la acest drept fundamental și litigiile în acest domeniu crescând considerabil.

Pe de altă parte, se constată că circulația bunurilor imobile (terenuri și construcții) și bunurile mobile ce constituie obiecte ale dreptului de proprietate aparținând persoanelor fizice și juridice se realizează pe două căi principale: prin acte juridice civile ale căror efecte se produc în timpul vieții acestor persoane participante la încheierea lor prin transmisiune succesorală cu efecte după moartea titularului bunurilor. Dreptul de proprietate publică și privată este cel mai important drept subiectiv civil de natură patrimonială, care are conținut economic, evaluabil în bani.

Între termenii de „proprietate" şi „drept de proprietate" nu există mereu o sinonimie perfectă, pentru că noţiunea de proprietate are mai multe înţelesuri, în funcţie de perspectiva - economică sau juridică - din care este abordată:

1) „proprietatea", în limbajul obişnuit, desemnează atât dreptul de proprietate, cât şi obiectul acestui drept;

2) „proprietatea",din perspectivă socio-economică este o relaţie economică de însuşire a unor bunuri de către oameni pentru trebuințele lor fizice și spirituale, adică o realitate socio-economică;

3) „proprietatea" interesează dreptul civil din momentul în care a devenit o realitate juridică, respectiv un raport juridic, prin inter¬venţia statului de a organiza prin intermediul normei juridice: reali¬tatea socio-economică (a proprietăţii) încadrată de norma juridică devine realitatea juridică (a proprietăţii), adică dreptul de proprietate.

Sintagma „drept de proprietate” este utilizată cu două înțelesuri, distingându-se între dreptul de proprietate în sens obiectiv și în sens subiectiv.

În sens obiectiv, dreptul de proprietate desemnează ansamblul normelor ce reglementează proprietatea în sensul larg al termenului. Cu acest înțeles, dreptul de proprietate este o instituție juridică.

În sens subiectiv, dreptul de proprietate este utlilizat cu două accepțiuni:

1) lato sensu, pentru a desemna orice proprietate mobiliară, imobiliară. proprietatea unui uzufruct, proprietatea unei creanțe, proprietatea intelectuală, proprietatea incorporală, proprietatea numelui etc., depășind înțelesul strict juridic.

2) stricto sensu, pentru a desemna proprietatea corporală, respectiv dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale mobile și imobile, ca drept patrimonial, drept real, absolut, cu toate caracteristicile specifice acestei categorii de drepturi subiective.

„Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv, care dă expresia aproprierii unui bun, drept care permite titularului să posede, să folosească şi să dispună de acel lucru, în putere proprie şi în interes propriu, în cadrul şi cu respectarea legislaţiei existente.”

Fiind drept real, dreptul de proprietate reprezintă un raport juri¬dic între subiectul activ (titularul dreptului) şi subiectul pasiv general nedeterminat (toate celelalte persoane., cu excluderea titula¬rului) în legătură cu un bun (obiect al dreptului).

„Dreptul de proprietate este principalul drept real care dă expresia apropierii unui bun și care îngăduie titularului ca în putere proprie și în interes propriu să posede, folosească și să dispună de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.”

1.2. Conținutul dreptului de proprietate și caracteristicile sale

A fi proprietarul unui bun înseamnă a avea dreptul de a poseda (jus utendi - usus), folosi (jus frutendi-fructus) și dispune (jus abutendi - abusus) de acel lucru în limitele prevăzute de lege (art. 555 C. Civ.).

a) Art. 916 N. C. civ. prevede „(1)Posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpâneşte şi care se comportă ca un proprietar.(2) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică, în mod corespunzător, şi în privinţa posesorului care se comportă ca un titular al altui drept real, cu excepţia drepturilor reale de garanţie.”;

b) Folosința unui bun înseamnă prerogativa pe care o are proprietarul de o obține foloase legate de acel bun pentru îndeplinirea nevoilor sale;

c) Dispoziția cu privire la un bun echivalează cu putința de a transmite dreptul de proprietate asupra unei persoane, de a da bunul în gaj, în folosință etc., altfel spus de a-i determina regimul juridic.

Caracteristicile dreptului de proprietate:

- Dreptul de proprietate este un drept absolut și inviolabil. Toate persoanele sunt obligate să se abțină de la orice încălcare care ar putea duce atingere exercițiului dreptului de proprietate de către titularul său.

- Fiind un drept real, titularul îl poate realiza direct fără concursul altor persoane. Astfel, proprietarul unui teren posedă, se folosește, dispune de acesta, fără a aștepta intervenția altei persoane.

- Dreptul de proprietate este un drept exclusiv, în sensul că proprietarul dispune liber de bunurile sale

- Dreptul de proprietate este un drept perpetuu și transmisibil (propriu dreptului de proprietate privată), adică nu se stinge prin neîntrebuințare și poate fi transmis prin acte celor vii (inter vivos) și pentru cauză de moarte (mortis causa).

- Dreptul de proprietate este un drept individual, adică atributele sale aparțin și sunt exercitate de către o singură persoană.

- Dreptul de proprietate are un caracter legal, deoarece legea stabilește atât conținutul cât și limitele exercitării prerogativelor proprietarului.

Preview document

Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 1
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 2
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 3
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 4
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 5
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 6
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 7
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 8
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 9
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 10
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 11
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 12
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 13
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 14
Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Dobandirea Dreptului de Proprietate prin Posesia de Buna-Credinta in NCC.docx

Alții au mai descărcat și

Buna-Credinta si Abuzul de Drept in Actele Juridice Civile

l. Faptele psihologice care intra in sfera bunei-credinte a) Ce sunt faptele psihologice determinante ale bunei credinte?Buna-credinta este un...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale 1 Definirea conceptului Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza...

Posesia

Notiune Potrivit art. 1846 c.civ., posesia este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitata una sau alta de noi însine sau de altul...

Aspecte Legislative Cuprinse în Noul Cod Civil cu Privire la Dreptul de Proprietate Privată

1.Noțiuni introductive cu privire la dreptul de proprietate privată Prin noua reglementare se regăsesc la nivel normativ o serie de drepturi reale...

Atributele Dreptului de Proprietate

1.Introducere Înainte de a vorbi despre atributele dreptului de proprietate, considerăm că trebuie sa definim noţiunea de drept de proprietate şi...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Dreptul de Proprietate Privata

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Te-ar putea interesa și

Modul de Dobândire a Dreptului de Proprietate Privată

I. Proprietatea privată 1. Definirea dreptului de proprietate Dreptul de proprietate privată este acel drept real asupra unor bunuri mobile sau...

Proprietatea privată în noul cod civil

INTRODUCERE „Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt...

Viciile posesiei

1.NOTIUNI GENERALE PRIVIND POSESIA 1.1 Scurt istoric Posesiunea are semnificație juridică pentru că este pusă realitatea aparentă în relație cu...

Limitele convenționale ale dreptului de propritate

1.Definiție În doctrina de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale dreptului de proprietate, cea mai completă dintre acestea fiind...

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în...

Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică

Definitia dreptului de proprietate- proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, a folosi si a dispune de un bun in mod exclusiv,...

Drept civil

Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare....

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Ai nevoie de altceva?