Drept Administrativ

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 22469
Mărime: 70.48KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Capitolul I

Introducere

1. Raporturile juridice de drept administrativ

Raporturile juridice de drept administrativ nu sunt altceva decât relaţii sociale care au intrat sub incidenţa unor norme de drept administrativ primind forma şi forţa juridică prevăzute de acestea. Preluând spre reglementare o sumă de relaţii sociale, dreptul administrativ le modelează, le dă un contur diferit de ceea ce ar fi fost fără intervenţia dreptului.

Privite astfel, raporturile juridice de drept administrativ apar ca o modalitate de concretizare a conţinutului normelor juridice, ca un moment necesar în realizarea funcţiilor sociale ale dreptului administrativ.

Pentru a se ajunge la un raport juridic de drept administrativ, este necesară apariţia unor împrejurări concrete prin care legea consfinţeşte naşterea, modificarea sau stingerea unor efecte juridice. Asemenea împrejurări analizate în sens generic, poartă denumirea de fapte juridice. Ele pot fi manifestări de voinţă ale oamenilor exprimate cu scopul de a produce efecte juridice (acte juridice ).

Oamenii pot intra în raporturi juridice de drept administrativ, urmărind realizarea unor interese personale, sens în care îşi exprimă voinţa (obţinerea unei autorizaţii de construcţie, a unui paşaport, permis de conducere auto, etc.) Alteori ei încheie raporturi juridice de drept administrativ impuşi fiind de anumite obligaţii ce izvorăsc din normele juridice imperative ce acţionează ca un comandament asupra comportamentului uman (supunerea la vaccinare în cazul epidemiilor; obligaţia de plată a impozitului, a unor taxe etc. )

Sunt situaţii când apariţia unor raporturi juridice de drept administrativ este determinată de producerea unor fapte exterioare nedorite de către subiecte. Astfel, un eveniment rutier cu distrugerea din culpă a unui autoturism, naşte un raport juridic între autorul faptei şi victimă, deşi nici una dintre părţi nu a dorit efectele juridice.

Multitudinea şi diversitatea raporturilor juridice de drept administrativ este dată de complexitatea vieţii economice şi sociale, de nevoile reale ale oamenilor de a-şi realiza într-un cadru legal cele mai variate interese.

Administraţia publică, ca activitate şi ca sistem de organizare, reprezintă acţiunea unor oameni în raport cu alţi oameni, ceea ce înseamnă existenţa unor numeroase şi variate relaţii sociale.

Multitudinea şi varietatea activităţilor şi a formelor de organizare a sistemului administraţiei publice impun cu necesitate reglementarea juridică. Normele juridice constituie o modalitate importantă de introducere a ordinii în organizarea şi funcţionarea sistemului administraţiei publice, oferind un criteriu obiectiv de apreciere a conduitei oamenilor care realizează administraţia publică.

Necesitatea reglementării juridice a administraţiei publice, în condiţiile statului de drept, derivă din natura obiectului acestei activităţi.

După cum am arătat, administraţia publică are ca obiect realizarea valorilor politice, care exprimă interesele generale ale societăţii, interese care sunt formulate prin lege. Sistemul administraţiei publice are de organizat, în acest fel, prin definiţie, realizarea în concret a legii. Având de asigurat executarea legii, sistemul administraţiei publice este instrumentul cu ajutorul căruia se realizează dreptul. Pentru a răspunde acestei misiuni, administraţia publică, ca activitate şi ca sistem de organizare, trebuie să fie, de asemenea, supusă dreptului. În felul acesta se conturează marele principiu al legalităţii administraţiei publice care caracterizează statul de drept.

2. Principiul legalităţii administraţiei publice

Conform acestui principiu, toate acţiunile care compun administraţia publică, ca activitate şi toate formele de organizare a sistemului prin care sunt înfăptuite în principal aceste acţiuni trebuie să se întemeieze pe lege. Din acest punct de vedere, sistemul administraţiei publice este expresia legii şi instrumentul acesteia.

Principiul legalităţii administraţiei publice are la bază legea în sensul restrâns al termenului, ca act juridic care provine de la organele puterii legiuitoare. Urmează, de aici, că orice acţiune a administraţiei publice trebuie să se întemeieze pe dispoziţiile legii, considerate în sensul strict al termenului. Deci, legea este o bază de referinţă în aprecierea administraţiei publice, atât ca activitate cât şi ca sistem de organizare.

În ceea ce priveşte organizarea sistemului a administraţiei publice, semnificaţia principiului legalităţii este suficient de clară arătându-ne că orice formă de organizare a sistemului a administraţiei publice trebuie să se întemeieze pe lege.

Principiul legalităţii administraţiei publice trebuie interpretat dinamic, în sensul obligaţiei organelor administraţiei publice de a acţiona punând în executare legea şi de a lua măsurile care se impun inclusiv cele de constrângere, pe baza şi în executarea legii, în scopul restabilirii ordinii juridice încălcate. Această interpretare decurge din însăşi menirea administraţiei publice ca slujitoare a intereselor generale ale societăţii, exprimate în lege. De asemenea, numai această interpretare a principiului legalităţii administraţiei publice poate explica particularităţile dreptului administrativ care, admite actul administrativ implicit dedus din inacţiunea organelor administraţiei publice.

3. Normele juridice aplicabile sistemului administraţiei publice

Arătând necesitatea reglementărilor juridice ale administraţiei publice şi a aplicării principiului legalităţii în sistemul acestei administraţii, se pune problema de a şti care este sursa acestor norme de drept.

Ca să răspundem acestor întrebări trebuie să ţinem seama de diversitatea problemelor la care se referă reglementarea juridică cu privire la administraţia publică, considerată ca activitate şi ca sistem de organizare.

Diversitatea situaţiilor la care se referă normele juridice în legătură cu administraţia publică implică varietatea reglementărilor juridice aplicabile administraţiei publice.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul Aplicabil Administratiei Publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?