Drept Civil - Ramura de Drept

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drept Civil - Ramura de Drept.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Aliona Ciocirlan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Partea generală a Dreptului Civil 6
- 1.1. Noţiunea de drept civil 6
-1.2. Obiectul şi metoda de reglemetare 8
-1.3. Izvoarele dreptului civil 11
- 1.4. Principiile dreptului civil 18
- 1.5. Subiectele dreptului civil 22
Capitolul II. Partea specială a Dreptului Civil 27
- 2.1. Contractul civil – instuţie a dreptului civil 27
- 2.2. Obligaţiile delictuale 30
- 2.3. Dreptul succesoral 32
Concluzie 35
Bibliografie 37

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei

Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi timpuri pe jurişti şi autorităţile publice, interes ce se poartă atît cu privire la studierea dreptului, cît şi la aplicarea lui.

Ceea ce îşi propune să cerceteze această disciplină, este studiul ştiinţei dreptului civil, adică studiul acelei ramuri a ştiinţei juridice care are ca obiect de studiu raportul juridic civil, privit nu izolat, ci în contextul raporturilor sociale în care el se integrează.

Dupa cum s-a arătat şi în literatura de specialitate, ştiinţa dreptului civil nu se poate mărgini la o simplă interpretare de texte, ci are menirea să examineze aceste texte pornind de la izvoarele lor sociale, să descifreze ceea ce este specific influenţei active pe care legislaţia o exercită asupra relaţiilor sociale reglementate şi să desprindă în perspectivă căile de perfecţionare a reglementărilor date.

Neputînd intra totuşi în studiul amanunţit al acestor discipline, ne vom mulţumi să trasăm liniile generale, să evidenţiem principiile şi categoriile de bază ale acestei ramuri de drept. În consecinţă, ne vom ocupa succesiv de caracterizarea generală a dreptului civil, izvoarele şi principiile, persoana fizica şi cea juridică, contractele ca instituţie a acestei ramuri, proprietatea, obligatiile civile, şi principiile succesiunilor.

Scopul şi Obiectivele cercetării. Scopul cercetărilor efectuate în prezenta lucrare constituie o analiză complexă a ramurii dreptului civil prin formularea definiţiei, determinarea caracterelor acestei ramuri şi principiilor ce guvernează acest subsistem de drept, stabilirea instituţiilor componente prin analiza minuţioasa a acestora.

În prezentul proiect juridic ne-am propus atingerea urmatoarelor obiective:

- cercetarea şi concretizarea noţiunii de drept civil;

- determinarea locului dreptului civil în sistemul de drept al Republicii Moldova;

- Studierea în parametri generali a principalelor instituţii a dreptului civil (personae, principii, obligaţii civile, succesiunea);

- Cercetarea modului de apariţie a diferitor instituţii a dreptului civil;

- Descoperirea punctelor tangenţiale dintre institutele dreptului civil moldovenesc şi dreptul civil român;

- Descoperirea lacunelor sau incertitudinilor legale în material dreptului civil;

- Precizarea unor termeni utilizaţi în legislaţia civilă.

Metodologia ştiinţifică utilizată.

La elaborarea proiectului de cercetare ştiinţifică în calitate de bază metodologică au servit metoda sistematică, istorico-juridică, metoda de analiză sinteză, metoda comparativă, inducţia, deducţia şi alte metode general-ştiinţifice, toate cercetările efectuate fiind îndreptate spre asigurarea simplităţii şi certitudinii lucrării.

Importanţa lucrării rezidă din complexitatea temei abordate. S-a încercat studierea în ansamblu a dreptului civil ca ramură de drept, totodată încercîndu-se a se face o caracterizare generală a pincipalelor instituţii ale dreptului civil. Deasemenea lucrarea în cauză este elaborată în baza prevederilor legale actuale şi a indicaţiilor Curţii Supreme de Justiţie, astfel făcîndu-se un studiu în ansamblu a ştiinţei dreptului civil.

Structura lucrării.

Prezentul proiect este structurat în două capitole, divizate în paragrafe. Proiectul are la bază analiza teoretică a noţiunilor şi prevederilor legale, a practicilor de aplicare în domeniul dreptului civil.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil - Ramura de Drept.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Economie Generală şi Drept”