Dreptul artiștilor executanți sau interpreți

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4879
Mărime: 32.03KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Bodoasca
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

1.1 Dreptul proprietăţii intelectuale – generalităţi.

1.2 Conexiuni între drepturile artiştilor interpreţi şi executanţi şi celelalte drepturi ale proprietăţii intelectuale.

1.3 Noţiuni generale şi caracteristicile drepturilor conexe.

2.1 Drepturile artiştilor interpreţi şi executanţi – introducere.

2.2 Protecţia juridică a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi.

2.3 Transmiterea drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi.

2.3.1 Transmiterea prin liceenta.

2.3.2 Transmiterea prin cesiune.

3.1 Bibliografie.

Extras din document

1. Dreptul proprietăţii intelectuale - generalităţi

Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii . În definirea termenului de proprietate intelectuală este inclusă totalitatea drepturilor asupra creaţiilor geniului uman referitoare la opere literare, artistice, ştiinţifice, invenţiile din toate domeniile, descoperirile ştiinţifice precum şi drepturile aferente activităţii intelectuale în domeniile industrial, ştiinţific, literar şi artistic. Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi de monopol. Acestea acordă un drept exclusiv proprietarului de a utiliza obiectul protecţiei şi de a interzice utilizarea acestuia de către terţi, fără acceptul persoanei îndreptăţite.

Dreptul proprietății intelectuale a primit o consacrare definitivă și oficială o dată cu încheierea convenției instituind Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) care a fost semnată la 14 iulie 1967 la Stockholm, ea cuprinzând patru mari domenii :

· Drepturi de autor pentru operele literare și artistice

· Drepturile conexe dreptului de autor - Sunt protejate ca drepturi conexe interpretările sau execuțiile artiștilor interpreți sau executanți, înregistrările sonore sau fonogramele producătorilor de astfel de înregistrări sau fonograme, emisiunile organismelor de radio și televiziune.

· Dreptul de proprietate industrială

· Alte drepturi de proprietate intelectuală neincluse în primele categorii.

Unul dintre primele patente în lume a fost cel a lui Samuel Hopkins din Philadelphia , care a primit patentul numărul 1 în 31 iulie 1790 care era o îmbunătăţire în producerea carbonatului de potasiu cu ajutorul unor maşinării create de el. Binenteles în cuprinsul acelui patent, era descris cu atenţie şi detalii întregul proces de fabricaţie, fapt ce era important din punct de vedere al individualizării produsului. Incredibil de reţinut este că acesta a fost semnat de către preşedintele George Washington, procurorul general Edmund Randolph şi secretarul de stat Thomas Jefferson, rezultă această importantă dată patentelor şi drepturilor proprietăţii intelectuale pe care o găsim şi în zilele noastre în sua, fiind ţara cu cele mai mult patente înscrise.

Titularul drepturilor de autor asupra unei opere protejate beneficiază în mod tradiţional de două mari categorii de prerogative : drepturile patrimoniale şi drepturile morale.

Drepturile patrimoniale permit autorului să obţină un beneficiu financiar legitim din reproducerea şi din difuzarea acestor opere atunci când el le-a autorizat.

Într-adevăr, titularul drepturilor de autor este liber să autorizeze reproducerea operei sale (dreptul de reproducere) şi comunicarea ei către public (drept de reprezentare). El poate, exercitându-şi

Drepturile patrimoniale, să instituie măsuri tehnice destinate să restrângă realizarea, faţă de operele sale, a unor acte neautorizate sau nepermise de lege.

Drepturile morale protejează şi mai mult calitatea de autor şi permit să te opui unei utilizări care ar denatura opera sau să revendici ca numele autorului să fie menţionat.

Proprietatea intelectuală este intangibilă chiar dacă manifestarea sa exterioară este una vizibilă sau exprimată material. Astfel, o pictură este un obiect tangibil, dar obiect al proprietăţii intelectuale îl reprezintă creativitatea autorului.

În legislaţia română, proprietatea intelectuală privită sub cele două ramuri ale sale, proprietatea industrială şi drepturile de autor respectiv drepturile conexe pe de altă parte, reprezintă unul dintre motoarele ecomoniei dacă luăm în considerare că dezvoltarea industrială, creeare de lucruri noi, ştiinţa şi tehnologia sunt adevăratele propulsatoare a acesteia. Cel mai bun exemplu în acest domeniu este revoluţia industrială din Anglia, care a reuşit pe parcursul a 50 de ani, de la creeare motorului cu aburi până la maşina de tors sau cusut şi chiar importante descoperiri în metalurgie, să se propulseze în cea mai puternică ţară şi economie din lume.

Proprietatea intelectuală este rezultatul unei activităţi umane chiar dacă în timpul creaţiei intervine şi un aparat, precum computerul în cazul persoanei care realizează un program pentru calculator.

Drepturile intelectuale au o durată limitată sau nelimitată în timp : invenţiile, dreptul de autor au o durată limitată, pe când dreptul moral al unui artist de a opri distrugerea operei sale este nelimitat în timp.

Bibliografie

1. www.Wikipedia.com

2. www.uspto.gov

3. Legea nr 8/1996

4. Bodoașcă, Teodor, Dreptul proprietatii intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

5. Eminescu, Yolanda, Dreptul de autor, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997

6. Ros, Viorel, Dreptul proprietatii intelectuale, Editura Global Lex, Bucuresti

Preview document

Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 1
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 2
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 3
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 4
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 5
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 6
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 7
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 8
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 9
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 10
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 11
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 12
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 13
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 14
Dreptul artiștilor executanți sau interpreți - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Artistilor Executanti sau Interpreti.docx

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Formă ale Căsătoriei

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Protecția specială a copilului

Reglementarile juridice au tinut intotdeauana seama de situatia speciala a copilului determinata de vulnerabilitatea si nevoia sa de ocrotire ,in...

Uniunea Națională a Notarilor Publici

ISTORIC Instituţia, în forma ei actuală, datează din 17 noiembrie 1995, data la care fostele Notariate de Stat şi-au încheiat activitatea, luând...

Considerații Generale asupra Ministerului Public

Consideraţii generale asupra Ministerului Public 1.1. Apariţia şi evoluţia atribuţiilor procurorului. Iniţial, funcţia procurorilor a fost aceea...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Infractiuni Cuprinse in Legea 8-1996 Privind Drepturile de Autor si Drepturile Conexe

1. CONSIDERATII GENERALE Evolutia neasteptata a noilor tehnici de comunicare si difuzare (ale caror efecte sunt puternic simtite) din ultimii ani...

Te-ar putea interesa și

Dreptul proprietății intelectuale

Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Aspectele Comerciale ale Drepturilor de Proprietate Intelectuala - Acord Multilateral Important al OMC

INTRODUCERE Pentru început este extrem de important de afirmat faptul ca lucrarea de fata nu îsi propune o abordare juridica a proprietatii...

Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală

Secţiunea 1. GENERALITĂŢI Prin proprietatea intelectuală se înţelege posesiunea drepturilor asupra creaţiilor umane în domeniile tehnicii,...

Managementul Activității de Impresariat Artistic

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA TEMATICII LUCRĂRII 1.1.Introducere si motivaţia temei Tematica abordată în aceasta lucrare nu este...

Drepturile Morale ale Autorilor de Opere

In Romania, protectia proprietatii intelectuale, are o traditie indelungata, astfel inca din 1862 Legea Presei, avea prevederi referitoare la...

Proprietate Intelectuala

In privinta obiectului Dreptului de proprietate intelectuala evidentiem 2 laturi : dreptul de autor ; dreptul de proprietate industriala....

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Ai nevoie de altceva?