Dreptul de proprietate privată

Referat
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4000
Mărime: 24.23KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandra Bolint
Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” ,Sibiu

Cuprins

1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate

1.1. Definitia dreptului de proprietate

1.2. Caracterele generale ale dreptului de proprietate

1.3. Obiectul si intinderea dreptului de proprietate

2. Dreptul de proprietate privata

3. Modalitati juridice ale dreptului de proprietate 4. Restrictii privind exercitarea dreptului de proprietate

5. Modurile generale de dobândire a dreptului de proprietate

5.1.Conventia

5.2.Accesiunea

5.3.Prescriptia achizitiva (uzucapiunea)

5.4.Prescriptia instantanee asupra bunurilor mobile

5.5.Traditiunea

5.6.Ocupatiunea

5.7.Hotararea judecatoreasca

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

DREPTUL DE PROPRIETATE

1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate.

Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate pentru ca el oferă titularului sau exerciţiul tuturor facultatilor, tuturor prerogativelor pe care legea le cunoaşte.

1. Posesia

Prin posesie, in vorbirea uzuala, se intelege ,,deţinerea unui lucru” , ,,a avea stăpânire un lucru” etc.

Codul civil roman (art. 1846 ) defineşte posesia ca fiind ,,deţinerea unui lucru” sau ,,folosirea unui drept”, de noi insine sau de altul in numele nostru.

Posesia nu trebuie confundata cu detenţia. Esenţial, pentru posesie, este existenta elementului intenţional - ,,animus”-; adică stăpânesc un anumit lucru pentru mine (sunt proprietarul acestuia), spre deosebire de detenţie, numita si detenţie precara, unde lipseşte elementul intenţional, animus, fiind prezent numai elementul corpus, adică deţinerea materiala a lucrului; de exemplu, deţin un lucru proprietatea altuia, in numele acestuia, pentru ca aşa a dorit proprietarul cand mi-a lăsat lucrul in păstrare ori mi l-a închiriat etc.

Asadar, putem concluziona ca posesia este un mijloc indispensabil fiecarui proprietar pentru a-si realiza scopul sau, adica utilizarea economica a proprietatii sale. Orice proprietar trebuie sa aiba posibilitatea materiala de a se folosi de bunul avut in proprietate, in caz contrar proprietatea ar ramane doar o simpla utopie.

2. Folosinţa - ,,jus utendi” si ,,jus fruendi”

Folosinta reprezinta acea prerogativa in virtutea careia proprietarul poate sa intrebuinteze bunul in interesul sau (,,jus utendi”) si poate sa culeaga fructele acestuia (,,jus fruendi”), fie ca sunt naturale, industriale ori civile. In acest sens, art. 482 Cod civil prevede ca: ,,Proprietatea unui lucru mobil sau imobil de drept asupra tot ce produce lucrul si asupra a tot ce uneşte ca accesoriu cu lucrul, intr-un mod natural sau artificial”.

3. Dispozitia - ,,Jus abutendi”.

Reprezinta prerogativa proprietarului de a dispune liber de bunul avut in proprietatea sa.

In acest sens, proprietarul are libertatea de a hotari soarta acelui bun, putand sa-l înstrăineze contra unui beneficiu mulţumitor sau gratuit, sa-l închirieze, sa-l lase moştenire, sa-l abandoneze ori sa-l distrugă. Exercitarea acestui drept trebuie sa se desfasoare in limitele determinate de lege, urmărind realizarea intereselor sale fara ca aceste acţiuni sa prejudicieze alta persoana. Exercitarea abuziva a dreptului de proprietate atrage după sine răspunderea juridica a titularului dreptului, vinovat de savarsirea abuzului respectiv.

1.1. Definitia dreptului de proprietate

După aceste noţiuni privind dreptul de proprietate si având in vedere si definiţia data de Codul civil roman: ,,Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege” , dar exista o definiţie mult mai completa care sa corespunda normelor juridice este următoarea:

Dreptul de proprietate este acel drept real in virtutea căruia titularul dreptului, persoana fizica sau juridica, este indreptatit sa posede, sa folosească si sa dispună de un lucru in mod exclusiv si absolut, prin putere proprie si in interes propriu, insa in limitele determinate de lege.

1.2. Caracterele generale ale dreptului de proprietate

1. Dreptul de proprietate este un drept absolut

Caracterul absolut al dreptului de proprietate rezulta chiar de dispoziţia Codului civil, care precizează acest lucru: ,,proprietarulunui lucru se bucura si dispune de acesta in mod exclusiv si absolut” . Făcând parte din categoria drepturilor absolute, dreptul de proprietate conferă titularului puteri nelimitate in privinţa folosirii economice a lucrului, precum in ceea ce priveşte soarta juridica a acestuia.

Puterea proprietarului asupra lucrului avut in proprietate se poate manifesta prin doua modalitati:

a) prin acte materiale de folosinţa si de consumaţie, de exemplu, citesc cartea, locuiesc apartamentul, mă deplasez cu automobilul.

b) prin acte juridice, cum ar fi: înstrăinez imobilul prin vânzare ori donaţie, închiriez apartamentul, las prin testament bunurile din patrimoniul meu unor persoane etc.

Caracterul absolut al dreptului de proprietate trebuie interpretat astfel: titularul dreptului de proprietate asupra unui lucru are posibilitatea de a trage toate foloasele, de a profita de utilitatile pe care acesta le conferă si de a savarsi actele juridice care răspund intereselor proprietarului.

2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv

Caracterul ,,exclusiv” al dreptului de proprietate poate fi privit intr-un dublu sens:

a) in sens general si comun tuturor drepturilor reale, dreptul de proprietate este un ,,drept exclusiv”, pentru ca este opozabil oricărei persoane. De exemplu, o persoana este unui teren, ea poate împiedica pe oricine ar dori sa treacă pe acel teren, fara incuviintarea sa, chiar daca trecerea nu i-ar cauza nici un prejudiciu material. De aici apare si dreptul de a cere si a obţine despăgubiri in vederea acoperirii pagubelor suferite prin încălcarea acestui drept.

b) dreptul de proprietate este un drept exclusiv, specific dreptului de proprietate, pentru ca numai proprietarul este singurul indreptatit sa exercite cele trei prerogative conferite acestui drept: posesia, folosinţa si dispoziţia. Fătul ca este un drept exclusiv, da dreptul proprietarului de a revendica bunul in mana oricărui s-ar găsi.

2. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu

Proprietatea este un drept perpetuu intr-un dublu sens:

a) proprietatea nu este limitata in timp, pentru ca ea trece de la titularul actual la urmaşii săi direcţi sau la acei cărora le-a transmis dreptul prin acte cu titlu oneros ori cu titlu gratuit, iar de la aceştia la urmaşii lor si aşa mai departe. Pentru acest motiv se spune ca dreptul de proprietate este un drept ,,cesibil” si ,,transmisibil”, atât timp cat exista bunul asupra cărui s-a dobândit dreptul;

b) dreptul de proprietate este un drept perpetuu, întrucât are o existenta independenta de exercitarea dreptului si, ca atare, nu se poate pierde prin nefolosinta decât prin situaţii expres prevăzute de lege, cum ar fi prescripţia achizitiva in cazul imobilelor si prescritia extinctiva in cazul tuturor mobilelor.

1.3. Obiectul si intinderea dreptului de proprietate

Obiect al dreptului de proprietate îl poate constitui orice bun mobil sau imobil, corporal sau incorporal.

Dreptul de proprietate asupra unui lucru se întinde nu numai asupra lucrului propriu-zis, ci si asupra a tot ce depinde de el, ca accesoriu, precum si la tot ceea ce produce el. De exemplu, in cazul proprietatii unui teren, obiectul proprietatii se întinde asupra suprafeţei solului, asupra plantaţiilor ce ar putea cuprinde, precum si a produselor ce se vor realiza pe suprafaţa respectiva.

Preview document

Dreptul de proprietate privată - Pagina 1
Dreptul de proprietate privată - Pagina 2
Dreptul de proprietate privată - Pagina 3
Dreptul de proprietate privată - Pagina 4
Dreptul de proprietate privată - Pagina 5
Dreptul de proprietate privată - Pagina 6
Dreptul de proprietate privată - Pagina 7
Dreptul de proprietate privată - Pagina 8
Dreptul de proprietate privată - Pagina 9
Dreptul de proprietate privată - Pagina 10
Dreptul de proprietate privată - Pagina 11
Dreptul de proprietate privată - Pagina 12
Dreptul de proprietate privată - Pagina 13
Dreptul de proprietate privată - Pagina 14
Dreptul de proprietate privată - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Dreptul de Proprietate Privata.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC

Capitolul I. Noţiunea și reglementarea dreptului de proprietate 1.1. Definiție Într-o societate organizată pe baza principiilor economiei de...

Dreptul la Proprietate Publica si Privata

I. Proprietatea şi dreptul de proprietate Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 1. Dreptul de proprietate şi proprietatea privată Într-o societate organizată pe baza...

Aspecte Legislative Cuprinse în Noul Cod Civil cu Privire la Dreptul de Proprietate Privată

1.Noțiuni introductive cu privire la dreptul de proprietate privată Prin noua reglementare se regăsesc la nivel normativ o serie de drepturi reale...

Dreptul de Proprietate Comună

1.Proprietatea comună. Proprietatea comună este o modalitate a dreptului de proprietate ce se caracterizează prin aceea că acesta aparţine...

Proprietatea Privată

CAP . 1 INTRODUCERE Noul Cod civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, dar intrarea sa în vigoare a fost amânată până la...

Dreptul de proprietate privată în România

1. Notiuni generale ale dreptului de proprietate Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si...

Te-ar putea interesa și

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Dreptul la Proprietate Publica si Privata

I. Proprietatea şi dreptul de proprietate Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de...

Aspecte Juridice privind Dreptul la Proprietate Privata - Aspecte Teoretice si Practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 1. Dreptul de proprietate şi proprietatea privată Într-o societate organizată pe baza...

Modul de Dobândire a Dreptului de Proprietate Privată

I. Proprietatea privată 1. Definirea dreptului de proprietate Dreptul de proprietate privată este acel drept real asupra unor bunuri mobile sau...

Ai nevoie de altceva?