Dreptul de Servitute

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2619
Mărime: 19.81KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cebuc Iuliana
prezentat in cadrul sesiunii de cercetare stiintifica a Universitatii "Constantin Brancoveanu

Cuprins

1.Definirea dreptului de servitute

2.Caracterele dreptului de servitute

3.Clasificarea servitutilor

4.Servitutile naturale

5.Servitutile legale

6.Servitutile conventionale

7.Exercitarea dreptului de servitute

8.Stingerea dreptului de servitute

Extras din document

Dreptul de servitute

Prin DEZMEMBRAMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE intelegem acele drepturi reale care rezulta din separarea prerogativelor de care se bucura proprietarul.

1.Definirea dreptului de servitute

Codul civil defineste servitutea ca fiind „o sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil având un alt stapân”.Notiunea de uz si utilitate a imobilului trebuie interpretata într-un sens foarte larg, admitând ca o servitute poate avea drept obiect simplul agrement al fondului dominant.

Spre deosebire de celelalte dezmembraminte ale dreptului de proprietate, servitutea nu presupune desprinderea unor atribute ale proprietarului si exercitarea lor de catre o alta persoana, ci constituie o simpla sarcina, o limitare a exercitiului atributelor proprietatii, fara ca proprietarul sa fie total lipsit de vreuna dintre acestea.

2.Caracterele dreptului de servitute

a) servitutea e un DREPT asupra bunului altuia, considerat în doctrina o derogare de la ordinea normala a lucrurilor care este libertatea fondurilor.

b) exercitarea servitutii e conditionata de existenta a doua imobile, de cele mai multe ori învecinate, apartinând unor proprietari diferiti. Imobilul în favoarea caruia e stabilita servitutea se numeste fond dominant, iar cel asupra caruia se exercita se numeste fond aservit.

c) servitutea are caracter REAL. Ea se poate stabili numai cu privire la imobilele prin natura lor. Nici imobilele prin destinatie si nici cele prin obiectul la care se aplica nu sunt susceptibile de a forma obiectul dreptului de servitute.

d) servitutea e un ACCESORIU al fondului, urmând soarta acestuia. Ea nu poate fi urmarita, ipotecata sau înstrainata independent de acesta, ci numai împreuna cu fondul dominant caruia îi profita.

e) spre deosebire de uzufruct, uz sau abitatie, servitutea e PERPETUA , caracter ce decurge din accesorialitatea sa fata de proprietatea fondului dominant. Cu toate acestea partile pot conveni limitarea în timp a exercitiului dreptului de servitute.

f) servitutea are CARACTER INDIVIZIBIL, ea se datoreaza de întreg fondul aservit si profita întregului fond dominant.

3.Clasificarea servitutilor

Servitutile pot fi clasificate dupa mai multe criterii, dintre care:

a) Dupa cum proprieterul fondului dominant are dreptul de a savârsi anumite acte de folosinta asupra fondului aservit (ex. servitutea de trecere) ori proprietarul fondului aservit e restrictionat în exercitiul dreptului sau sunt : servituti pozitive si servituti negative.

b) În functie de natura fondului: servituti urbane si servituti rurale. Potrivit art. 621 Cod civil, servitutile se numesc urbane atunci când sunt stabilite în folosul unei cladiri, indiferent daca aceasta este situata la oras sau la tara. Servitutile rurale sunt constituite în folosul unui teren.

c) În functie de modul de exercitare: servituti continue si servituti discontinue.Servitutile continue sunt acele servituti al caror exercitiu este continuu, fara ca pentru aceasta sa fie nevoie de faptul actual al omului. De exemplu: servitutea de scurgere a apelor, servitutea de vedere.

Dimpotriva, servitutile necontinue pentru a fi exercitate presupun faptul actual al omului, cum ar fi apre exemplu servitutea de trecere, servitutea de a scoate apa dintr-o fântâna.

Ceea ce determina prin urmare caracterul continuu sau necontinuu al servitutiei nu este continuitatea sau necontinuitatea exercitarii ei, ci daca servitutea pentru a fi exercitata presupune sau nu faptul actual al omului. Asa spre exemplu, desi servitutea de scurgere a apei e o servitute continua, fiindca apa se scurge fara interventia faptului omului, totusi exercitiul unei asemenea servituti nu este continuu, fiindca nu ploua în mod permanent. Daca însa apa se scurge dintr-o pompa manuita de un om, servitutea va fi necontinua, fiindca presupune faptul actual al omului, chiar daca apa s-ar scurge în mod continuu.

d) Dupa felul de a se manifesta în exterior: servituti aparente si servituti neaparente. Servitutile sunt aparente când se exercita sau se recunosc prin semne sau lucrari exterioare. De exemplu: servitutea de trecere presupune un drum, o poteca, cea de vedere presupune existenta unei ferestre.

Servitutile neaparente sunt cele care nu presupun semne sau lucrari esterioare, cum ar fi servitutea de a nu zidi pe un fond sau de a zidi numai pâna la o anumita înaltime.

Preview document

Dreptul de Servitute - Pagina 1
Dreptul de Servitute - Pagina 2
Dreptul de Servitute - Pagina 3
Dreptul de Servitute - Pagina 4
Dreptul de Servitute - Pagina 5
Dreptul de Servitute - Pagina 6
Dreptul de Servitute - Pagina 7
Dreptul de Servitute - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Dreptul de Servitute
    • bibliografie.doc
    • cuprins.doc
    • servitutea.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Servitute

I.DREPTUL DE SERVITUTE 1.1Caracterele dreptului de servitute. În literatura de spacialitate uzufructul, uzul, abitaţia, sunt considerate...

Inscrierile in Cartea Funciara

Publicitatea imobiliara detine un rol foarte important, intr-un stat de drept, asigurand securitatea statica si dinamica a circuitului juridic...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Contracte Speciale

Materia contractelor speciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice cu ajutorul carora se efectueaza circulatia, folosinta si...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate

Noţiune. Reglementare Modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt mijloacele juridice (acte şi fapte juridice) prin care acest drept se...

Atributiile si Functiile Presedintelui Romaniei

1.Consideraţii generale Instituţia şefului de stat îşi are obârşia în chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Din totdeauna colectivităţile...

Drepturile Subiective Civile, Elemente ale Continutului Raportului Civil

I. Dreptul subiectiv civil - definiţie Specialiştii din cadrul dreptului civil concep în mod diferit noţiunea de drept subiectiv civil,...

Continutul Raportului Juridic Civil - Dreptul Subiectiv Civil

CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL DREPTUL SUBIECTIV CIVIL DEFINITIA DREPTULUI SUBIECTIV CIVIL Dreptul subiectiv civil este posibilitatea...

Ai nevoie de altceva?