Dreptul la proprietate publică și privată

Referat
7.9/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 11323
Mărime: 60.33KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. I. Proprietatea şi dreptul de proprietate
 2. 1.1. Importanţa cunoaşterii problemei dreptului de proprietate în condiţiile economiei de piaţă
 3. 1.2. Definiţia dreptului de proprietate
 4. 1.3. Caracterele dreptului de proprietate
 5. 1.4. Formele dreptului de proprietate
 6. II. Dreptul de proprietate publică
 7. 2.1. Noţiune
 8. 2.2. Definiţia dreptului de proprietate publică
 9. 2.3. Titularii dreptului de proprietate publică
 10. 2.4. Caracterele juridice ale proprietăţii publice
 11. 2.5. Obiectul dreptului de proprietate publică
 12. 2.6. Modurile de dobândire şi de stingere a dreptului de proprietate publică
 13. III. Dreptul de proprietate privată
 14. 3.1. Definirea noţiunii dreptului de proprietate şi caracterele acesteia
 15. 3.2. Titularii dreptului de proprietate privată
 16. 3.3. Obiectul dreptului de proprietate privată
 17. 3.4. Regimul juridic al bunurilor proprietate privată
 18. IV. Speţe din practica judiciară
 19. 4.1. Dreptul de proprietate publică
 20. 4.2. Dreptul de proprietate privată
 21. Bibliografie

Extras din referat

I. Proprietatea şi dreptul de proprietate

Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de stăpân al unui lucru, dispunerea de acesta după bunul plac pentru satisfacerea nevoilor proprii, afirmareaacestor prerogative faţă de terţi, cărora li s-a pretins să le recunoască şi să le respecte, s-au născut înaintea dreptului.

Apropierea unui bun decătre o persoană, puterile pe care aceasta le exercită asupra bunului, rasporturile ce se pot stabili între persoane cu privire la bunuri, în scopul satisfacerii nevoilor proprii dar şi a celor specifice comunitătii din carte face parte, nu sunt invenţii ale legiuitorului. Acesta nu a făcut decât să sistematizeze şi să organizeze raporturile de proprietate născute anterior, în acord cu ceea ce s-a considerat a fi interesul dominanat al societăţii situate pe o anumită treaptă a evoluţiei sale.

Proprietatea, ca realitate economică şi socială, a constituit astfel premisa naşterii dreptului deproprietate, ea devenind un astfel de drept îndată ce a intrat în atenţia autorităţii statale şi a făcut obiectul regelementărilor. Anterior acestei regelemetări, proprietatea era mai puternică, în sensul că exercitarea sa de către stăpânul bunului nu cunoştea alte limitări decât cele consimţite prin respectarea tradiţiilor comunităţii căreia acesta îi aparţinea. Reglementarea proprietăţii şi transformarea sa în drept de proprietate a adus cu sine şi o serie de limitări, statul arogându-şi poziţia de exponenet al interesului general al societătii şi edictând reguli precise pentru exercitarea sa. În acelaşi timp, proprietatea a fost întărită prin garantarea dreptului de proprietate, crearea cadrului juridic necesar apărării sale faţă de eventuale încălcări de către terţi, dar şi prin extinderea câmpului său aplicativ asupra a noi domenii individuale.

Proprietatea nu putea rămâne în afara sferei de reglementare a dreptului pentru că ea reprezintă premisa oricărei activităţi economice, adică premisa funcţionării motorului oricărei societăţi iar finalitatea dreptului este tocmai aceea de a organiza şi asigura funcţionarea societăţii.

Pentru redactorii Codului civil francez, exponenţi ai ideilor Revoluţiei franceze, dreptul de proprietate este un drept natural, inerent fiinţei umane. Aşa se explică puţinele limitări pe care codul le aduce dreptului de proprietate. Aceşti redactori au avut însă înţelepciunea să prevadă că evoluţia societăţii ar putea impune noi limitări şi au creat premiza ca acestea să poată fi create prin lege.

Limitările sunt impuse de necesitatea armonizării intereselor titularului dreptului de proprietate cu cele ale altor titulari de drepturi, dar şi cu cele ale comunităţii .

Importanţa dreptului de proprietate pentru indivizi şi pentru societate a condus şi la includerea în cuprinsul regelemtăilor internaţionale consacrate drepturilor omului a unor prevederi menite să protejeze dreptul de proprietate privată.

În art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul 1948, se prevede că orice persoană are dreptul la proprietate şi nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa.

La rândul său, Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,adoptată la 4 noiembrie 1950 de statele membre ale Consiliului Europei, prin art. 1 alin. (1) din Protocolul adiţional nr. 1, adoptata în anul 1952 include dreptul de proprietate in categoria drepturilor omului. Prevedrea citată este în sensul că orice persoană fizică ori juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale şi nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

În jurisprudenţa adoptată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a statuat că noţiunea de „bunuri”, utilizată de art. 1 al Protocolului nr. 1 are o semnificaţie autonomă şi include nu numai proiprietatea bunurilor corporale dar şi alte drepturi reale cum sunt dreptul de servitute, dreptul de uzufruct sau dreptul de concesiune .

Preview document

Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 1
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 2
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 3
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 4
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 5
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 6
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 7
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 8
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 9
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 10
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 11
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 12
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 13
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 14
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 15
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 16
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 17
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 18
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 19
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 20
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 21
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 22
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 23
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 24
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 25
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 26
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 27
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 28
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 29
Dreptul la proprietate publică și privată - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Dreptul la Proprietate Publica si Privata.doc

Alții au mai descărcat și

Proprietatea Publica. Domeniul Public

Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de stăpân al unui lucru, dispunerea de acesta după...

Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți

CAPITOLUL 1. DREPTUL DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Proprietatea comună poate fii definită ca fiind, aceea...

Drept civil - dreptul de proprietate - acțiuni, posesorii

1.Consideraţii generale asupra posesiei şi acţiunilor destinate a o apăra Acţiunile posesorii au o istorie îndelungată, fiind cunoscute încă...

Dreptul de proprietate privată

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate

Noţiune. Reglementare Modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt mijloacele juridice (acte şi fapte juridice) prin care acest drept se...

Modalități de dobândire a proprietății

NOTIUNI GENERALE Modurile de dobandire a proprietatii sunt mijloacele juridice prin care se dobandeste o proprietate. Ele sunt enumerate in art....

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată în Noul Cod Civil

Capitolul I. Aspecte teoretice și legale privind proprietatea privată 1.1. Definirea conceptului de proprietate privată Conform prevederilor...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice

CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică 1.1. Dreptul de proprietate Istoria fiecărei societăți...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Ai nevoie de altceva?