Dreptul Muncii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dreptul Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Contractul individual de munca este o întelegere încheiata în scris, prin care o parte-salariatul- se obliga la prestarea în timp a unei munci în folosul si în subordinea celeilalte parti-angajatorul-iar acesta îi asigura, la rândul sau, plata salariului si conditii adecvate de munca.

Elementele esentiale ale contractului individual de munca sunt: partile (subiectele), felul muncii, salariul si locul muncii.

Contractul individual de munca prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:

- este guvernat de principiul libertatii de vointa, cu respectarea normelor imperative ale legii;

- este un contract numit adica este reglementat ca atare prin norme de drept al muncii;

- nu poate avea decât doua parti:salariatul si angajatorul.

- obligatia salariatului este de a face (a munci) si, consecinta, trebuie executata în natura (prin munca), neputând fi niciodata preschimbata în dezdaunari.La rându sau, nici angajatorul nu poate sa execute el obligatia de a munci pe cheltuiala salariatului sau.

- are un caracter bilateral (sinalagmatic), întrucât da nastere la drepturi si obligatii reciproce între parti, cauza obligatiei uneia dintre ele constituind-o executarea obligatiei celeilalte.

- este un contract cu titlu oneros, deoarece partile obtin reciproc o contraprestatie, în schimbul aceleia pe care s-au obligat sa o efectueze .

-

- are un caracter comutativ, deoarece atât prestatia, cât si cea a angajatorului sunt cunoscute înca de la început, din momentul încheierii contractului.

- se încheie intuitu personae (cu luarea în considerare a calitatilor persoanei care urmeaza a presta munca si, respectiv, a conditiilor pe care le ofera angajatorul.

- este un contract cu executare succesiva, în timp.

- nu poate fi afectat nici de o conditie suspensiva, nici o conditie rezolutorie; exceptional, poate fi afectat de un termen extinctiv (atunci când legea permite încheierea contractului individual de munca pe o durata determinata) sau de un termen suspensiv.

- are caracter consensual, încheindu-se prin simplu acord de vointa al partilor, forma scrisa fiind pretinsa de lege numai pentru proba contractului si nu pentru însasi existenta lui.

- pe parcursul executarii contractului, salariatul se subordoneaza fata de angajator.

Suspendarea contractului individual de munca

Suspendarea de drept încorporeaza situatiile cele mai numeroase si opereaza, indiferent de existenta unei manifestari de vointa a patilor, în cazurile prevazute de lege. Exista situatii în care salariatul se afla, ca urmare a propriei vointe, în situatia în care îi devin aplicabile dispozitii legale prevazând suspendarea contractului individual de munca.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Muncii.doc

Alte informatii

Suspendarea contractului de munca prin act unilateral al patronului