Efectele Actului Juridic Civil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Efectele Actului Juridic Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Muresan Laura, Potincu Cristian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1. Noţiunea de act juridic civil şi clasificarea acestora

1.1.Definirea actului juridic civil

Actul juridic civil este definit ca fiind o manifestare de vointă facută cu intenţia de a produce efecte juridice, adică a creea, modifica ori stinge raporturi juridice civile concrete.

Noţiunea de act juridic are două întelesuri şi anume: act juridic civil în sens de negotium (operaţiunea juridică în sine) sau act juridic civil in sens de instrumentum (documentul care atestă manifestarea de voinţă).

1.2.Clasificarea actelor juridice civile:

Criteriile în funcţie de care actele juridice pot fi clasificate sunt destul de numeroase.. Principalele criterii de clasificare şi categoriile de acte juridice corespunzătoare acestor criterii sunt următoarele:

a) După numarul părţilor: unilaterale, bilaterale si multilaterale

b) Din scopul urmărit la incheierea lor: cu titlu oneros şi cu titlu gratuit (cele cu titlu oneros se impart în acte comutative şi aleatorii iar cele cu titlu gratuit se impart în libertăţi şi acte dezinteresate)

c) După efectele produse: constitutive, translative şi declarative

d) După importanţa lor în raport cu un bun sau un patrimoniu, actele civile sunt: de conservare, de administrare si de dispoziţie

e) După natura conţinutului lor: acte patrimoniuale şi nepatrimoniale

f) După modul de încheiere: acte consensuale, solemne şi reale

g) După momentul cănd îşi produc efectele, se deosebesc actele între vii (inter vivos) şi actele pentru cauză de moarte (mortis causa)

h) După rolul voinţei părţilor în stabilirea conţinutului actului : acte subiective şi actele-condiţie

i) După legatura cu modalităţile (termen, condiţie, sarcină): acte pure, simple şi acte afectate de modalităţi

j) După raportul lor cu cauza: acte cauzale şi abstracte

k) După modul în care pot fi incheiate: acte strict personale şi actele care pot fi incheiate şi prin reprezentare

l) După reglementarea lor: actele numite (cele tipice) şi actele nenumite (cele atipice)

m) După modul lor de executare: actele cu executare dintr-o dată (uno ictu) şi acte cu executare succesivă

2. Noţiuni generale cu privire la efectele actului juridic civil

2.1. Noţiuni generale

Efectele actului juridic civil sunt drepturile subiective şi obligaţiile civile la care dă naştere, pe care le modifică sau stinge un asemenea act .

Privit sub acest aspect, efectul actului juridic se concretizează fie în stabilirea unui raport juridic (vinculum iuris), fie în modificarea unui asemenea raport, fie în stingerea lui. Astfel, efectele raportului juridic nu sunt întotdeauna aceleaşi, ele diferind in funcţie de ceea ce s-a urmărit prin exprimarea voinţei părţilor ori părţi.

A stabili efectele actului juridic civil înseamnă a determina conţinutul acestuia.

2.2. Noţiunea, necesitatea şi regulile determinării efectelor actului juridic civil

2.2.1. Notiunea – Prin stabilirea sau determinarea continutului actului juridic civil intelegem fixarea drepturilor si obligatiilor carora partile ori partea acelui act au voit sa le dea nastere, sa le modifice sau sa le stinga. Stabilirea efectelor actului juridic civil inseamna determinarea clauzelor voite de parti ori partea actului, clause ce privesc nasterea de drepturi si obligatii civile, modificarea ori stingerea acestora.

2.2.2. Necesitatea – Necesitatea stabilirii efectelor actului juridic civil decurge din însăsi nevoia cunoaşterii drepturilor şi obligaţiilor părţilor, adica a conţinutului actului juridic civil. Neclaritatea şi obscuritatea clauzelor actului juridic civil se poate datora multor împrejurări, asfel se ajunge la folosirea anumitor reguli de determinare a continutului actului juridic civil, în functie de etapele necesare de parcurs pentru o stare de determinare.

2.2.3.. Reguli de detrminare a efectelor actului juridic civil – O prima regulă priveste faza prealabila si obligatorie a stabilirii efectelor actului juridic civil, care este faza dovedirii existenţei actului juridic civil. Dacă nu se dovedeste existenţa actului juridic, nu se mai pune problema stabilirii efectelor sale caci idem est non esse et non probari.

Fisiere in arhiva (1):

  • Efectele Actului Juridic Civil.doc

Alte informatii

Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Ştiinte Economice Specializarea: Afaceri Internaţionale