Efectele Contractului de Vanzare Cumparare

Referat
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6219
Mărime: 40.88KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Dr. Codrin Macovei
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IASI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

INTRODUCERE.3

CAP. 1 Obligatiile vanzatorului.4

§ 1. Predarea lucrului vandut.4

1.1 Obligatia principala de predare.4

1.2 Obligatia accesorie predarii.6

1.3 Sanctiunea nerespectarii obligatiei de a preda lucrul.7

§ 2. Garantia contra evictiunii.7

2.1 Garantia contra evictiunii rezultand din fapte personale.8

2.2 Garantia contra evictiunii rezultand din fapta unui tert.8

2.3 Natura si operativitatea garantiei.10

2.4 Efectele garantiei in caz de evictiune consumata.10

2.5 Modificari conventionale ale garantiei contra evictiunii.11

§ 3. Garantia conta viciilor lucrului vandut.12

3.1 Efectele si intinderea raspunderii vanzatorului pentru vicii.13

3.2 Termenul de intentare a actiunilor.14

3.3 Modificari conventionale ale garantiei pentru vicii.14

CAP. 2 Obligatiile cumparatorului.15

§ 1. Plata pretului.15

1.1 Locul si data platii.15

1.2 Dobanda pretului.16

1.3 Sanctiunea neplatii pretului.16

§ 2. Luarea in primire a lucrului vandut.17

§ 3. Suportarea cheltuielilor vanzarii.17

CONCLUZII.19

BIBLIOGRAFIE.20

Extras din document

INTRODUCERE

Art. 1294, Cod civil, defineste vanzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai pretul lui. Asa intelege legiuitorul, la epoca editarii Codului civil, a defini contractul de vanzare-cumparare, prin sublinierea celor mai importante doua efecte ale acestuia, transmiterea proprietatii, care in majoritatea cazurilor coincide cu momentul predarii lucrului vandut si plata pretului. Depasind insa sfera acestei definitii, contractul de vanzare-cumparare presupune cu mult mai multe aspecte, cele mai importante dintre ele, in ceea ce priveste efectele sale, urmand a fi prezentate in cele ce urmeaza. Astfel, pe langa predarea lucrului vandut, cumparatorul se obliga de asemeni a garanta in contra evictiunii si a viciilor, iar cumparatorul, pe langa a plati pretul, se obliga si la luarea in primire a lucrului si suportarea cheltuielilor ocazionate de vanzare.

CAP. 1 Obligatiile vanzatorului

Doctrina juridica privitoare la materia contractului de vanzare cumparare distinge doua obligatii principale ale vanzatorului fata de cumparator: predarea lucrului vandut si garantia contra evictiunii si a viciilor. Cu toate ca aceste doua obligatii sunt singurele definite de legiuitor prin articolul 1313, Cod civil (Vanzatorul are doua obligatii principale, a preda lucrul si a raspunde de dansul), contractul de vanzare cumparare, fiind emanatia vointei partilor, poate naste si obligatii secundare de natura a reglementa aspectele transferului de proprietate sau poate chiar face abstractie de textul legii, in favoarea uneia sau alteia dintre parti.

Cu toate ca pe de o parte, textul articolului 1313 din Codul civil nu face referire decat la cele doua obligatii principale ale vanzatorului, iar pe de alta parte vointa partilor poate face abstractie de normele generale privind cele doua obligatii, contractul de vanzare cumparare va obliga intotdeauna vanzatorul la transferul proprietatii catre cumparator, fie prin insasi incheierea sa (regula) ori daca acest lucru nu s-a intamplat la acel moment, prin acte ori fapte ulterioare care se definesc sub forma de obligatii contractuale (exceptia).

§ 1. Predarea lucrului vandut

1.1 Obligatia principala de predare

Articolul 1314 din Codul civil defineste predarea ca fiind stramutarea lucrului vandut in puterea si posesiunea cumparatorului, cu alte cuvinte, punerea lucrului vandut la dispozitia acestuia din urma. Unii autori insa, avand in vedere faptul ca proprietatea se transmite, de regula, in momentul incheierii contractului, critica formularea articolului mai inainte mentionat, sustinand ca predarea nu coincide neaparat cu transferul de proprietate si deci nici cu transferul posesiei (posesia fiind transferata catre cumparator la acelasi moment cu proprietatea). Predarea lucrului face deci mai degraba referire la simpla detentie a cumparatorului asupra lucrului vandut (Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2001).

Din punct de vedere al modului de executare, predarea presupune fie o atitudine pasiva a vanzatorului, fie una activa in vederea indeplinirii acestei obligatii. Atunci cand cumparatorul are deja in detentie lucrul ori cand lucrul este la indemna lui, concursul vanzatorului nu mai este necesar pentru efectuarea predarii. Lucrul se considera predat in acest caz, chiar si fara realizarea efectiva a actelor de predare. Insa, in cazul in care proprietarul este si detinator de facto al lucrului vandut, acesta are obligatia de a intreprinde acte sau fapte pozitive, necesare pentru intrarea cumparatorului in stapanirea efectiva a lucrului (de exemplu individualizarea si predarea lucrurilor de gen, predarea autoturismului, a cheilor si actelor de inmatriculare ale acestuia, etc.)

Preview document

Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 1
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 2
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 3
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 4
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 5
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 6
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 7
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 8
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 9
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 10
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 11
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 12
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 13
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 14
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 15
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 16
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 17
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 18
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 19
Efectele Contractului de Vanzare Cumparare - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Efectele Contractului de Vanzare Cumparare.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contractul de Vanzare-Cumparare

Notiuni Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte...

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Contractul de vânzare-cumpărare

1.1.Notiuni introductive Varietatea actiunilor, pentru care omul are libertatea deplina a le realiza sau a se abtine de la înfaptuirea lor, este...

Rezolutiunea si Rezilierea Contractelor Civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Conditiile de Validitate ale Contractului de Vanzare Cumparare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Actul Juridic Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL CAP I. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 1.1 Definitia actului juridic civil Prin actul juridic întelegem o...

Ai nevoie de altceva?