Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 9675
Mărime: 50.71KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bostan G.
Facultatea Drept Economic.

Cuprins

INTRODUCERE.1

Capitolul I.

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EFECTELE SPECIFICE A CONTRACTULUI SINALAGMATIC.3

Capitolul II.

EXCEPŢIA DE NEEXECUTARE A CONTRACTULUI SINALAGMATIC (exceptio non adimpleti contractus)

§ 1. Noţiune. Temiei juridic. Aplicaţii practice.5

§ 2. Condiţiile, efectele si calificarea juridica excepţiei de neexecutare a contractului .6

Capitolul III.

REZOLUŢIUNEA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

§ 1. Noţiunea şi felurile rezolutiunii .9

§ 2. Rezoluţiunea judiciară si domeniul ei de aplicare .11

§ 3. Condiţiile exercitării acţiunii în rezoluţiune .15

§ 4. Efectele rezoluţiunii contractului .20

4.1. Efectele rezoluţiunii între părţile contractante. 20

4.2. Efectele rezoluţiunii faţă de terţi .22

§ 5. Rezilierea contractelor sinalagmatice .22

Capitolul IV.

RISCUL CONTRACTULUI

§ 1. Problematica riscului ipotezele suportarii riscului .24

§ 2. Ipotezele suportarii riscului .25

ÎNCHEIERE .28

BIBLIOGRAFIE.30

Extras din document

Orice analiză privitoare la cauzele de ineficacitate a contractelor, indiferent că sunt avute în vedere domeniul de aplicare a acestora, condiţiile sau consecinţele pe care le produc, trebuie să pornească de la definirea conceptului de “ineficacitate a contractelor”.

La rândul său, noţiunea de “ineficacitate a contractelor” îşi determină sensul în funcţie de accepţiunea dată conceptului de “efecte”.

Ceea ce ne interesează aici este însă faptul că legiuitorul foloseşte doi termeni: “puterea actului”, atunci când se referă la raporturile dintre părţi şi, după caz, succesorii universali şi cu titlu universal, respectiv “efectul actului”, atunci când priveşte raporturile faţă de terţi.

Cu referire la aceasta din urmă, se observă că noţiunea de “efecte” nu mai corespunde accepţiunii date de principiul relativităţii efectelor contractului, astfel cum l-am evocat mai sus, ci acelui principiu care, fără a se contrapune primului, se situează în logica lui completare: principiul opozabilităţii contractului faţă de terţi.

Ori de câte ori se aduce în primplan distincţia dintre contractele sinalagmatice şi contractele unilaterale se evidenţiază ca principal interes al acestei distincţii aplicabilitatea, în cazul celor dintâi, a unor efecte specifice, şi anume excepţia de neexecutare, rezoluţiunea/rezilierea şi riscul contractului.

S-a pus problema dacă rezoluţiunea/rezilierea nu s-ar aplica şi contractelor unilaterale.

Ca argument formal pentru un răspuns pozitiv, ar putea fi invocat Codul Civil al Republicii Moldova, potrivit căruia “condiţia rezolutorie este subînţelească totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său”. Aceasta ar putea să însemne că, în ultimă instanţă printr-un pact comisoriu inserat în contractul unilateral, incidenţa rezoluţiunii ar fi asigurată.

Pe de altă parte, unii autori au observat că neexecutarea culpabilă a obligaţiilor ce incumbă debitorului din contractul unilateral ar justifica dreptul creditorului de a pretinde revenirea anticipată la situaţia anterioară. [2]

Efectul imediat al oricărui contract este acela de a da naştere unor drepturi şi obligaţii în acest sens se vorbeşte de pu¬terea obligatorie a contractului.

Intrată în circuitul raporturilor civile obligaţia apare ca un raport juridic între subiecte determinate, fiecărui subiect revenindu-i drepturi ori îndatoriri sau, după caz, concomitent, atât drepturi, cât şi îndatoriri,

De altfel, în linii mari, toate obligaţiile, indiferent că s-au născut din acte juridice sau din fapte juridice, se comportă în acelaşi fel şi produc aceleaşi efecte de ordin general.

Principiile unitare care cîrmuiesc comportamentul acestor obligaţii, indife¬rent de izvorul lor, ne determină să cercetăm obligaţia ca atare, privită în ea însăşi, şi, cu deosebire, în efectele ce-i sunt specifice, într-un capitol separat, după examinarea tuturor izvoarelor obligaţiilor.

Vom examina in continuare efectele specifice a con¬tractului si anume a contractului sinalagmatic - a puterii sale obligatorii - privind contractul ca pe un izvor de obligaţii de sine stătător.

Trăsătura specifică a contractelor sinalagmatice constă în caracterul

reciproc şi interdependent al obligaţiilor asumate de părţile contractante.

Aşadar, fiecare parte are, în acelaşi timp, faţă de cealaltă parte, dubla calitate: de debitor şi creditor. [4]

Obligaţia ce revine uneia din părţi îşi are cauza juridica

în obligaţia corelativă a celeilalte părţi. De aceea, în contractele sinalagmatice, obligaţiile celor două părţi, nu pot fi concepute una fără cealaltă, ele sunt interdependente.

Capitolul I

Consideraţii generale privind efectele juridice a contractului sinalagmatic

Principiul reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiilor în contractele sinalagmatice nu este prevăzut expres şi direct de Codul civil, el prevede posibilitatea de a cere rezoluţiunea contractului în cazul neexecutării culpabile a obligaţiilor de către una din părţi, într-o astfel de ipoteză, cealaltă parte nu poate fi ţinută să execute obligaţia sa corelativă, fiindcă în contractele sinalagmatice obligaţiile părţilor sunt interdependente. [2]

În contractele sinalagmatice, obligaţiile fiecărei părţi contractante instituie cauza obligaţiilor celeilalte părţi, neexecutarea prestaţiei promise, din orice motive - culpa debitorului ori cazuri de forţă majoră - produce următoarele efecte sau consecinţe speciale:

Preview document

Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 1
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 2
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 3
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 4
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 5
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 6
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 7
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 8
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 9
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 10
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 11
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 12
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 13
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 14
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 15
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 16
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 17
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 18
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 19
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 20
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 21
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 22
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 23
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 24
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 25
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 26
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 27
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 28
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 29
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 30
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 31
Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic.doc
  • FOAIA DE TITLU.doc
  • PLANU BUN.DOC

Alții au mai descărcat și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor - Efecte Special al Contractelor Sinalagmatice

Efectele contractului civil Efectul imediat al contractului îl constituie nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Principiul Relativitații Efectelor Contractului

În art. 973 in Codul Civil este înscris un principiu important care guvernează puterea contractului faţă de persoanele care nu au calitatea de...

Limitarile Dreptului de Proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Obiectul Raportului Juridic Civil

1. Definitie Obiectul raportului juridic civil se defineste ca fiind actiunea sau inactiunea la care are dreptul subiectul activ si la care este...

Ai nevoie de altceva?