Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Imagine preview
(4/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: harbada mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

1. Introducere .3
2. Notiunea de contact sinalagmatic(bilateral).4
3. Efectele speciale ale contractelor sinalagmatice.4
3.1. Exceptia de neexecutare a contractelor.5
Caz practic.7
3.2. Rezolutiunea si rezilierea contractelor.10
3.2.1. Rezolutiunea.10
Caz practic.15
3.2.2. Rezilierea.18
Caz practic.20
3.3. Riscul contractului.22
4.Concluzii.25
Bibliografie.26

Extras din document

1. INTRODUCERE

Doctina si jurisprudenta din domeniul dreptului civil considera contractul cel mai important act juridic civil , totodata, principalul izvor de obligatii civile.

In activitatea economico-sociala el apare in forme variate si multiple care sunt diferite unele fata de altele,desi acestea prezinta si caracteristici comune acestei specii de act juridic civil.

Autonomia de vointa a partilor(principiul libertatii contractului) permite persoanelor fizice si persoanelor juridice – participante la contract – sa hotarasca in mod liber si constient asupre aspectelor pe care le implica acest act juridic civil.

Codul civil francez defineste prin articolul 1101 contractul in sensul ca „este o conventie prin care una sau mai multe persoane se obliga fata de una sau mai multe altelesa dea, sa faca ori sa nu faca ceva”.

Legislatia civila romana prin norma juridica inscrisa in articolul 942 prevede „contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic”

Contractul civil este un acord de vointa intervenit intre doua sau mai multe persoane fizice, sau juridice, cu scopul de a da nastere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil.

Particularitatile fiecarei categorii de contact impun unele reglementari proprii acestora, care le diferentieaza unele de altele.

Dupa trasaturile lor juridice, contactele se clasifica in urmatoarele categorii:

• Bilaterale (sinalagmatice) si unilaterale;

• Cu titlu oneros si cu titlu gratuit;

• Comutative si aleatorii;

• Consensuale,reale si solemne (formale);

• Principale si accesorii;

• Cu executare instantanee si cu executare succesiva.

In lucrarea noastra vom vorbi despre contactele sinalagmatice/bilaterale si vo pune accent pe efectele speciale ale acestora.

2. NOTIUNEA DE CONTRACT SINALAGMATIC(BILATERAL)

Contractele sinalagmatice/bilaterale sunt acele contracte civile care genereaza, de la data incheierii lor, obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante,obligatiile fiecarei parti avandusi cauza juridica in obligatiile celeilalte.

Contractele bilaterale sunt intotdeauna cu titlu oneros (fiecare din parti urmareste un interes material stipuland primirea unei prestatii in schimbul aceleia pe care o face, ceea ce semnifica realizarea unui folos patrimonial),intru cat reciprocitatea obligatiilor face ca fiecare dintre parti sa fie creditor al unei prestatii in schimbul aceleia care ii revine. Obligatia uneia dintre parti este cauza obligatiei celelalte.

Partea urmarita pentru executarea obligatiei sale de cealalta parte care nu si-a indeplinit-o inca pe a sa poate sa refuze executarea pana cand aceasta nu-si indeplineste obligatia ce-i revine si poate cere desfiintarea contractului cu efect retroactiv, obtinand restituirea prestatiilor eventual facute, prin actiunea in rezolutie.

Cand una din obligatiile reciproce este stinsa prin imposibilitatea indeplinirii ei, obligatia celeilate parti ramane fara cauza si nu se mai poate cere executarea ei.

3. EFECTELE SPECIALE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE (BILATERALE)

Efectele speciale produse de contractele sinalagmatice se

datoreaza reciprocitatii si interdependentei obligatiilor din contracte, efecte speciale care constau in urmatoarele:

Fisiere in arhiva (1):

  • Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice.doc

Alte informatii

prezentat in cadrul facutatii de economie si administrarea afacerilor,specializare administratie publica, martie 2008