Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Referat
4.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7154
Mărime: 38.01KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: harbada mihaela
prezentat in cadrul facutatii de economie si administrarea afacerilor,specializare administratie publica, martie 2008

Cuprins

 1. 1. Introducere .3
 2. 2. Notiunea de contact sinalagmatic(bilateral).4
 3. 3. Efectele speciale ale contractelor sinalagmatice.4
 4. 3.1. Exceptia de neexecutare a contractelor.5
 5. Caz practic.7
 6. 3.2. Rezolutiunea si rezilierea contractelor.10
 7. 3.2.1. Rezolutiunea.10
 8. Caz practic.15
 9. 3.2.2. Rezilierea.18
 10. Caz practic.20
 11. 3.3. Riscul contractului.22
 12. 4.Concluzii.25
 13. Bibliografie.26

Extras din referat

1. INTRODUCERE

Doctina si jurisprudenta din domeniul dreptului civil considera contractul cel mai important act juridic civil , totodata, principalul izvor de obligatii civile.

In activitatea economico-sociala el apare in forme variate si multiple care sunt diferite unele fata de altele,desi acestea prezinta si caracteristici comune acestei specii de act juridic civil.

Autonomia de vointa a partilor(principiul libertatii contractului) permite persoanelor fizice si persoanelor juridice – participante la contract – sa hotarasca in mod liber si constient asupre aspectelor pe care le implica acest act juridic civil.

Codul civil francez defineste prin articolul 1101 contractul in sensul ca „este o conventie prin care una sau mai multe persoane se obliga fata de una sau mai multe altelesa dea, sa faca ori sa nu faca ceva”.

Legislatia civila romana prin norma juridica inscrisa in articolul 942 prevede „contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic”

Contractul civil este un acord de vointa intervenit intre doua sau mai multe persoane fizice, sau juridice, cu scopul de a da nastere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil.

Particularitatile fiecarei categorii de contact impun unele reglementari proprii acestora, care le diferentieaza unele de altele.

Dupa trasaturile lor juridice, contactele se clasifica in urmatoarele categorii:

• Bilaterale (sinalagmatice) si unilaterale;

• Cu titlu oneros si cu titlu gratuit;

• Comutative si aleatorii;

• Consensuale,reale si solemne (formale);

• Principale si accesorii;

• Cu executare instantanee si cu executare succesiva.

In lucrarea noastra vom vorbi despre contactele sinalagmatice/bilaterale si vo pune accent pe efectele speciale ale acestora.

2. NOTIUNEA DE CONTRACT SINALAGMATIC(BILATERAL)

Contractele sinalagmatice/bilaterale sunt acele contracte civile care genereaza, de la data incheierii lor, obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante,obligatiile fiecarei parti avandusi cauza juridica in obligatiile celeilalte.

Contractele bilaterale sunt intotdeauna cu titlu oneros (fiecare din parti urmareste un interes material stipuland primirea unei prestatii in schimbul aceleia pe care o face, ceea ce semnifica realizarea unui folos patrimonial),intru cat reciprocitatea obligatiilor face ca fiecare dintre parti sa fie creditor al unei prestatii in schimbul aceleia care ii revine. Obligatia uneia dintre parti este cauza obligatiei celelalte.

Partea urmarita pentru executarea obligatiei sale de cealalta parte care nu si-a indeplinit-o inca pe a sa poate sa refuze executarea pana cand aceasta nu-si indeplineste obligatia ce-i revine si poate cere desfiintarea contractului cu efect retroactiv, obtinand restituirea prestatiilor eventual facute, prin actiunea in rezolutie.

Cand una din obligatiile reciproce este stinsa prin imposibilitatea indeplinirii ei, obligatia celeilate parti ramane fara cauza si nu se mai poate cere executarea ei.

3. EFECTELE SPECIALE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE (BILATERALE)

Efectele speciale produse de contractele sinalagmatice se

datoreaza reciprocitatii si interdependentei obligatiilor din contracte, efecte speciale care constau in urmatoarele:

Preview document

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 1
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 2
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 3
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 4
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 5
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 6
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 7
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 8
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 9
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 10
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 11
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 12
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 13
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 14
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 15
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 16
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 17
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 18
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 19
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 20
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 21
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 22
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 23
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 24
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 25
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice.doc

Alții au mai descărcat și

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic

Orice analiză privitoare la cauzele de ineficacitate a contractelor, indiferent că sunt avute în vedere domeniul de aplicare a acestora, condiţiile...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Obligații

EFECTE SPECIFICE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE Contr sinalagmatice/bilaterale se caracterizeaza prin reciprocitatea obligatiilor ce revin...

Drept civil - teoria generală a obligațiilor

TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Contractul internațional de vânzare de mărfuri

Noţiunea şi importanţa comerţului internaţional Noţiunea de comerţ internaţional este susceptibilă de două accepţiuni, una care cuprinde sensul...

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor - Efecte Special al Contractelor Sinalagmatice

Efectele contractului civil Efectul imediat al contractului îl constituie nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice...

Revocarea donațiilor - cauzele legale de revocare a donațiilor

Una dintre trasaturile juridice a contractului de donatie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilitatii donatiilor, este consacrat...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Contractul de vânzare-cumpărare

1.1.Notiuni introductive Varietatea actiunilor, pentru care omul are libertatea deplina a le realiza sau a se abtine de la înfaptuirea lor, este...

Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic

Orice analiză privitoare la cauzele de ineficacitate a contractelor, indiferent că sunt avute în vedere domeniul de aplicare a acestora, condiţiile...

Rezoluțiunea Contractelor

1. INTRODUCERE Rezoluţiunea este considerată un efect specific al contractelor sinalagmatice, fiind tratată în capitolul dedicat efectelor...

Ai nevoie de altceva?