Efectul nulității actului juridic civil

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5916
Mărime: 26.05KB (arhivat)
Publicat de: Dorin-Titus Staicu
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Drd. Asist. Luiza Cristina gavrilescu

Extras din referat

Legislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii, totusi am desprins din literatura de specialitate o definitie care mi s-a parut elocventa : nulitatea consta în lipsirea de efecte juridice a actului judic civil încheiat cu încalcarea dispozitiilor legale. Nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de valabilitate ale actului juridic civil. Lasa neatinse efectele actului juridic civil care nu contravin dispozitiilor legale.

Deci, nulitatea intervine in cazul cand, la incheierea actului juridic, nu se respecta conditiile sale de validitate. Cum un asemenea act este contrar legii, el este considerat ca nici nu a existat, iar partile sunt repuse in situatia anterioara incheierii lui.

Spre exemplu, legea declara inalienabile bunurile care se afla in domeniul public al statului (de interes national) si al unitatilor administrativ-teritoriale (de interes local). Aceasta inseamna ca ele nu pot fi instrainate. Ca urmare, orice act juridic prin care s-au vandut sau donat bunuri publice este lovit de nulitate, deoarece la incheierea lui s-au nesocotit prevederile legii. Ca urmare, se va considera ca el nu a fost nicicand incheiat, iar bunul public respectiv nu a parasit niciodata patrimoniul statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.

FUNCTIILE NULITATII

Functia preventiva -consta in aceea ca partile, stiind ca incalcarea prevederilor legii atrage nulitatea actului incheiat, vor incheia actul cu respectarea conditiilor de validitate ale acestuia, pentru a-l feri de nulitate;

Functia inhibitiva- consta in efectul inhibitoriu pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil, tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de validitate.

Functia sanctionatorie- presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii.

Functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii apare ca un mijloc de asigurare a respectarii ordinii publice si bunelor moravuri.

DELIMITAREA NULITATII

Pentru o mai buna intelegere a nulitatii este necesar sa o delimitam de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil precum ar fi :

A. rezolutiunea

B. rezilierea

C. caducitatea

D. revocarea

E. inopozabilitatea.

A. NULITATE-REZOLUTIUNE. Delimitarea presupune cunoasterea conceptelor in cauza, semnaland asemanarile si deosebirile de regim juridic dintre ele.

Nulitatea reprezinta lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile de validitate.

Rezolutionarea consta in desfiintarea unui contract sinalagmatic, cu executare uno-ictu , dintr-o data, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

Asemanari :

o ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

o ambele produc efect retroactive

o ambele sunt, in principiu, juridiciare, deoarece presupun o hotarare a organului de jurisdictie competent

Deosebiri :

o daca nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutiunea presupune un act valabil incheiat

o daca nulitatea se aplica oricarui act juridic civil, rezolutiunea priveste doar contractele sinalagmatice cu executare uno-ictu

o daca la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheierii actului, la rezolutiune, cauza ( neexecutarea culpabila de catre una dintre parti ) este ulterioara momentului incheierii

B. NULITATE-REZILIERE. Rezilierea este incetarea-desfacerea unui contract sinalogmatic, cu executarea succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista ,in esenta, aceleasi asemanari si deosebiri ca in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data aceasta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor.

C. NULITATE-CADUCITATE. Caducitatea este o cauza de ineficacitate constand in faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

Asemanari :

o ambele sunt cazuri de ineficacitate

Deosebiri :

o daca nulitatea presupune un act nevalabil, caducitatea presupune un act valabil

o daca nulitatea retroactiveaza, caducitatea produce efecte numai pentru viitor, deoareca pentru trecut nu s-au mai produs nici un fel de efecte ale actului

o daca nulitatea presupune cauze contemporane incheierii actului, caducitatea presupune o cauza ulterioara incheierii si straina de vointa autorului actului

Preview document

Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 1
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 2
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 3
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 4
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 5
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 6
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 7
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 8
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 9
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 10
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 11
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 12
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 13
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 14
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 15
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 16
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 17
Efectul nulității actului juridic civil - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Efectul Nulitatii Actului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Conținutul Raportului Juridic Civil

Este construit din drepturile subiectului activ si din îndatoririle subiectului pasiv. Clasificarea drepturilor subiective: 1. Dupa sfera...

Nulitatea Actului Juridic

- FUNCTIILE NULITATI - DELIMITAREA NULITATII 1. Nulitatea – rezolutiune 2. Nulitatea – reziliere 3. Nulitatea – caducitete 4. Nulitatea –...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Actul Juridic și Efectele Sale

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 1. Noţiunea actelor juridice civile Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Efectele nulității actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este definita ca fiind sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor...

Ai nevoie de altceva?