Elementele Contractului de Societate

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3748
Mărime: 21.78KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alunica Morariu

Cuprins

Capitolul 1 : Noţiuni şi elemente specifice contractului de societate

-Noţiune

-Caractere juridice ale contractului de societate

Capitolul 2 : Formele contractului de societate

Capitolul 3 : Capitalul social şi aportul la capitalul social

-Importanţa aportului

-Obiectul obligaţiei de aportare

-Capitalul social

Capitolul 4 : Participarea la profit şi pierdere

-Noţiunea de profit

-Raportul dintre profit şi pierdere

-Împărţirea profitului şi suportarea pierderilor

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1 : Noţiuni şi elemente specifice contractului de societate

1.1 Noţiune

Denumirea de drept comercial sugerează ideea că dreptul comercial constituie un ansamblu de norme juridice care reglementează comerţul,iar societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri pentru exercitarea unor fapte de comerţ în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate.

Din definiţia societăţii comerciale rezultă că prin încheierea contractului de societate asociaţii realizează o triplă înţelegere şi anume :

– în privinţa aporturilor

– în privinţa intenţiei de a exercita în comun o activitate comercială

– împărţirea beneficiilor

Aceste trei chestiuni constituie elementele specifice contractului de scocietate comercială

Aportul ascociaţilor reprezintă obligaţia pe care şi-o asumă orice asociat de a aduce în societate un anumit bun cu o valoare patrimonială. Aportul poate fi orice bun al asociatului cu valoare economică care prezintă interes pentru activitatea societăţii. Aportul poate fi în numerar, în natură sau industrie şi constituie o obligaţie pentru fiecare asociat. Aporturile formează capitalul social al societăţii şi totodată ele constituie elementele patrimoniului societăţii. Prin capital social înţelegem expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii.

Al doilea element al contractului de societate îl reprezintă intenţia asociatului de a colabora în desfăşurarea activităţii comerciale.

Realizarea şi împărţirea beneficiilor reprezintă al treilea element fiind de fapt scopul societăţii. Cota parte din beneficii ce se plăteşte fiecărui asociat poartă denumirea de dividend.

Voinţa asociaţilor privind constituirea societăţilor comerciale trebuie să se materializeze în condiţiile legii. Potrivit Art. 5 din Legea 31/1990 societăţile în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contracte simple, iar societăţile pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut ce pot forma un înscris unic denumit act constitutiv.

Contractul de societate pentru a fi valabil trebuie să îndeplinească anumite condiţii de fond şi de formă.

Condiţii de fond sunt cele prevăzute în Art. 948 din Codul Civil :

- consinţământul valabil al părţilor

- capacitatea părţilor

- obiectul contractului

- cauza contractului

Nerespectarea acestor condiţii duce la nulitatea contractului.

Condiţiile de formă se referea la încheierea contractului de societate în formă autentică şi se semnează de toţi asociaţii iar în caz de subscripţie de membrii fondatori.

Ca act constitutiv, contractul trebuie să cuprindă anumite clauze care să stabilească relaţiile dintre asociaţi. Aceste clauze trebuie să se refere :

- la identificarea parţilor

- la identificarea viitoarei societăţi

- la caracteristicile societăţii

- la conducerea şi gestionarea societăţii

- la drepturile şi obligaţiile asociaţiilor

- la dizolvarea lichidarea societăţii comerciale

Statutul societăţii trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de fond şi de formă ca şi contractul.

Statutul trebuie să cuprindă anumite clauze care să nu le repete pe cele ale contractului de societate şi le dezvoltă pe cele cu privire la organizare, conducere şi funcţionare.

Capitolul 2 : Formele contractului de societate

În funcţie de forma societăţii comerciale, actul constitutiv poate să fie:

-numai contract de societate, în cazul societăţii în nume colectiv şi în comandită simplă

-contract de societate şi statut, în cazul societăţii pe acţiuni, societăţii în comnadită simplă şi societăţii cu răspundere limitată pluripersonale (2 sau mai mulţi asociţi)

-numai statut, în cazul societăţii cu răspundre limitată unipersonal

Forma în care poate fi prezentat actul constitutiv este:

-autentificat in faţa notarului public, formă cerută în mod obligatoriu când:

- printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren

- forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei (deci este cazul societăţii în nume colectiv, în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni)

- sociatatea comercială se constituie prin subscripţie publică.

Preview document

Elementele Contractului de Societate - Pagina 1
Elementele Contractului de Societate - Pagina 2
Elementele Contractului de Societate - Pagina 3
Elementele Contractului de Societate - Pagina 4
Elementele Contractului de Societate - Pagina 5
Elementele Contractului de Societate - Pagina 6
Elementele Contractului de Societate - Pagina 7
Elementele Contractului de Societate - Pagina 8
Elementele Contractului de Societate - Pagina 9
Elementele Contractului de Societate - Pagina 10
Elementele Contractului de Societate - Pagina 11
Elementele Contractului de Societate - Pagina 12
Elementele Contractului de Societate - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Elementele Contractului de Societate.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Societății

Capitolul II Constituirea societatii cu raspundere limitata Introducere Legea nr. 31/1990, în forma modificata si completata prin Ordonanta de...

Contractul de societate civilă

CAPITOLUL I Introducere in studiul contractelor I.1 Consideratii generale privind contractele. Definitia contractului In literatura de...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Contractul de Leasing

Traim din ce în ce mai mult contractual spunea înca în 1937 L.Josserand un mare civilist francez. Alegatia este valabila cu atît mai mult astazi,...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Regimul politic Românesc

Noţiunea de persoană fizică. Ca subiect de drept civil, persoana fizică reprezintă omul privit ca titular de drepturi subiective civile şi...

Te-ar putea interesa și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Regimul Juridic al Societății

Capitolul II Constituirea societatii cu raspundere limitata Introducere Legea nr. 31/1990, în forma modificata si completata prin Ordonanta de...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Contractul de Societate

Societatea comerciala a aparut datorita unor cauze economice si sociale si a fost conceputa ca un organism autonom, cu personalitate juridica, ce a...

Societățile comerciale

I. Introducere 1.1 Noțiunea de societate comercială Definiţia legală a societăţii comerciale o găsim la art.106 C. civil potrivit căruia...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?